Wat is technische analyse?

De analyse speelt een doorslaggevende rol in het beleggen op de beurs. Leer dankzij onze toelichtingen om uw eigen technische en fundamentele analyses te maken.

Beginnen met online beleggen
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Wat is technische analyse?

Als iemand besluit om geld te beleggen, of dat nu op de beurs is of op de Forex, en ongeacht de beleggingsinstrumenten en -producten waarvoor wordt gekozen, is het essentieel om te weten hoe de markten geanalyseerd moeten worden.

Op die manier kan zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald wat de waarschijnlijke richting van de koers van een effect gaat worden en zo kan een doeltreffende beleggingsstrategie worden vastgesteld.

Traders beschikken over twee vormen van analyse: de technische analyse en de fundamentele analyse. In dit hoofdstuk leggen we uit wat de technische analyse van de markten inhoudt en wat het belang ervan is voor het online beleggen.

 

Technische analyse: wat is dat precies?

"Technische analyse" is een methode die erop is gericht de toekomstige tendensen van effecten op de verschillende financiële markten te voorspellen. Zoals de naam al aangeeft is technische analyse uitsluitend gebaseerd op technische aspecten en wordt alleen gebruik gemaakt van grafieken en historische gegevens. Vooral de prijzen, de verhandelde volumes en de openstaande belangen worden geanalyseerd.

Beleggers die technische analyses maken, doen dit met behulp van wiskundige en statistische indicatoren en daarnaast ook met behulp van de meest gangbare grafische indicatoren. Op grond van de conclusies die ze hieruit trekken, besluiten ze welke posities ze gaan innemen.

De meest gebruikte indicatoren voor dit type analyse worden realtime in grafieken afgebeeld. Dankzij hun interpretatie kan men te weten komen hoe de koers van het effect zich op de lange of minder lange termijn zal ontwikkelen. Zo kunnen via de trends verkoop- of koopsignalen opgepikt worden, oftewel signalen van een baisse- of haussemarkt.

 

Voor- en nadelen van de technische analyse:

Het belangrijkste voordeel van de technische analyse is dat er slechts weinig basisgegevens nodig zijn voor de toepassing ervan. Er wordt namelijk alleen een beroep gedaan op de grafieken van historische koersgegevens.

Door precieze tijdstippen en duidelijk gedefinieerde niveaus te gebruiken, kunnen met behulp van de technische analyse de belangrijkste momenten en daarmee de beste instap- en uitstappunten nauwkeurig voorspeld worden.

De technische analyse kent echter ook beperkingen. Een van de effecten van de technische analyse en het steeds algemenere gebruik dat er van wordt gemaakt is dat koersbewegingen van effecten worden uitgelokt doordat de analyses van verschillende beleggers samenvallen. Dit wordt een "geanticipeerde richting" genoemd.

Overigens moet de technische analyse altijd als aanvulling van de fundamentele analyse gebruikt worden. Een onverwachte gebeurtenis kan namelijk tegen de conclusies van een technische analyse ingaan, zelfs als deze heel nauwkeurig is. Dat is de reden dat de beurshandel geen exacte wetenschap is.  Houd daarom altijd de actualiteiten die van invloed kunnen zijn op de koersen in de gaten.

 

De belangrijkste principes van de technische analyse op de beurs:

De technische analyse van de beursmarkten wordt beheerst door drie belangrijke principes:

  • De markt houdt overal rekening mee: De koers van een effect wordt bepaald door een vergelijking tussen het aanbod en de vraag.
  • De prijzen bewegen heen en weer door trends te volgen: De technische analyse is niet gebaseerd op een toevallige ontwikkeling van de koersen maar op een ontwikkeling via trends die over een bepaalde periode zijn vastgesteld.
  • De geschiedenis herhaalt zich: Een van de fundamenten van de technische analyse is de herhaling in de loop van de tijd van bepaalde grafische schema's.

 

Het psychologische aspect van de technische analyse:

Hoewel de technische analyse op de beurs voornamelijk is gebaseerd op grafieken en wiskundige schema's, is het essentieel om er ook een psychologisch aspect bij te betrekken. Voor een exacte voorspelling moet je namelijk eveneens rekening houden met de reactie die de andere beleggers kunnen hebben op een bepaalde indicator.

 

Voor beginners geschikte technische indicatoren:

Schrikt de technische analyse u af door haar ogenschijnlijke complexiteit? Weet dan dat zelfs beginnende beleggers gemakkelijk de grafieken kunnen gebruiken om voorspellingen te maken en strategische posities in te nemen. Daartoe volstaat het om met voorrang de eenvoudigste en dus voor beginners meest geschikte indicatoren te bestuderen. Onder de technische indicatoren vinden we:

  • De spilprijzen: Deze indicatoren zijn gemakkelijk te identificeren op de grafieken die brokers voorzien; het zijn in werkelijkheid niveaus waarop de kans het grootst is dat de koers evolueert naar een verderzetting van zijn tendens of, in het tegengestelde geval, naar een omkering ervan. Wachten om de prijsevolutie op een spilpunt te zien geeft een goede indicatie om live positie te kiezen.
  • De weerstands- en steunniveaus: Deze niveaus zijn net zo ideaal voor het innemen van een positie. Een steunlijn vertegenwoordigt een sterke psychologische drempel bij een dalende tendens. Als de koerswaarde van het aandeel tot onder deze steunlijn zakt, wijst dat op een versterking van de neerwaartse trend. Als de lijn niet overschreden wordt, kondigt dat een mogelijke terugkeer naar een stijgende trend aan. De weerstandslijn is dan weer een psychologische drempel bij een stijgende trend. Als dit niveau overstegen wordt, ziet men vaak een doorzettende stijging. Wordt dit niveau niet bereikt, dan volgt vaak de dalende omkering.

Beginners die zich niet in de technische analyse willen verdiepen kunnen zich ook tot de signalen in deze analyse wenden; tradingplatformen stellen ze gratis ter beschikking. Door voor de signalen met de hoogste betrouwbaarheidsgraad te kiezen vermenigvuldigt u uw kansen op winst op de beurs zonder dat u zich in de complexiteit van technische en grafische analyses hoeft te storten.

Vergeet ook de fundamentele analyse niet om rekening te houden met alle beïnvloedende factoren: alleen zo kunt u betrouwbare strategieën uitstippelen.