Het samenstellen van een beleggingsportefeuille

De opbouw van uw beleggingsportefeuille is het kwetsbaarste gedeelte bij het bepalen van uw beleggingsstrategie. Het succes van uw beleggingen hangt er immers van af. Voordat u uw effectenportefeuille samenstelt, moet u erop letten dat u geen enkel risico neemt en geen geld belegt dat u misschien nodig heeft.  

Handel online in aandelen!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Het samenstellen van een beleggingsportefeuille

Houd rekening met de mogelijke winsten en risico's:

Wanneer u een beursportefeuille samenstelt, is de eerste regel die u moet toepassen het bepalen van de duur van de periode waarin u wilt beleggen. Dit wordt in het beursjargon de "beleggingshorizon" genoemd.

Het is bekend dat de langst lopende beleggingen de veiligste zijn en dat kortetermijnbeleggingen het meest risicovol zijn vanwege de blootstelling aan pyschologische invloeden van de financiële markten.

Als u echter toch voor een korte periode wilt beleggen, kunt u het beste kiezen voor de monetaire fondsen omdat die minder volatiel zijn. Bovendien moet u over een voldoende groot beleggingskapitaal beschikken om winst te maken. Voor langetermijnbeleggingen kunnen aandelen op de beurs een goede belegging zijn.

Tot slot moet u bepalen wat het voor u aanvaardbare risiconiveau is. De meest afwachtende beleggers zullen kiezen voor een maximum aan staatsobligaties en de overmoedigste beleggers kunnen proberen grotere rendementen te halen door in derivaten of aandelen te beleggen.

 

De meest winstgevende en de meest riskante beleggingen:

Wanneer u uw beleggingsportefeuille samenstelt is de beste strategie de activa te variëren door tegelijkertijd te kiezen voor aandelen en voor ICBE's. Zo kunt u streven naar aantrekkelijke rendementen met meer risico's en naar lagere rendementen met meer zekerheid. Globaal zijn de meest risicovolle activa:

De minst risicovolle activa zijn:

Om de risico's te minimaliseren en toch kans te maken op aantrekkelijke rendementen moet u uw beleggingen zoveel mogelijk spreiden door tegelijkertijd risicovolle activa en veiliger activa te kiezen.

Als u besluit om in aandelen te beleggen geldt hetzelfde, het is beter om te kiezen voor aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren om het risico te beperken dat een bepaalde sector inzakt en de verliezen te compenseren met een mogelijke groei van andere sectoren.

 

Het kapitaal dat nodig is voor een goede beursportefeuille:

Om uw beleggingsportefeuille te spreiden is het echter wel noodzakelijk om over genoeg beginkapitaal te beschikken. Het is namelijk moeilijk om met beleggingen te variëren met minder dan 2000 €.

Voordat u begint moet u zichzelf dus afvragen, afhankelijk van uw ambities en uw beleggingshorizon, hoeveel kapitaal u kunt beleggen. Let er op dat u dit bedrag niet op goed geluk kiest want u moet ook rekening houden met de risico's.

Tot slot: het samenstellen van een beleggingsporfeuille is een stap waarover moet worden nagedacht en die moet zijn gebaseerd op een beleggingslogica voor de lange of minder lange termijn. Vraag in geval van twijfel advies aan uw tussenpersoon.

 

Een ideale samenstelling voor uw aandelenportefeuille:

Als u van plan bent om in de nabije toekomst een beursportefeuille op te bouwen, bieden wij u nu een eenvoudige methode aan die u in staat stelt om de samenstelling ervan te optimaliseren.

De eerste stap om te volgen is om met de grootste aandacht en zonder op enigerlei wijze betrokken te raken bij de evolutie van de koersen van de belangrijkste beursindexen en aandelen die u het meest interesseren. Hier hoeft u zich slechts op enkele waarden te concentreren om de trends die u waarneemt niet te verspreiden en te begrijpen.

Idealiter, en na deze observatiefase, kiest u maximaal drie of vier aandelen uit de aandelen die u heeft kunnen analyseren en die u het meest veelbelovend vindt, waarbij u zich deze keer concentreert op hun gedrag en opnieuw zonder beurstransacties uit te voeren. Hierdoor kunt u weten of deze aandelen min of meer volatiel of min of meer speculatief zijn en dus wat hun risiconiveau is volgens hun fundamentele sterke en zwakke punten. Uiteraard analyseren we hier de resultaten van bedrijven en hun financiële structuur, maar ook de manier waarop ze door de beurs worden waargenomen. In het algemeen zouden minder ervaren handelaren zich moeten richten op de minst risicovolle aandelen met een regelmatig rendement in de loop van de tijd en de meest speculatieve aandelen die gereserveerd blijven voor meer ervaren beleggers opzij moeten zetten.

Tot slot bestaat de laatste stap erin om geleidelijk de aandelen te kiezen die uw portefeuille zullen vormen.  In het algemeen, en met het oog op het minimaliseren van de risico's, raden wij u aan om ongeveer een kwart van uw kapitaal te investeren in twee projecten van het fonds van de portefeuille met een hoge zichtbaarheid in termen van resultaten en vooruitzichten. Een derde waarde waarop u ongeveer 5% van uw kapitaal zal beleggen, zal dan worden gekozen op basis van het zeer speculatieve karakter van uw kapitaal. Deze waarde zal dus waarschijnlijk meer opbrengen zonder al te veel risico's te genereren, aangezien u de hoeveelheid kapitaal die u haar toekent, beperkt hebt. Wacht dan een paar maanden en maak de balans op van deze eerste strategie. Als het positief of negatief is, kunt u de rest van uw kapitaal gebruiken om uw initiële posities aan te passen door ze te betalen of winst te nemen.

 

Enkele extra tips om het beheer van uw aandelenportefeuille te optimaliseren:

Om dit artikel af te ronden en u toe te laten om nog een beetje verder te gaan met uw bousier portfolio, stellen wij u nu voor om enkele tips te ontdekken om deze beter te beheren na verloop van tijd.

Ten eerste, wees voorzichtig met de diversificatie van uw portefeuille en uw prijsdoelstellingen. Elke goede belegger is immers in staat om de diversificatie van zijn portefeuille te optimaliseren om voldoende speelruimte te hebben en om op de markt te kunnen interveniëren door middel van schokken en door rekening te houden met de ontwikkeling van de dagelijkse trends. Het feit dat uw portefeuille voldoende gediversifieerd is, zal u ook in staat stellen om uw investeringskapitaal op een meer intelligente, voorzichtige en evenwichtige manier toe te wijzen. Als een van de effecten die u aanhoudt aanzienlijk in prijs daalt, zal dit geen rampzalige gevolgen hebben voor uw gehele portefeuille. Met betrekking tot de prijsdoelstellingen moet u van tevoren de niveaus van de verhoging en een maximale daling van de vloer, die zal worden genoemd een veiligheidsvloer instellen. Deze niveaus zijn uiteraard afhankelijk van uw profiel en beleggingshorizon.

Een ander belangrijk advies om deze tijd te volgen is om voldoende tijd te hebben om uw beleggingen en marktposities te monitoren, met name door het volgen van economisch en financieel nieuws. Op deze manier wordt u niet blootgesteld aan de gevolgen van een belangrijk aankondigingseffect. U kunt dit doen door gebruik te maken van aangepaste nieuwsfeeds en planningswaarschuwingen over de belangrijkste publicaties, zoals financiële aankondigingen over de effecten die u bezit. Door elke dag een beetje van uw tijd te besteden aan dit type analyse, heeft u een betere kennis van de markt en kunt u op tijd reageren in het geval van een op handen zijnde omkering van de trend.

Tot slot is het laatste pluspunt van een goede beheerder van een aandelenportefeuille natuurlijk zijn vermogen om stress te beheersen. Door uw portefeuille op een evenwichtige, progressieve en voorzichtige manier op te bouwen, voorkomt u dat u door een verkeerde investering op het verkeerde moment onder druk komt te staan. Neem dus de tijd om na te denken voordat u uw aandelenportefeuille opbouwt en kies activa met een laag risico. Aarzel niet om u te laten inspireren door de aandelenportefeuilles van actieve traders waarvan u de gemiddelde prestatie kent om de stress van deze stap te vermijden.

Uw online beleggingsportefeuille eenvoudig beheren:

De online handel biedt een grote keuze aan functionaliteiten waarmee u uw online beleggingsportefeuille heel efficiënt kunt beheren. Open nu een beleggingsrekening bij een van de beste brokers op de markt!

Handel online in aandelen!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.