De MACD-indicator (Moving Average Convergence Divergence)

Wie op de financiële markten en aandelenmarkten speculeert, moet de beste indicatoren kennen die in het kader van de technische analyse van grafieken worden gebruikt. Onder de populairste indicatoren  is de MACD of Moving Average Convergence Divergence zeer wijdverbreid. Hij wordt door veel particuliere en institutionele beleggers gebruikt om betrouwbare tradingsignalen te krijgen.  

De MACD-indicator (Moving Average Convergence Divergence)
75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

De MACD:

MACD betekent Moving Average Convergence Divergence, oftewel letterlijk een indicator voor de convergentie en divergentie van voortschrijdende gemiddelden.  Deze indicator is bedacht door Gerard Appel van het bedrijf Systems and Forecasts. Dankzij deze indicator kunnen exponentiële voortschrijdende gemiddelden heel nauwkeurig geanalyseerd worden.

De MACD gebruikt het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden of EMA's die zijn gebaseerd op de slotkoersen van een effect. Het draait hierbij om het voortschrijdende gemiddelde.

Het is essentieel dat alleen de slotkoersen worden gebruikt voor de toepassing van deze analysemethode, die oorspronkelijk werd gecreëerd om de voortschrijdende gemiddelden van 26 en 12 dagen te vergelijken.

 

Weergaven van de MACD:

Zoals de meeste technische indicatoren wordt de MACD visueel weergegeven in de vorm van een grafiek. Er zijn twee manieren om deze indicatoren weer te geven en af te beelden:

  • De eerste manier is een weergave in de vorm van een curve. Deze manier wordt vooral gebruikt voor analyses voor de middellange en lange termijn.
  • De tweede methode is een weergave in de vorm van een staafdiagram, die vooral wordt gebruikt voor kortetermijnanalyses.

Sommige beleggers gebruiken deze twee manieren van weergave gelijktijdig maar als u die methode ook wilt toepassen, moet u wel rekening houden met de schaal die voor elke methode anders is.

De MACD is dankzij de grafische weergave een uitstekende trendindicator. Het voordeel ervan is dat de MACD zich baseert op de voortschrijdende gemiddelden waardoor de interpretatie van deze gemiddelden nog preciezer en betrouwbaarder wordt.

 

Hoe moet de MACD bij het beleggen worden gebruikt:

De MACD is een voortreffelijke indicator voor online handel. Hij kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

De eerste methode houdt in dat de kruisingen van de kromme van de MACD en de signaallijn worden opgespoord. Als de curve van de MACD onder de signaallijn loopt, is dat een indicatie dat de koers naar beneden gaat.  Als de MACD daarentegen boven de signaallijn loopt, is dat een signaal dat de koers omhoog gaat. Als de kruisingen plaatsvinden in de zogenaamde overgekochte of oververkochte zones, worden ze beschouwd als betrouwbaarder indicatoren dan de andere.

De tweede manier van interpretatie maakt gebruik van de divergentie tussen de ontwikkeling van de koersen en de MACD. Eenvoudiger gezegd gaat het erom de momenten te vinden waarop de curve van de MACD zich tegengesteld aan de signaallijn ontwikkelt.

 

Beoordeling: 3.86 21 stemmen

Beginnen met online beleggen
75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.