EUR/USD

Technische en fundamentele analyse van de EUR / USD-prijs

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Als u interesse heeft in de valutamarkt en u de Forex een beetje heeft bestudeerd, weet u waarschijnlijk wel dat de koers van valutaparen zoals het paar EUR/USD heel vaak wordt beïnvloed door de zogenaamde rentevoet van de valuta. Deze rentetarieven, die door de centrale banken worden vastgesteld, worden namelijk door de beleggers bestudeerd voordat ze een positie innemen. Hier vindt u enkele adviezen voor het analyseren van het paar EUR/USD op basis van dit rentetarief.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De EUR/USD-wisselkoers wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de economische gezondheid van de eurozone en de Verenigde Staten. Alle economische en financiële gegevens van deze gebieden zullen daarom van belang zijn om in overweging te nemen.

Analyse nr. 2

Uiteraard zullen ook de gegevens van de twee belangrijkste centrale banken van deze valuta's, waaronder de Europese Centrale Bank of de ECB en de Amerikaanse Federal Reserve of Fed, nauwlettend worden gevolgd, met name wat betreft de aangekondigde rentetarieven of het monetaire beleid in het algemeen.

Analyse nr. 3

De euro en de dollar worden ook rechtstreeks beïnvloed door de meest impactvolle geopolitieke gebeurtenissen en u zult daarom het nieuws in de gaten moeten houden om op de hoogte te blijven van de meest interessante publicaties.

Analyse nr. 4

De politieke en economische betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese landen zullen ook met de grootste belangstelling worden gevolgd, aangezien conflicten of andere handelsovereenkomsten de wisselkoers van dit valutapaar kunnen beïnvloeden.

Analyse nr. 5

Ten slotte, en gezien het zeer speculatieve karakter van de valutamarkt, zal er ook systematisch een volledige technische analyse van dit valutapaar worden uitgevoerd, waarbij de best presterende trend- en volatiliteitsindicatoren zullen worden gevolgd.

--- Publiciteit ---
Handel nu in EUR/USD!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Inleiding en notering van de EUR/USD

Vóór januari 2000, en dus vóór de invoering van de euro, bedroeg de EUR/USD-wisselkoers 1,18. De Commissie is van mening dat de euro een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de euro. Dit betekent dat één euro werd geschat op 1,18 dollar.

Na de invoering van de eenheidsmunt was er in de eerste plaats sprake van een scherpe daling, met een historisch dieptepunt in mei 2000, waardoor de euro onder de 0,83 dollar kwam. 

Sindsdien is de euro echter tot aan de crisis van 2008 verder vooruitgegaan tegen de greenback. Vanaf november van dit jaar werd de EUR/USD met bijna 23% afgeschreven alvorens de verloren punten geleidelijk te recupereren.

Hoewel de dollar door specialisten en handelaren massaal wordt erkend als een veilige haven, lijdt de euro er niet systematisch onder, omdat het economische en politieke nieuws vooral in het voordeel van de dollar speelt. 

Momenteel profiteert de eenheidsmunt, ondanks een moeilijke schuldensituatie in sommige landen van de eurozone, van een renteverhogingsbeleid van de ECB, waardoor de eenheidsmunt een troef is die door investeerders nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

 

Fundamentele analyse

Om met succes een standpunt in te nemen over de EUR/USD-prijs, moet u uiteraard gebruik maken van zowel technische als kwalitatieve fundamentele analyses. Met betrekking tot de fundamentele analyse raden wij u aan om hier enkele tips te ontdekken die voor u van groot nut kunnen zijn.

Het EUR/USD-valutakruis is een van de meest nauwlettend in de gaten gehouden wisselkoersen van de vele valutaparen in Forex. Dit kruis verbindt namelijk de twee grootste economieën ter wereld, de eurozone en de Verenigde Staten.  Veel meer dan een eenvoudige indicator van de wisselkoers van de ene munt ten opzichte van de andere, is het EUR/USD-kruis ook een uitstekende indicator voor de economische gezondheid van deze twee geografische gebieden. Bovendien, en in omgekeerde richting, heeft de waarde van de EUR/USD ook een belangrijke invloed op de groei van deze twee zones.

Het moet ook duidelijk zijn dat de belangrijkste spelers om te speculeren op de valutamarkt en dus op de EUR/USD-koers, bedrijven zijn die de aankoop van vreemde valuta's tegen de best mogelijke wisselkoers gebruiken om hun internationale transacties te financieren. Europese bedrijven die in de Verenigde Staten producten moeten kopen, kopen bijvoorbeeld dollars wanneer de prijs aantrekkelijk is om hun kosten te verlagen. Het werkt ook in de andere richting omdat deze bedrijven deze valuta's verkopen, altijd op Forex, om de winst van hun buitenlandse dochterondernemingen of betalingen van internationale klanten terug te krijgen. Om er zeker van te zijn dat deze grote bedrijven gebruik kunnen maken van de meest aantrekkelijke wisselkoers en zo aanzienlijke besparingen of winsten kunnen realiseren, doen deze grote bedrijven een beroep op de diensten van financiële intermediairs die meestal banken zijn en die deze Forex-transacties voor hen uitvoeren. Om dit te doen, huren deze tussenpersonen analisten in die gespecialiseerd zijn in de valutamarkt en die dus in staat zijn om zo goed mogelijk te anticiperen op de evolutie van de wisselkoersen tussen hen. Zo kunnen zij hun cliënten adviseren en het niveau van het gedematerialiseerde risico van dit soort transacties verminderen. Het spreekt voor zich dat u als individuele belegger over dezelfde analytische capaciteit beschikt als de banken zodra u de fundamentele factoren kent die de EUR/USD het meest beïnvloeden, waarvan de belangrijkste de volgende zijn

Ten eerste moet u natuurlijk de geopolitieke omstandigheden met betrekking tot deze twee valuta's, de euro en de dollar, nauwlettend in de gaten houden. We weten met name dat wanneer de situatie tussen de Verenigde Staten en de eurozone of elders in de wereld gespannen of onstabiel is, het meestal de euro is die de gevolgen daarvan ondervindt. Dit was met name het geval tijdens de recente crisis in Oekraïne, die leidde tot een daling van de roebel, de Russische munt, maar ook een daling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Het tweede element waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van uw fundamentele analyses van de EUR/USD-kruiskoers is het monetaire beleid van de grote centrale banken. Er zij aan herinnerd dat dit de ECB (Europese Centrale Bank) is voor de euro en de Fed (Federal Reserve) voor de dollar. Deze grote centrale banken hebben immers de bevoegdheid om een specifiek monetair beleid te voeren om de economische groei van hun land of groep van landen te stimuleren of om een economische crisis het hoofd te bieden. Hiervoor hebben ze een geducht wapen tot hun beschikking: de rentevoeten. Een verlaging van deze rentevoeten zal leiden tot eenvoudigere leenvoorwaarden, wat logischerwijs leidt tot een daling van de wisselkoers van de betrokken valuta. Als u enigszins geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de EUR/USD, zult u herinnerd worden aan de effecten van het kwantitatieve verruimingsprogramma van Ben Bernanke en de Fed, dat heeft geleid tot een stijging van de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar, waarbij het kruispunt 1.5000 pips bedroeg, wat wijst op een extreme zwakte van de Amerikaanse dollar. In 2015 waren we ook getuige van het tegenovergestelde fenomeen toen Mario Draghi, de toenmalige president van de Europese Centrale Bank, een golf van terugkoop van obligaties aankondigde die enkele tientallen miljarden euro's per maand betrof en die leidde tot een daling van de euro, waarbij het EUR/USD-kruis terugviel tot 1.000, een bijna perfecte pariteit tussen de twee munten.

Door deze geopolitieke effecten op de EUR/USD-prijs kunt u gemakkelijk anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in dit kruis, door het bestuderen van financiële analistenrapporten of op basis van hun consensus. Uiteraard vindt u al deze informatie bij uw makelaar.

 

Technische analyse

Nu u weet hoe u een consistente fundamentele analyse van de EUR/USD-prijs kunt uitvoeren, moet u natuurlijk leren hoe u een technische analyse van hoge kwaliteit kunt opzetten. Als de geopolitieke en economische context duidelijk een grote invloed heeft op dit valutakruis, wordt het tegenovergestelde fenomeen ook waargenomen. Een zwakke munt zal dus een direct gevolg hebben dat de uitvoer van het ene land naar het andere wordt bevorderd, maar dat de invoer en de binnenlandse consumptie worden beperkt. Een sterke munt zal tot gevolg hebben dat de koopkracht in het land en de invoer toenemen, terwijl de export minder concurrerend en aantrekkelijk zal zijn. Het is echter niet noodzakelijkerwijs nodig om in te gaan op de details van dit type marktanalyse om te anticiperen op veranderingen in de EUR/USD, omdat de beurstabellen u zullen helpen om de mogelijkheden duidelijker te visualiseren.

Om goed gebruik te maken van de technische analyse van de EUR/USD-koers, is het raadzaam om eerst te leren hoe u trends kunt detecteren die al begonnen zijn met bewegingen voor verkoop of aankoop. Om dit te doen, moet u zorgvuldig uw analysehorizon kiezen, die kortstondig kan zijn voor orders over een paar minuten of langer, omdat u deze trends over een periode van meerdere jaren kunt analyseren.

Hoe meer technische indicatoren u tegelijkertijd gebruikt, hoe groter de kans dat u kwalitatieve voorspellingen doet over toekomstige veranderingen in de EUR/USD. Aangezien deze valutakruising zeer volatiel is, zijn er veel beleggingsmogelijkheden, maar soms zijn ze ook risicovol. Daarom moet u de resultaten van uw technische analyse altijd vergelijken met de signalen die de fundamentele analyse oplevert.

 

Strategie

Nu u de beste technieken kent om de EUR/USD koers te analyseren, kunt u zich afvragen welke strategie u moet gebruiken om deze valutapaar te verhandelen. Met andere woorden, u wilt de voordelen van lange- en kortetermijnhandel op dit kruis kennen.

In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat het EUR/USD-kruis zeer volatiel is, wat interessant kan zijn voor de meest ervaren handelaren, maar ook een relatief hoog risico inhoudt. Dit geldt met name voor kortetermijnstrategieën. Professionele instellingen zoals hedgefondsen die speculeren op de EUR/USD-prijs doen dit meestal op grote tijdseenheden en gebruiken daarom ten minste wekelijks of dagelijks grafieken. Deze techniek stelt hen in staat om de negatieve effecten van volatiliteit te vermijden, wat de handel op korte en middellange termijn kan bemoeilijken. Langetermijnhandel verdient daarom de voorkeur als u het risico wilt verminderen en wilt profiteren van de over het algemeen sterke onderliggende trends in dit valutapaar. Het voordeel van deze vorm van handelen is dat het in essentie gebaseerd is op technische analyse, hoewel u nog steeds een oogje in het zeil moet houden op het economische nieuws dat deze kruising kan beïnvloeden. Deze strategie heeft echter het nadeel dat er een grote hoeveelheid investeringskapitaal nodig is met stoporders ver van de startprijs om te voorkomen dat u uw posities sluit door microbewegingen.

Voor de kortetermijnhandel is het ook mogelijk, maar dan moet je niet vertrouwen op onderliggende trends, maar op microbewegingen. Om dit te doen, aarzel dan niet om uw posities zeer snel te sluiten zonder noodzakelijkerwijs uw basisdoelstelling te bereiken en om u te beschermen tegen de microbewegingen van de markt en de zeer hoge volatiliteit die u op elk moment geld kan laten verliezen. Baseer u hier voornamelijk op de draaipunten of technische ondersteuning en weerstanden die over het algemeen goede toegangspunten tot de markt zijn. Ook rekeningafschriften van centrale banken kunnen interessant zijn als uitgangspunt voor uw posities, mits de grafieken u een gevoel in dezelfde richting geven. De scalping-strategie is ook een methode om te investeren in de EUR/USD-rente.

 

Tips voor het handelen in EUR/USD

Om het euro/dollar valutapaar effectief te kunnen verhandelen, is het raadzaam om een aantal praktische adviezen op te volgen: 

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe te beleggen op EUR/USD-pariteit?

Er zijn twee verschillende manieren om te beleggen in het EUR/USD valutapaar. De eerste is CFD's of contracten voor het verschil, wat betekent dat er wordt ingezet op de opwaartse of neerwaartse beweging van deze waarde op de spotmarkt. De tweede oplossing is het gebruik van een beursproduct dat een derivaat is zoals een warrant of een turbo en dat het mogelijk maakt om een hefboomeffect te gebruiken met een looptijd, een uitoefenprijs en een deactiverende barrière.

Wanneer was de eerste notering van de EUR/USD?

De EUR/USD-wisselkoers werd voor het eerst gerealiseerd op 1 januari 1999. Dit eerste citaat volgde op de invoering van de Europese eenheidsmunt voor de eurozone na het Verdrag van Maastricht. Bij dit evenement werd de eerste notering van dit valutapaar vastgesteld op 1,1722 pips, wat overeenkomt met 1,1722 dollar voor één euro.

Waarom beleggen op het EUR/USD-tarief?

Het EUR/USD-kruis is momenteel een van de belangrijkste valuta's op de valutamarkt. Het vertegenwoordigt namelijk twee van de grootste economieën ter wereld, namelijk de eurozone en de Verenigde Staten. Ook moet worden opgemerkt dat de EUR/USD momenteel nog steeds het valutapaar met de hoogste liquiditeit is, wat het natuurlijk interessanter maakt voor de Forexhandel.

--- Publiciteit ---
Handel nu in EUR/USD!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.