Koers EUR/CHF en analyse van de rentevoet

Advies voor het verhandelen van de EUR/CHF

Advies nummer 1

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank of de Zwitserse Nationale Bank en hun verschil is uiteraard een van de meest invloedrijke factoren voor de ontwikkeling van de wisselkoersen van deze twee valuta's ten opzichte van elkaar.

Advies nummer 2

Een ander belangrijk element waar u op moet letten als u de EUR/CHF verhandelt, is de bezorgdheid van de markt over de toekomst van de eurozone en de Europese Unie. We zullen daarom alle laatste nieuwtjes over het economisch beleid en de groei in deze economische gebieden volgen.

Advies nummer 3

De Zwitserse frank wordt sterk beïnvloed door de betrekkingen tussen Zwitserland en de Europese Unie, die soms leiden tot zeer grote volatiliteit op dit valutakruis.

Advies nummer 4

Ten slotte kunnen de macro-economische cijfers die regelmatig door deze twee valutazones worden gepubliceerd, ook bijdragen tot het bepalen van een middellange- en langetermijntrend.

Handel online in de EUR/CHF!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
Voordat u begint met handelen in deviezen op de Forex-markt, moet u begrijpen hoe de koers van valutaparen zoals de EUR/CHF wordt berekend door gebruik te maken van wat de analyse van de rentetarieven wordt genoemd. Deze officiële rentetarieven of rentetarieven van de valuta hebben namelijk een zeer sterke invloed op de ontwikkeling van de wisselkoersen. U moet ze daarom in overweging nemen bij het bepalen van uw strategieën en bij uw analyses.  

 

Presentatie van de EUR/CHF

De EUR/CHF-valuta is de wisselkoers tussen de euro en de Zwitserse frank. Dit is dus de notering van de euro ten opzichte van de Zwitserse frank. De prijs van dit kruisje komt dus overeen met de waarde van één euro, uitgedrukt in Zwitserse frank.

Hoewel de EUR/CHF wisselkoers niet een van de meest populaire is in Forex, staat deze nog steeds op de negende plaats in de ranglijst van de meest verhandelde valutaparen, net na de EUR/JPY of Euro/Yen. Het volume van de jaarlijkse transacties met betrekking tot het EUR/CHF-kruis bedraagt ongeveer 2% van alle transacties die op de valutamarkt worden uitgevoerd. 

Het valutapaar EUR/CHF wordt vermeld als een getal met 4 decimalen, hoewel sommige makelaars het soms met 5 decimalen weergeven. De prijs is een zwevende koers, wat betekent dat deze kruising onderworpen is aan de wet van vraag en aanbod op de interbancaire valutamarkt.

 

Inleiding en notering van de EUR/CHF:

Een van de belangrijkste voordelen van dit valutapaar is de hoge volatiliteit. De gemiddelde volatiliteit van de afgelopen jaren bedroeg 90 pips, wat vrij zeldzaam is bij een Forex valutapaar.

Deze volatiliteit is grotendeels te wijten aan het feit dat het EUR/CHF valutapaar een trendpariteit is. Dit betekent dat de trends die op deze pariteit worden waargenomen, meestal lange opwaartse en neerwaartse bewegingen vertonen.

Tot slot is de Zwitserse frank de laatste maar niet de minste troef van het EUR/CHF-kruis, die al lang als een veilige haven wordt beschouwd vanwege de financiële kracht van Zwitserland, die bekend staat om zijn banken. Als gevolg hiervan, wanneer de wereldwijde economische markten zich op halve hoogte bevinden en het algemene klimaat pessimistisch is, verkoopt de Zwitserse frank zeer goed.

 

Welke instellingen bepalende de rentevoeten voor het paar EUR/CHF?

De instellingen die zijn belast met met vaststellen van de wisselkoers van het valutapaar EUR/CHF, dus van de Euro en de Zwitserse frank, zijn vanzelfsprekende de centrale banken. Voor de Euro is dat de Europese Centrale Bank  of ECB, en voor de Zwitserse frank de Zwitserse nationale bank of ZNB.

Op de economische kalender kunt u alle details over deze koersen en hun aanpassingen vinden.

 

Waarom de rentetarieven van invloed zijn op de koers van het paar EUR/CHF:

De voor de Euro en de Zwitserse frank vastgestelde rentetarieven hebben een aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van de wisselkoers tussen deze beide valuta, omdat ze worden meegenomen bij de berekening van de winsten en verliezen, die volgen uit de verkoop van een van deze valuta tegen de andere.  Een valuta met een lage rentevoet is namelijk minder aantrekkelijk om te verkopen dan een valuta met een hoge rentevoet.

Voordat u een positie inneemt op een valutapaar zoals de EUR/CHF, moet u dus bovenal rekening houden met veranderingen in de rentetarieven van valuta.

 

Veranderingen in de EUR/CHF volgens het Europese beleid en de ontwikkeling daarvan:

Een van de meest invloedrijke en daarom meest nuttige elementen als u overweegt om te handelen op de EUR/CHF wisselkoers is Europees beleid. Deze gegevens zijn vooral nuttig als u op middellange of korte termijn een beleggingsstrategie volgt.

Dit zal met name gericht zijn op de bezorgdheid van investeerders over de eurozone en de Europese Unie, die, zoals u wellicht al weet, een grote invloed hebben op de ontwikkeling van deze wisselkoers.

We merken namelijk dat wanneer de bezorgdheid van beleggers groot is, dit een negatieve invloed heeft op alle activa in dit blok. Uiteraard heeft ook de euro, de euro, te weten de euro, te lijden onder dit gevoel van angst, en aangezien de CHF hier een veilige haven is, staat de koers van de EUR/CHF in dit geval onder grote druk.

Er zijn veel gebeurtenissen die moeten worden gevolgd om te anticiperen op en een analyse te maken van de bezorgdheid van de markt met betrekking tot de eurozone en haar 19 lidstaten. Daartoe behoren nationale of Europese verkiezingen, belangrijke referenda en belangrijke economische hervormingen.

Om een beter inzicht te krijgen in de invloed die het beleid van de landen van de eurozone kan hebben op de wisselkoers van het EUR/CHF-valutapaar, kunnen we het concrete en actuele voorbeeld van Italië aanhalen. In het voorjaar van 2018 hebben twee als eurosceptisch beschouwde weddenschappen, namelijk de 5-sterrenbeweging en de Noordelijke Liga, de krachten gebundeld om een regeringsalliantie te vormen. Bij de aankondiging van deze coalitie is de EUR/CHF-prijs, die toen een opwaartse trend volgde, gestopt met het winnen van punten en is in slechts twee weken tijd bijna 4% van zijn waarde verloren gegaan. Toen de Italiaanse regering de arbeidsmarkthervorming van de vorige regering ontmantelde en daarmee het begin van nieuwe angsten over het tekortprobleem van het land inluidde, besloten de investeerders vervolgens en enkele maanden later, toen de Italiaanse regering de arbeidsmarkthervorming van de vorige regering ontmantelde, hun Italiaanse nationale obligaties massaal te verkopen om in ruil voor Duitse obligaties te kopen, die als veiliger worden beschouwd en door de verschillende ratingbureaus worden gesteund. De impact van dit evenement is iets complexer om te begrijpen. Na deze massale aankopen van de Bund daalden de rendementen op deze obligatie en dit leidde tot een kleiner verschil tussen deze rendementen en de rendementen op de Zwitserse obligatie. Dit kwam uiteraard ten goede aan de CHF en droeg opnieuw bij tot het verlies van punten tegen de EUR/CHF-wisselkoers.

Deze paar voorbeelden geven een beter inzicht in de rol die de belangrijke politieke en economische beslissingen van de landen van de eurozone spelen. Daarom moet u al deze gebeurtenissen, evenals politieke en economische gebeurtenissen die van invloed zijn op Zwitserland, nauwlettend in de gaten houden en ze gebruiken als een punt van binnenkomst of vertrek uit de markt of als basis voor uw strategieën en positiebehoud.

 

Hoe EUR/CHF handelen?

Swing trading is waarschijnlijk de meest geschikte trading methode voor het EUR/CHF valutapaar, vanwege de volatiliteit en de lange bewegingen die het registreert op de Forex markt.

Wat de te controleren indicatoren betreft, is het duidelijk dat vooral de Zwitserse indicatoren de voorkeur verdienen, aangezien de euro een minder belangrijke positie inneemt, ook al kunnen economische aankondigingen over de eurozone de prijsontwikkeling uiteraard beïnvloeden.

De CHF wordt ook beschouwd als een veilige haven, net als goud. In het geval van economische turbulentie, waardeert de Zwitserse frank het. Ook moet worden opgemerkt dat de EUR/CHF en USD/CHF zeer positief gecorreleerde pariteiten zijn.

In het algemeen is het raadzaam om het nieuws van de twee centrale banken die de twee valuta's besturen op de voet te volgen, waaronder natuurlijk de ECB of de Europese Centrale Bank en de Zwitserse Nationale Bank of SNB. Deze laatste wordt gebruikt om regelmatig in te grijpen op de valutamarkt, wat leidt tot sterke opwaartse of neerwaartse bewegingen.

Ook wordt aanbevolen om het USD/CHF-kruis, dat positief gecorreleerd is met de EUR/CHF, te monitoren.

Hoe kan ik beginnen met handelen op EUR/CHF?

Om toegang te krijgen tot de valutamarkt en haar valutaparen in een paar klikken, kunt u zich zonder verdere vertraging registreren op een online handelsplatform dat u in staat zal stellen om te speculeren op de wisselkoers van vele valutakruizen en toegang te krijgen tot vele andere onderliggende activa in verschillende markten.

Handel online in de EUR/CHF!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.