BITCOIN

Bitcoin-analyse voordat u in CFD's handelt

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

De Bitcoin is een virtuele munt die sinds een paar jaar bestaat en die, net als als andere echte valuta, een eigen realtime koers heeft op de wisselmarkt. Wij stellen u voor om hier te ontdekken hoe deze valuta wordt geciteerd en vooral hoe u de koers van de Bitcoin kunt analyseren.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Ten eerste wordt de Bitcoin-prijs vooral beïnvloed door vraag en aanbod. Zo zullen de bitcoins in omloop worden vergeleken met de toegenomen behoeften en vraag.

Analyse nr. 2

Een andere zeer invloedrijke factor in de evolutie van Bitcoin betreft de regelgeving inzake transacties in deze cryptografie, die min of meer strikt afhankelijk van de overheid wordt opgelegd.

Analyse nr. 3

De media en alle publicaties over Bitcoin in de pers kunnen goede of slechte publiciteit geven aan deze digitale munt en hebben dus een directe invloed op de vraag en de aandelenkoers van dit goed.

Analyse nr. 4

Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft de gemeenschap van bitcoin-gebruikers en -ontwikkelaars ook invloed op de vraag of de prijs van bitcoin omhoog of omlaag gaat.

Analyse nr. 5

Ten slotte heeft de technologie zelf een impact op de evolutie van de bitcoinprijs op de beurs. De laatste technologische ontwikkelingen en innovaties kunnen dus de prijs van deze waarde beïnvloeden.

--- Publiciteit ---
Handel in realtime in Bitcoins!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Herhaling: Wat zijn bitcoins?

Bitcoins zijn een soort van virtueel geld dat het levenslicht zag in 2009. Tegenwoordig is deze digitale munt het eerste gedecentraliseerde peer-to-peer-betaalnetwerk: het kent geen enkele centrale autoriteit. Het wordt ook door geen enkel specifiek bankwezen geregeld. In bepaalde gevallen zou men bitcoins kunnen vergelijken met digitaal contant geld.

Op het internet worden bitcoins vaak "BTC" of "XBT" genoemd.

Het aantal bitcoins dat op de markt circuleert is gelimiteerd tot 21 miljoen stuks. Een van de eigenaardigheden is dat de bitcoin onderhevig is aan de invloed van bepaalde gebeurtenissen op aandelenmarkten of commerciële markten. Het betreft hier dus over een extreem speculatief activum.

Wie de bitcoin wil gebruiken, moet een digitale portefeuille hebben of moet langs bij een wisselbeurs. Bitcoins kunnen gebruikt worden om allerlei dingen te kopen; zowel producten als diensten. Omdat bitcoins steeds vaker gebruikt worden, blijft hun algemene trend op de lange termijn stijgend.

In bijvoorbeeld Canada of de Verenigde Staten vindt men bovendien honderden bitcoin-distributiecentra. We stellen vast dat steeds meer handels- en e-commerce-websites bitcoins als online of fysiek betaalmiddel aanvaarden.

Bitcoins kunnen uitgewisseld worden tussen fysieke personen (tussen professionelen of particulieren) of over het internet. Ze kunnen echter ook omgeruild worden tegen reële munten zoals de dollar of euro: dan wordt er rekening gehouden met de wisselkoers. Daarom is het mogelijk om in bitcoins te traden: ze zijn een volwaardig activum met een koers met stijgende en dalende tendensen geworden, maar vooral met een bijzonder grote volatiliteit.

Talrijke beleggers maakten al de keuze om door speculatie op zijn koersevolutie met CFD's, andere tradinginstrumenten of financiële beleggingsproducten in bitcoins te beleggen.

 

Voor wie is het handelen in Bitcoins bedoeld?

Elke individuele of professionele belegger kan live handelen op de prijs van Bitcoin, maar deze speculatie is zeer riskant, dus u moet ervaren zijn en de beurzen goed kennen. De koers ervan wordt namelijk genoteerd op de financiële markten, net zoals andere beursbeleggingen. Het is dus mogelijk om online in de koers van de Bitcoin te beleggen en winst te maken door te profiteren van de zeer hoge volatiliteit van deze munt.

 

Historische analyse van de koers van de Bitcoin:

Om beter te begrijpen wat het belang van de Bitcoin als belegging is, is het interessant om te kijken naar de historische analyse van de koers van deze munt. Zo vertonen de beursgrafieken sinds de eerste notering van de Bitcoin in 2010 verschillende ontwikkelingsfasen.

De koers van de Bitcoin bereikte in 2011 geleidelijk een hoogte van 1 $. Tussen mei 2011 en maart 2013 begon een lange, zeer volatiele opwaartse trend waarmee een hoogte van 30 dollar werd bereikt, waarna de koers na het barsten van de zeepbel weer daalde tot onder de 10 dollar.

 

Hoe verloopt de uitgifte en notering van bitcoins?

Men kan zich afvragen hoe bitcoins uitgegeven worden: ze vertegenwoordigen immers geen fysieke munt en worden door geen enkele bankautoriteit - zoals een centrale bank - gereglementeerd. In werkelijkheid worden bitcoins gecreëerd door een softwareprogramma met een vernieuwend algoritme, dat onder andere het aantal van deze op de markt in omloop gebrachte betaaleenheden begrenst. Van bij zijn oprichting werd de bitcoin ontworpen op basis van een eindmodel met een totaal van 21 miljoen eenheden.

Maar de uitgiftesoftware is geprogrammeerd om op regelmatige basis, en in dalend tempo de emissie van bitcoins volgens een precieze cyclus te verlagen. Van 2009 tot 2013 gaf de software elke 10 minuten 50 nieuwe bitcoins uit. Daarna, vanaf januari 2013, gaf de software elke 10 minuten nog slechts 25 bitcoins uit. De hoeveelheid van over eenzelfde periode uitgegeven bitcoins zal dus mettertijd blijven dalen. Tegenwoordig kent de bitcoin wereldwijd een steeds grotere populariteit.

Maar hoe zit het eigenlijk met de notering van dit virtuele geld? De bitcoin staat doorlopend op de aandelenmarkt genoteerd; dus 24 uur per dag en 5 dagen per week (van maandag tot vrijdag).  Deze notering wordt - zoals die van om het even welk ander beursaandeel - gestuurd door de relatie tussen vraag en aanbod. Het aandeel kent een bijzonder grote volatiliteit. Om die reden konden we al vaak een enorme stijging van de bitcoinprijs waarnemen, zoals in 2013, met een koerswaarde van meer dan $1000: dat is hoger dan de prijs van een ons goud. Daarna verloor de koers niettemin opnieuw wat van de gewonnen punten om pas in 2017 de limiet van $1000 opnieuw te overschrijden.

 

De historische evolutie van de bitcoinkoers op de aandelenmarkt:

Sinds zijn creatie in 2009 zag de bitcoin zijn koers heel aanzienlijk en volatiel fluctueren. Het is interessant om de onderliggende tendens van de bitcoin tijdens deze laatste zes jaren te bekijken, want de grafieken tonen een reële stijgende trend.

Daarom wordt de bitcoin tegenwoordig door een heleboel beleggers als een belegging bij uitstek gezien. Dankzij zijn sterke volatiliteit kunt op de korte termijn in dit aandeel traden, maar dankzij de tendens tot stijging die duidelijk uit de historiek blijkt kan dat ook op de lange termijn.

Om in de bitcoin te beleggen richt u zich gewoon tot het internet, waar talrijke tradingplatfomen hem als aandeel aanbieden. Via CFD's kunt u ook zowel tegenover koersstijgingen als koersdalingen van de bitcoin positie kiezen. Dankzij CFD's kunt u bovendien voor welke andere valuta dan ook genieten van een hefboomeffect.

 

Wat zijn de voordelen van het online traden in bitcoins?

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat het bitcoinvolume vastligt en dat het dus - tegengesteld aan traditionele valuta's - niet mogelijk is om nieuwe bitcoinvolumes te creëren Het maximale volume van bitcoins dat op de markt in omloop is werd begrensd op 21 miljoen eenheden. Het systeem voorziet ook om elke 4 jaar alle gecreëerde bitcoins in twee te delen, waarna het plafond van 21 miljoen bitcoins tegen het jaar 2140 bereikt zal worden. De vraag naar crypto's en met name bitcoins neemt sterk toe en de productie ervan is zeer beperkt en gecontroleerd, wat tot een opwaartse trend zou kunnen leiden.

Het is ook geweten dat steeds meer internetgebruikers de bitcoin gebruiken als wisselmunt gebruiken om hun online aankopen te betalen. Experts op dit gebied voorzien in de toekomst een aanzienlijke stijging van het gebruik van dit soort gedematerialiseerde valuta's, wat voor een nieuwe prijsexplosie zou moeten zorgen.

Een ander voordeel van de bitcoin is zijn status als voorloper in de wereld van cryptomunten. Door zijn 'ouderdom' vindt men voor deze virtuele munt de meeste applicaties; hij kan wereldwijd ook op het grootste aantal websites gebruikt worden. Vandaag is de bitcoin nog altijd de cryptomunt met de grootste beurswaarde. Ondanks enkele tekortkomingen die sinds zijn debuut op de markt aan het licht kwamen is de bitcoin nog altijd de leider binnen zijn activiteitensector. Bovendien weet hij ook zijn gebruikers in massieve aantallen te behouden.

Tegelijk is de bitcoin erg voordelig voor doorgewinterde beleggers die dit aandeel kunnen gebruiken om hun beleggingsportefeuille te diversifiëren. Om die reden investeren een heleboel beleggers parallel aan hun gewone beleggingen ook in de bitcoin. Daarenboven wordt de bitcoin steeds meer als een reservevaluta gezien... net als de yuan, die deze positie al enkele jaren bekleedt, maar zich die status nog niet in werkelijkheid toegekend zag. Het is daarnaast belangrijk om te onthouden dat de grote centrale banken ook steeds meer interesse tonen voor de bitcoin als aandeel voor portefeuillediversificatie. Een voorbeeld hiervan is de Centrale Bank van Barbados, die laat verstaan dat ze de bitcoin in haar portefeuille van reservevaluta's zou kunnen opnemen.

 

Wat zijn de nadelen van het online in bitcoins traden?

Natuurlijk biedt het online traden in bitcoins niet uitsluitend voordelen. De voordelen van dit aandeel botsen ook op enkele nadelen waarmee u rekening moet houden voordat u begint te speculeren. Dit zijn de belangrijkste voorbeelden:

Ten eerste is er de begrenzing op de creatie van bitcoins tot 21 miljoen stuks waarover we het hierboven hadden. Toch lijkt het erop dat dit plafond niet noodzakelijk onfeilbaar is. De mogelijkheid dat de oprichters en beheerders van het systeem dit plafond in de toekomst aanpassen blijft bestaan. Dat zou waarschijnlijk een herziening naar boven inhouden. Experts op dit vlak voorzien daarom de mogelijkheid dat centrale banken een inflatie van 1 tot 2% zouden toepassen op de bitcoin. Toch zou zo'n aanpassing van het plafond voor de creatie van bitcoins op langere termijn de interesse van beleggers voor deze virtuele munt ook kunnen versterken, wat dan weer een voordeel met een positieve impact op de prijs van de munt zou betekenen.

De volatiliteit van de bitcoins op de financiële markten werd beschouwd als een voordeel voor traders die in dit aandeel beleggen. Niettemin kan dit voordeel ook als nadeel beschouwd worden als we rekening houden met het risico dat daarbij hoort.  De koersevolutie van de bitcoin verloopt meestal met afwisselend sterke groei en daling, en met schommelingen van vaak zeer aanzienlijke omvang en op grote volumes, waardoor u het risico op verlies heel diepgaand moet overwegen. Om die reden is het traden in de bitcoin vooral voorbehouden aan de meest ervaren traders en aan wie in staat is om snel te reageren op eventuele trendomkeringen. Men schat dat de volatiliteit van de bitcoin op de aandelenmarkten in het algemeen tussen 2,5 en 4,5% per maand schommelt.

Op dit moment ontsnapt de bitcoin aan controle van autoriteiten en regeringen, waardoor hij vrij is om zijn eigen regels te bepalen. Maar op langere termijn kan deze situatie veranderen, waarna regeringen - net zoals ze ook met traditionele munten doen - grenzen kunnen stellen aan het verhandelen van deze virtuele munt. De mogelijkheid van zulke reglementeringen is in werkelijkheid een rem op de ontwikkeling van financiële technologie. Daarnaast is de bitcoin een aandeel dat bijzonder gevoelig is aan gebeurtenissen die China betreffen, omdat bijna de helft van de 'miners' uit dit land afkomstig is. Daarom zou een reglementering door de Chinese overheid naar alle waarschijnlijkheid een sterke impact hebben op de toekomst van de bitcoin.

Een andere rem op de ontwikkeling van het bitcoinpotentieel vloeit voort uit de strijd tegen het terrorisme. Hoewel de link tussen deze virtuele munt en terroristische organisaties verrassend mag lijken, zijn de regeringen van mening dat dit soort valuta's dit soort organisaties op anonieme wijze kunnen financieren. Het is dus mogelijk dat er actie ondernomen wordt om dit gebruik af te remmen, wat uiteraard gevolgen zou hebben voor de koers van de bitcoin.

 

Conclusie: moet ik in de bitcoin traden en op welke manier?

Zoals we net zagen, biedt het online in bitcoins traden tegelijk veel voordelen en veel nadelen. U kunt zich dus afvragen of het echt interessant is om in dit aandeel te handelen.

Het is natuurlijk altijd een goed idee om te investeren in een snelgroeiende markt: dit maakt het mogelijk om te profiteren van grote transactievolumes en van een net zo grote volatiliteit met heel interessante koersschommelingen op korte tijd. Toch is dit soort van traden voorbehouden aan de meest beslagen beleggers, die over voldoende kennis beschikken om de grafieken te interpreteren en toekomstige tendensen te identificeren.

We raden ook af om hefboomeffecten te gebruiken: die zouden de risico's in geval van een omkering naar een aan uw posities tegengestelde tendens sterk vergroten. Het gebruik van stop- en limietorders zijn een voordeel, maar zelfs die moeten rekening houden met de afwisselend sterke groei en daling van de koersevolutie van dit aandeel. Die evolutie vertoont ook soms grote schommelingen binnen een duidelijke onderliggende tendens.

Beleggers met genoeg beschikbaarheid kunnen zich eventueel wagen aan erg interessante day-tradingstrategieën voor bitcoin, hoewel die op elk moment van de dag aandacht vereisen. De technische analyse is misschien nog het meest aangewezen omdat ze verschillende indicatoren naar keuze combineert. Dit betekent niet dat de fundamentele analyse verwaarloosd mag worden, want zij maakt het mogelijk om op elke trendversnelling of -omkering te anticiperen.

Zoals we hierboven al vermeldden: het gebruik van CFD's is - door de vrijheid die dit soort contracten aan zijn gebruiker biedt - een uitstekend idee om te beleggen in de bitcoin. Toch raden we u aan om de bitcoin uitsluitend als diversificatieaandeel, en niet als enige aandeel in uw beleggingsportefeuille, te gebruiken. Vergeet niet om ook andere cryptomunten zoals de Ethereum te volgen: die heeft momenteel de wind in de zeilen en lijkt een echte uitdager van de bitcoin te zullen worden.

Dankzij de verschillende tips die we u hier gaven hebt u alle troeven in handen om succesvolle en efficiënte strategieën te bepalen voor het traden in bitcoin.

--- Publiciteit ---
Handel in realtime in Bitcoins!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.