DAX 30

DAX 30-Index koersanalyse

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Of u nu via uw online bank speculeert op de beurs of op een online handelsplatform door beleggingsinstrumenten zoals CFD's te gebruiken, u zult wellicht de gelegenheid hebben om in de grote Europese beursindexen zoals de DAX 30 te beleggen.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Om uw keuze naar boven of naar beneden te sturen, moet u ook de economische kalender in de gaten houden, die vaak gegevens publiceert die een sterke invloed hebben op de DAX 30. Dit is het geval voor alle Duitse economische statistieken zoals het BBP, de obligatierendementen, de industrie en de productiecijfers, die de handelaars een algemene richting geven om te volgen.

Analyse nr. 2

Maar er moet ook rekening worden gehouden met Europese gegevens, die in sommige gevallen bepaalde economische sectoren kunnen bevoordelen of benadelen. Zo zal bijvoorbeeld een daling van de rentevoet van de euro ongetwijfeld leiden tot een beter concurrentievermogen van de Europese bedrijven en dus tot een stijging van de prijs van de DAX 30. De Commissie is van mening dat de DAX 30 een belangrijke rol zal spelen bij het verbeteren van de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven.

--- Publiciteit ---
Beleg vanaf nu in de Dax 30!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Algemene presentatie van de DAX 30:

De "DAX 30" is de Duitse referentiebeursindex, overeenkomend met de Nederlands AEX-index of de Franse CAC 40. Het is de index van de beurs van Frankfurt. Het bijzondere van deze beursindex is het grote transactievolume, waardoor het de meest verhandelde Europese index ter wereld is.

Zoals de naam al aangeeft, gebruikt de DAX 30 de notering van de 30 best genoteerde Duitse bedrijven aan de beurs. Zo geeft deze index een realistisch beeld van de economie van het land en van alle bedrijfstakken. De ondernemingen die aan deze beurs staan genoteerd worden namelijk geselecteerd op basis van hun representatieve karakter voor de economie van het land. Natuurlijk verandert de samenstelling van deze lijst voortdurend, als gevolg van veranderingen van de resultaten of de activiteiten.

Als we de samenstelling nader bestuderen, zien we meerdere grote autofabrikanten maar ook verschillende banken.

 

Presentatie van de Duitse beurs van Frankfurt:

De beurs van Frankfurt is dus een van de belangrijkste financiële markten ter wereld. Deze beurs is verdeeld in verschillende segmenten. De indeling hangt af van de hoogte van de beurswaarde van de genoteerde ondernemingen. Van groot naar klein:

De beursindex die de ontwikkeling weergeeft van de beurs van Frankfurt is de DAX 30. Deze index werd in 1988 geïntroduceerd en vertegenwoordigt verschillende sectoren.

De beurs van Frankfurt stond in 1997 ook aan de basis van de "Nieuwe Markt", gespecialiseerd in technologische waarden. Deze markt werd in 2003 opgeheven en de waarden werden ondergebracht bij de gespecialiseerde beursindex TecDAX, die alleen beurswaarden omvat waarvan de marktkapitalisatie groter is dan 1 miljard euro.

In de praktijk worden de transacties van de beurs van Frankfurt voornamelijk uitgevoerd op het elektronische platform Xetra, hoewel enkele effecten nog tussen 9 en 17 uur op de beursvloer worden verhandeld.

Dankzij zijn internationale expansie is de Duitse beurs intussen grootaandeelhouder van clearinginstituut Clearstream en van Eurex, de meest actieve financiële derivatenmarkt ter wereld.

 

Historisch koersverloop van de beurs van Frankfurt:

De analyse van de historische koersen van de beursindex DAX 30 geeft weer hoe de Duitse beurs van Frankfurt zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld.  Zoals bekend zijn in deze nationale index de 30 Duitse bedrijven met de hoogste beurswaarde opgenomen.

De grafieken van de afgelopen tien jaar tonen enkele interessante gegevens. Op het eerste gezicht is namelijk een globale opwaartse trend waar te nemen, met slechts heel af en toe enkele corrigerende koersbewegingen.

Zo werd tussen januari 2008 en maart 2009 een neergaande fase geregistreerd. Maar na deze negatieve periode werden de verloren punten weer goedgemaakt. De laatste beurspiek dateert van april 2015 toen een niveau van meer dan 12.374 punten werd bereikt.

 

Geschiedenis en ontwikkeling van de DAX 30:

De DAX 30 is waarschijnlijk de Europese index die de grootste en meest gelijkmatige groei heeft gekend, met historisch gezien in het algemeen een stijgende ontwikkeling en daarnaast ook nog een vrij grote volatiliteit. In 2000 bereikte de index zijn hoogste niveau met 8100 punten, net voor de crisis die tot een daling leidde.

 

Enkele adviezen voor het handelen op de beurs in de DAX 30:

Net als bij de andere grote beursindexen moet je niet lukraak op de DAX 30 gaan beleggen. Het is belangrijk om de bedrijfstakken die er zijn vertegenwoordigd goed te kennen. Natuurlijk wordt niet verwacht dat u diepgaande analyses maakt van de resultaten van de 30 grote ondernemingen die aan deze beurs staan genoteerd. Wel moet u een algemene indruk hebben van de toestand in de belangrijkste economische sectoren.

Om uw keus voor koersstijgingen of -dalingen te bepalen, moet u ook de economische kalender in de gaten houden. Hierop worden heel vaak gegevens gepubliceerd die van grote invloed zijn op de DAX 30. Dit geldt voor alle economische statistieken van Duitsland zoals het bbp, de rentevoet van obligatieleningen of de industriële cijfers en productiecijfers die beleggers een indicatie geven over de globale richting die ze moeten aanhouden.

Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met Europese cijfers. Deze kunnen in sommige gevallen gunstig zijn voor bepaalde economische sectoren, of juist nadelig. Waneer de rentevoet van de Euro bijvoorbeeld daalt, heeft dit waarschijnlijk tot gevolg dat Europese bedrijven concurrerender worden en zal dit dus tot een stijging van de koers van de DAX 30 leiden.

 

Beleggen in de beste aandelen van de DAX 30

De aandelen op de beursindex DAX 30 worden aandachtig gevolgd door beleggers die online op de aandelenbeurzen handelen. Maar hoe vind je de meest aantrekkelijke en dus meest winstgevende aandelen van de 30 bedrijven die op deze index staan?

 

De meest volatiele aandelen van de DAX 30:

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden als men in de aandelenmarkt wil beleggen via de CFD's, is de volatiliteit van een beursaandeel. Want hoe groter de koersverschillen van een actief op de middellange en lange termijn, hoe groter uw winst kan worden. In dit opzicht zijn de tien aandelen van de DAX 30 die u absoluut in de gaten moet houden de volgende:

 

De aandelen van de DAX 30 met het beste rendement:

Laten we nu kijken naar de aandelen van de DAX 30 met het beste rendement, oftewel de beste verhouding tussen de prijs van het aandeel en de kapitalisatie. In dit opzicht zijn de volgende aandelen het interessantst:

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de handelsuren op de DAX 30?

Het is mogelijk om te handelen op de DAX 30 beursindex tijdens de openingsuren van de Duitse beurs. Tot 8:50 uur is dit de voorhandelsperiode, gevolgd door de veilingfase waarin de orders in één keer worden opgeslagen en uitgewisseld tussen 8:50 uur en 9:00 uur. Van 9.00 uur tot 13.00 uur is dit de doorlopende handelsfase met een directe match tussen vraag en aanbod. Tussen 13.00 uur en 13.02 uur worden in een veilingfase de orders die in één keer worden geruild, opgeslagen. Tussen 13:02 en 17:30 uur volgt een nieuwe fase van doorlopende handel tussen 17:30 en 17:35 uur, gevolgd door een nieuwe veilingfase. Post-trading vindt plaats na 17:35 uur.

Wat is de berekeningsmethode die wordt toegepast op de DAX 30?

Voor de berekening van de prijs van de DAX 30-index wordt een berekening gemaakt waarbij de aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden en andere bonussen worden geherinvesteerd, wat niet het geval is voor andere indexen zoals de CAC 40 bijvoorbeeld. De formule die wordt gebruikt om deze berekening uit te voeren is de Laspeyeres-formule. Meer details over dit onderwerp kunt u online vinden.

De verschillende manieren om te investeren in de DAX 30?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in de DAX 30 beursindex. U kunt ervoor kiezen om te beleggen via op de EUREX genoteerde futures- en optiecontracten, te beleggen via CFD's of contracts for difference, te beleggen via Trackers die worden aangeboden door emittenten of door gebruik te maken van beursproducten zoals Warrants en Turbo's.

--- Publiciteit ---
Beleg vanaf nu in de Dax 30!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.