De Bollinger Bands

Analysemethoden waarmee de volatiliteit van een markt kan worden bestudeerd zijn heel handig voor het vaststellen van een efficiënte beleggingsstrategie. Een van de betrouwbaarste methoden op dit gebied is waarschijnlijk de methode van de Bollinger Bands.  

De Bollinger Bands
66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

De Bollinger Bands:

De Bollinger Bands zijn een indicator die is uitgevonden door John Bollinger en die is bedoeld om het volatiliteitsniveau van de koers van een effect te analyseren. Daarvoor vergelijken de Bollinger Bands deze volatiliteit met het prijsniveau over een bepaalde periode.

In werkelijkheid worden de Bollinger Bands afgebeeld in de vorm van 3 verschillende banden:

  • De bovenste band geeft het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde weer plus x keer de standaardafwijking
  • De bovenste band geeft het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde weer
  • De onderste band geeft het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde weer plus x keer de standaardafwijking

 

Over het algemeen worden de koersen van het effect geacht zich binnen de middelste band te ontwikkelen, dus tussen de bovenste en de onderste band. Je kunt dus zeggen dat de Bollinger bands zich aanpassen aan de volatiliteit van de markt.

Als deze volatiliteit gering is, is de standaardafwijking eveneens gering en liggen de Bollinger Bands dus dichter bij elkaar. Omgekeerd verwijderen de banden zich van elkaar als de volatiliteit groot is.

 

Hoe moeten de Bollinger Bands gebruikt worden bij het beleggen?

We zijn het er dus over eens dat de Bollinger Bands vooral dienen om het volatiliteitsniveau van de koers van een effect in een bepaalde periode vast te stellen.  Maar deze indicator kan ook worden gebruikt om andere nuttige gegevens te verkrijgen, waarvan dit de belangrijkste zijn:

  • De kracht van de trend: Deze is te herkennen als de koers van het effect de Bollinger Bands doorkruist. Als de koersen de bovenste band doorbreken, zijn we getuige van een sterk stijgende trend. Als de koersen daarentegen door de onderste band gaan, is er een sterke dalende trend.
  • Steun- en weerstandsgrenzen: Als de markt geen sterke specifieke trend vertoont, kunnen de Bollinger Bands dienen om de steunniveaus en weerstandsniveaus aan te geven, omdat de koersen van het effect meestal tussen de bovenste en onderste band schommelen.
  • Een verlaging van de volatiliteit: Als de bovenste en onderste banden dichter bij elkaar komen betekent dit dat het volatiliteitsniveau van de koers van het effect daalt. Het is bekend dat perioden met een lage volatiliteit vaak een aanwijzing vormen dat de prijzen gaan stijgen.
  • De richting van de trend: Grafieken met dubbele bodems of dubbele toppen kunnen helpen om in te spelen op een omkering van de trend.  Als zich op het niveau van de bovenste band een dubbele bodem vormt, met een bodem in de band en een andere net eronder, dan is dit een signaal voor een dalende koers. Omgekeerd, als er sprake is van twee opeenvolgende toppen, de eerste ter hoogte van de onderste band en de tweede net boven deze band, dan is dit een duidelijk signaal van stijgende koersen.

 

Het is ook interessant om de indicator te gebruiken die de afstand tussen de twee banden van Bollinger (de bovenste en onderste) aangeeft en vergelijkt. Als deze afstand de neiging heeft groter te worden, houdt dat in dat de afstand tussen de twee buitenste banden in vergelijking met het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde groter wordt. Dit betekent dus dat de volatiliteit groter aan het worden is. Het wil dus zeggen dat de koers van het effect in een duidelijke trend zit en dat het goede moment om een positie te nemen is aangebroken. Wanneer de afstand tussen de banden vermindert, wordt de trend zwakker en is de volatiliteit minder sterk.

 

Beoordeling: 3.96 23 stemmen

Beginnen met online beleggen
66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.