Beursgrafieken begrijpen

Hoe kunt u hopen om winst te maken met het speculeren op de beurs als u de beursgrafieken niet begrijpt? Inderdaad is dat onmogelijk want het interpreteren van deze grafieken is onontbeerlijk voor elke technische analyse van de koersen. Als u denkt dat het begrijpen van deze grafieken te ingewikkeld is, zal dit artikel uw mening doen veranderen. De analyse van beursgrafieken vormt de basis van de technische analyse. Dankzij deze analyse kunnen op basis van concrete en historische feiten op de beste momenten de beste beslissingen worden genomen.  

Beginnen met online beleggen
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Beursgrafieken begrijpen

Continue grafieken:

De continue grafiek is zonder twijfel de meest toegankelijke van alle soorten grafieken. Hij is dus perfect geschikt voor beginners. Ze worden zo genoemd om de simpele reden dat de kromme die wordt weergegeven continu is.

De horizontale as van de grafiek geeft de tijd aan en de verticale as het koersniveau.

Deze continue kromme geeft de slotkoersen weer van het gevolgde actief voor elke dag of elk uur. Deze koersen worden vervolgens met elkaar verbonden, waardoor een continue kromme wordt gevormd.

 

Staafdiagrammen:

Staafdiagrammen tonen de belegger tegelijkertijd verschillende gegevens over de koers van het actief. Behalve de slotkoers geven ze ook de hoogste en de laagste waarde van de sessie weer en de openingskoers.

De top van elk staafdiagram komt overeen met de hoogst bereikte waarde en de onderkant met de laagste waarde. De horizontale lijn aan de rechterkant van het staafdiagram geeft de slotkoers weer en de lijn aan de linkerkant de openingskoers.

 

De candlestickgrafieken:

Deze manier van weergave komt oorspronkelijk uit Japan maar is aangepast aan de meeste financiële markten vanwege de kwaliteit en de kwantiteit van de indicators. In deze grafieken worden geen staven maar kaarsen weergegeven. Deze kaarsen geven dezelfde elementen weer als de staven, dus de openingskoers, de slotkoers, de hoogste en de laagste koers.

Met deze weergave kan echter ook rekening worden gehouden met nog een criterium. Afhankelijk van de weergegeven kleur van de kaars is het namelijk mogelijk om te weten of de koers van het actief in deze periode is gestegen, in welk geval de kaars wit of groen is, of is gedaald, in welk geval de kaars zwart of rood is.

Hoe kun je volumes aflezen van beursgrafieken?

Met de meeste beursgrafieken die we hier hebben gepresenteerd kunnen ook de verhandelde volumes worden weergegeven. Deze volumes worden uitgedrukt via de staafjes onderaan de grafiek met een schaal die natuurlijk niet dezelfde is als die van de tijd.

Beginnen met online beleggen
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.