Analyse van de realtime oliekoersen

Advies voor het verhandelen van de olieprijzen

Advies nummer 1

Productiegegevens in vaten per dag uit OPEC-landen. Te veel productie leidt over het algemeen tot lagere olieprijzen per vat en vice versa.

Advies nummer 2

Voorraden en in het bijzonder Amerikaanse aandelen, die wekelijks worden gepubliceerd op de economische kalender. Grote voorraden dragen ook bij aan dalende prijzen, terwijl lage voorraden leiden tot hogere prijzen.

Advies nummer 3

De internationale geopolitieke situatie: conflicten die van invloed zijn op de olieproducerende en -exporterende landen beïnvloeden vaak de ontwikkeling van de prijs per vat.

Advies nummer 4

Tot slot is ook de waarde van de Amerikaanse dollar op de valutamarkt een bepalende factor. Aangezien een vat olie in dollars wordt genoteerd, zal deze munt zwakker zijn en hoe meer de olieaankopen door houders van andere valuta's zullen worden gestimuleerd.

Handel nu in olie!
80.5% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
Om effectief te beleggen in grondstoffen is het vanzelfsprekend noodzakelijk om in realtime een juiste technische analyse te kunnen maken. Dit geldt eveneens voor het beleggen in vaten ruwe olie, een grondstof die erg volatiel is. Het bestuderen van de grafieken ervan is dus erg belangrijk. Via een goede analyse van de realtime koers van ruwe olie kunt u de trend beter begrijpen en anticiperen op toekomstige koersbewegingen.  

 

Hoe worden de prijzen van een vat olie bepaald?

Zoals u ongetwijfeld weet heeft ruwe olie als eenheid het vat olie, dat ongeacht de herkomst van de olie op die manier op de financiële markten wordt genoteerd. Een vat ruwe olie komt overeen met ongeveer 159 liter.

De prijs van het vat olie wordt 24 uur per dag genoteerd op de internationale markt, maar er zijn twee belangrijke financiële markten die de notering ervan delen: New York voor de WTI-olie en Londen voor de Brent-olie. Afhankelijk van het type vat olie waar u op mikt, speculeert dus op verschillende markten en met verschillende prijzen.

 

Hoe kunnen de prijsschommelingen van het vat olie worden verklaard?

Net als bij alle financiële activa die op de beurs staan genoteerd, is de prijs van het vat olie onderhevig aan schommelingen die voornamelijk van internationale investeringen afhangen. Op die manier hebben verschillende factoren een directe of minder directe invloed op deze prijzen.

Het aanbod, dus de productie en de stabiliteit van de productie, is vanzelfsprekend het eerste criterium dat de prijs van het vat olie rechtvaardigt. De OPEC bepaalt hoeveel vaten olie per dag worden geproduceerd en beleggers letten dus heel goed op de publicaties van deze organisatie. De OPEC wordt gevormd door verschillende grote olieproducerende landen.

Tot slot zijn ook de factoren die in verband staan met de vraag naar olie heel belangrijk. Zo kan een toename van de energiebehoefte van een belangrijk olieverbruikend land een grote of minder grote invloed hebben op de prijs van een vat olie.

 

Olie als belegging:

Voordat we concreet gaan kijken naar de historische prijsontwikkelingen van een vat olie, is het belangrijk om er op te wijzen hoe aanbod en vraag voor deze belegging functioneren. Het is bekend dat olie een grondstof is die massaal wordt gebruikt in de wereldwijde industrie en dat de productie ervan plaatsvindt in verschillende landen zoals Rusland, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Daarnaast wordt er olie geproduceerd in de Noordzee: Brent-olie. Deze oliesoort, die zeldzamer wordt, is duurder geworden dan WTI-olie die weer meer op de financiële markten wordt verhandeld.

De vraag naar olie komt vanzelfsprekend overal vandaan maar sommige landen, zoals China, consumeren heel erg veel olie vanwege de snelle groei van hun industrie. Ook de Europese Unie, Japan en de Verenigde Staten importeren en consumeren veel olie.

Gezien deze data, en vooral gezien de voortdurend groeiende vraag, zijn deskundigen van mening dat de productie van ruwe olie vanaf 2050 problematisch zal worden als de maximale productie is bereikt. Het is daarom logisch dat de olieprijzen een stijgende lijn vertonen. Olie is immers een niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbron die uitgeput zal raken omdat er zoveel van wordt gewonnen.

 

De oliecrises en hun invloed op de prijsontwikkelingen:

Vaak wordt van oliecrises gezegd dat het momenten zijn waarop de prijs van een vat olie opeens omhoogschiet. Verschillende van deze crises hebben de geschiedenis van het zwarte goud gemarkeerd. Te beginnen met die van 1973 en 1980 toen de prijzen spectaculair omhooggingen en de prijs van een vat olie binnen enkele weken verdriedubbelde. Zo kostte een vat olie in 1980 opeens 40 dollar en schommelde de prijs van 1986 tot 1999 tussen 15 en 35 dollar.

De Golfoorlog van 1991 zorgde er voor dat de prijzen opnieuw stegen. Maar sinds die periode is de prijs van een vat olie alleen maar omhooggegaan met de 3e oliecrisis van 2003 en een hoogste prijs van 145 dollar in 2008.

 

Veelvuldige maar kortdurende prijscorrecties naar beneden:

In aanmerking genomen dat de trendlijn voor ruwe olie voor de lange termijn beslist stijgend is, wordt deze duidelijke trend soms afgewisseld met microbewegingen naar beneden. Dit gebeurde bijvoorbeeld tussen 2008 en 2009 toen de prijs van een vat daalde van 145 naar 40 dollar. Maar deze prijsdaling ging al heel snel weer over in een stijging naar 100 dollar in 2011.

Aanbod en vraag zijn dus niet de enige factoren die de olieprijs beïnvloeden, politieke beslissingen spelen ook een belangrijke rol. Dit verklaart onder andere de prijsdaling van 2011 die volgde op de mededeling van de IEA om een maand lang 2 miljoen vaten olie te leveren.

Geruchten die de ronde doen en de verschillende conflicten die op dit moment in de olieproducerende en -consumerende landen spelen, hebben vaak de neiging om de olieprijs te doen stijgen of dalen. Maar op de lange termijn blijft er beslist sprake van een opgaande trend.

 

De oorzaken van de daling van de olieprijs:

Sinds mei 2014 zijn de olieprijzen met bijna 60% gedaald en sinds december 2015 gaat de daling nog sneller na het besluit van de OPEC om de productie niet te verminderen, ondanks het wereldwijde overaanbod.

De grote stijging van het aanbod wordt vooral veroorzaakt doordat Iran opnieuw olie produceert. In juli 2015 zijn de westerse sancties opgeheven nadat Teheran en de grote wereldmachten een akkoord hadden gesloten. Dit olieproducerende land kan zijn olie nu opnieuw op de wereldmarkt verkopen. Deze nieuwe productie heeft zijn hoogtepunt begin 2016 bereikt.

Terwijl het productieoverschot logischerwijs leidt tot een daling van de prijzen, heeft de OPEC de productiequota niet verminderd, en heeft ze zelfs geen nieuw doel gesteld. Wist u trouwens dat de OPEC de quota, die eerder waren vastgesteld op 30 miljoen vaten per dag, al overschrijdt? De productie ligt nu op ongeveer 32 miljoen vaten. Sommige marktanalisten denken dat het doel van het besluit van de OPEC is om te concurreren met het Amerikaanse schaliegas en met de Amerikaanse olie, aangezien het bekend is dat de boringen van de Verenigde Staten alleen rendabel zijn boven een bepaald olieprijsniveau.

 

Hoe zal de olieprijs zich gaan ontwikkelen?

Net als veel andere beleggers vraagt u zich natuurlijk af of deze prijsdaling in 2016 zal voortzetten. Volgens analisten bestaat er een grote kans dat de olieprijs onder de grens van 35 dollar gaat duiken, onder druk van de OPEC. U kunt dus profiteren van deze verwachte daling om mee te surfen op de trend en verkoopposities in te nemen ofwel via de CFD's.

Maar de prijs van ruwe olie kan niet eeuwig blijven dalen. Om deze reden profiteren sommige beleggers van de huidige situatie om tegen een lage prijs posities in te nemen voor de lange termijn en wachten ze af tot de prijzen opnieuw gaan stijgen. Als u een dergelijke strategie nastreeft, denk er dan wel aan om uw stoporders laag genoeg te plaatsen en om uw posities af te dekken met shortposities voor de korte termijn.

 

De koers van WTI (West Texas Intermediate)

De koers van WTI-olie geldt als een referentie voor de olieprijs. Daarom is het voor iedereen die in energiegrondstoffen belegt interessant om deze koers te volgen.

 

Wat is WTI of West Texas Intermediate?

WTI of West Texas Intermediate is een soort ruwe olie die soms ook Texas Light Sweet wordt genoemd. Op de financiële markten is deze ruwe oliesoort bijzonder belangrijk omdat WTI een standaard aangeeft voor het bepalen van de prijs van ruwe olie voor de termijncontracten. Hij wordt dus gebruikt als referentie, net als de Brent-olie uit de Noordzee.

 

Principe van de notering van West Texas Intermediate:

De koers van de WTI en de historische prijsontwikkeling ervan worden in realtime gepubliceerd en bijgewerkt door het ministerie van Energie van de Verenigde Staten.

In het verleden lag de prijs van WTI-olie systematisch één dollar boven de prijs van Brent-olie en in de prijzenmand van de OPEC ( Organisatie van Olie Exporterende Landen) was hij 2 dollar meer waard. Dit kwam omdat WTI lichter is en daarom gemakkelijker te raffineren. Tegenwoordig wordt deze regel echter niet meer toegepast. De prijs van het vat WTI hangt nu vooral af van de omvang van de vraag van de olie-importerende landen vergeleken met de hoogte van de Amerikaanse productie en de opgebouwde voorraden.

 

Historische prijsontwikkeling van de WTI of West Texas Intermediate:

Hieronder vindt u enkele belangrijke historische feiten over de prijs van WTI:

De eerste keer dat de koers van een vat WTI-olie onder de koers van een vat Brent kwam, in 2008, was het prijsverschil bijna 4 dollar. Een vergelijkbare daling werd genoteerd in april 2010 met een negatief verschil van 10 dollar, en in augustus van hetzelfde jaar was het verschil zelfs 20 dollar. In september 2011 werd een recordverschil bereikt toen het vat WTI-olie 26,80 dollar minder kostte dan het vat Brent-olie.

Deze aanzienlijke daling van de waarde van de WTI-olie op de beursgrafieken is eenvoudig te verklaren met de fundamentele analyse, aangezien er in die periode een toename van de olievoorraden in de Verenigde Staten werd geconstateerd. Aangezien de vraag naar olie geografisch beperkt is, omdat ruwe olie moeilijk vervoerbaar is, volgde de vraag het aanbod niet.

De verwachtingen zijn nu echter groot dat de prijs van WTI gaat stijgen en daarom is dit het beste moment om in dit actief te investeren.

 

Hoe kun je een goede analyse maken van de realtime koers van olie?

Voor een juiste analyse van de realtime koers van een vat olie is het allereerst nodig om een goede keus van de grafieken te maken. Alleen met behulp van realtime grafieken is het mogelijk om de beslissende koersbewegingen en de omvang ervan, ofwel de volatiliteit, op te sporen. Afhankelijk van het soort beleggingen kiest u voor grafieken in minuten, in uren of per dag. Als het gaat om day trading hebben candlestickgrafieken de voorkeur.

Let ook op de steun- en weerstandsniveaus en hun positie ten opzichte van de reële koers van olie op een gegeven moment.

Deze grafieken geven waardevolle indicaties met betrekking tot de ontwikkeling van de prijzen op zowel de korte als de lange termijn.
Hiervoor is het voldoende als u de verschillende indicatoren kunt interpreteren die u op deze grafieken kunt vinden, waaronder:

Er zijn nog allerlei andere technische indicatoren die we hier niet bespreken omdat ze ingewikkelder zijn.

 

Fundamentele analyse van de realtime oliekoersen:

U bent nu in staat om de technische analyse van de realtime koers van olie te maken. U moet echter niet vergeten dat de koers van deze energiegrondstof ook wordt beïnvloed door andere, zogenaamde fundamentele factoren.

Om deze ook in uw analyse te betrekken moet u tegelijkertijd met de grafieken een betrouwbare economische kalender raadplegen die voortdurend up-to-date wordt gehouden.

 

Bepalen van de trend van de olieprijs met behulp van de voortschrijdende gemiddelden:

De voortschrijdende gemiddelden kunnen zowel voor lange als voor korte perioden worden gebruikt, afhankelijk van uw manier van beleggen. Met deze indicator kan dus de trend voor de korte en lange termijn worden vastgesteld.

Grafisch gezien kan met een afplatting of omkering van het voortschrijdende gemiddelde een verandering van de trend worden opgespoord. Ook moet er worden gelet op de positie van de spotprijs ten opzichte van dit voortschrijdende gemiddelde. De kruising van de voortschrijdende gemiddelden is ook een sterk koop- of verkoopsignaal. Een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen dat bijvoorbeeld onder een voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen loopt is een verkoopsignaal en een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen dat boven een voortschrijdend gemiddelde van 100 dagen uitkomt, is een koopsignaal.

 

Bepalen van de trend van de olieprijs met behulp van de MACD:

Met de MACD-indicator of Moving Average Convergence Divergence kan een omkering van de trend nauwkeuriger worden voorspeld dan met de voortschrijdende gemiddelden, vooral als het gaat om bewegingen op de korte termijn.

Grafisch wordt de MACD weergegeven door een signaallijn en de MACD-lijn. Als deze twee lijnen elkaar kruisen, is er sprake van een koop- of verkoopsignaal. Een MACD-lijn die boven de signaallijn loopt, wijst op een stijgende trend en omgekeerd.

Dit type indicator is technisch gezien een van de gemakkelijkste om te begrijpen.

 

Bepalen van de trend van de olieprijs met behulp van de Bollinger Bands:

Visueel worden de Bollinger Bands afgebeeld als drie krommes, waarvan één kromme het voortschrijdende gemiddelde van 20 dagen weergeeft en de twee andere twee maal de standaarddeviatie boven en onder de belangrijkste kromme liggen.

Met deze indicator kan de kracht van de huidige trend worden bepaald. Zo zal een erg volatiele trend van de olieprijs worden weergeven door bredere banden met een grote standaarddeviatie. Is de trend daarentegen zwak en niet erg betrouwbaar, dan zie je ook een zwakke standaarddeviatie en smallere banden.

Als de prijs van ruwe olie in de buurt van de onderste kromme komt, betekent dat een sterk koopsignaal en omgekeerd, als hij de bovenste kromme nadert, is dat een duidelijk verkoopsignaal.

Met behulp van deze informatie kan dus zowel de richting als de kracht van de trend van de olieprijs worden bepaald.

 

Wat zijn de langetermijnvooruitzichten voor de ruwe aardolieprijs?

Sinds het begin van 2016 evolueert de koers van ruwe aardolie in de richting van bijna 50 dollar per vat. In december 2016 was er echter ook een daling tot 46 dollar per vat, tot de OPEC zich opmaakte om zijn aanbod te verlagen en zo de prijzen op peil te houden.

Later zorgden publicaties over de stijgende Amerikaanse olievoorraden herhaaldelijk voor aanzienlijke prijsdalingen die telkens beëindigd werden door een sterk herstel, wat voor een relatieve prijsstabiliteit rond de psychologische drempel van 50 dollar zorgde. Maar is het dan mogelijk om in deze situatie een optimale voorspelling van de aardolieprijzen te maken?

Ondanks de sterke wil van de OPEC om correcte prijzen aan te houden, zijn er momenteel maar weinig beleggers die positie innemen op het aankopen van aardolie op korte of middellange termijn. Toch wekte de prijsdalingeen hernieuwde interesse op bij een deel van de beleggers die hun tradingblik eerder op de lange termijn gericht houden. Het is dus goed mogelijk dat de aardolieprijzen snel terug zullen stijgenop een geleidelijke en duurzame manier.

Deze onderliggende trend wordt in stand gehouden door de Saudische minister van Aardolie, die instemde met het feit dat de olieproducerende landen hun productie zouden moeten verlagen om tot een aanzienlijke verlaging van het aanbod te komen.

Hoewel een heleboel indicatoren vooral naar een behoud van de aardoliekoers in de buurt van 50 dollar en onder de limiet van 60 dollar wijst, nijgen andere signalen eerder naar een opwaarts herstel op lange termijn.

Er is enerzijds wel een aanzienlijke productiestijging merkbaar in de Verenigde Staten en Rusland, maar deze twee olieproducerende landen zijn niet gebonden aan de regels van de OPEC omdat ze geen deel uitmaken van de organisatie. Daarom hangt het behoud van de prijzen helemaal af van de welwillendheid van Saudi-Arabië, Venezuela en overige organisatieleden die de productieverlaging moeten aanvaarden, ook al houden de Verenigde Staten en Rusland hun hoge oppompniveaus aan. Zoals we recentelijk zagen bij de explosie van schalieolie en de gevolgen daarvan, riskeert deze ijzeren arm een sterke invloed te hebben op een stijging of daling van de uitgifteprijzen.

De analisten van deze markt geven momenteel in elk geval tegenstrijdige signalen, wat gunstig is voor een herneming van het beleggen in aardolie. Zo verwachtte het AIE (Agence de l'Énergie) bij het begin van 2017 dat de wereldwijde vraag naar aardolie in 2019 de 100 miljoen vaten per dag zou overschrijden; in vergelijking met de huidige behoefte zou dit een aanzienlijke stijging zijn. Door de huidige situatie bestaat er dus een risico op underinvestment, wat binnen twee jaar zonder twijfel zal resulteren in een prijsexplosie.

Hetzelfde geldt voor de vooruitzichten met betrekking tot de vraag op lange termijn, met een opwaartse trendtot minstens 2034.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillende petroleum referenties ?

Onder de ruwe olie waarvan de prijs als referentie voor de markten dient, vinden we natuurlijk de WTI of West-Texas Intermediate oil en de North Sea Brent waar we het in dit artikel over hebben, maar ook andere oliën zoals Dubai Fateh die de referentie is voor olie die in de Perzische Golf wordt geproduceerd, Bonny Light die de referentie is voor olie die in Nigeria wordt geproduceerd of West-Canadese Select die de referentie is voor Canadese zware olie.

Hoeveel olieschokken hebben de prijs van ruwe olie doen dalen?

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn olieschokken gebeurtenissen die meestal leiden tot een ineenstorting van de olieprijzen. Sinds de jaren zeventig heeft deze markt dus drie grote schokken ondergaan, de eerste in 1985 en 1986, de tweede in 1997 en 1998, de derde in 2008 met de subprimecrisis en de laatste in 2020 als gevolg van de Covid-19-crisis.

Wie zijn de OPEC-landen?

De OPEC is een groep van olieproducerende landen die in 1960 door Saoedi-Arabië is opgericht en die een sterke invloed heeft op de prijzen. Momenteel zijn de lidstaten van de OPEC Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Koeweit, Venezuela voor de oprichtende landen, waaraan vervolgens Algerije, Angola, Gabon, Libië, Nigeria, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Ecuador zijn toegevoegd.

Investeer in de prijs van het vat olie:

Wilt u profiteren van de koersontwikkelingen van het vat olie en dankzij online beleggen, dan hoeft u alleen maar een beleggingsrekening te openen. Sluit vandaag nog aan bij een gerenommeerd tradingplatform en zet in op de stijgende of dalende prijsevolutie van een vat aardolie.

Handel nu in olie!
80.5% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.