Analyse van de realtime goudkoers

Advies nummer 1

De waarde van de dollar: Aangezien goud in dollars wordt genoteerd, zal een sterke dollar de aankoop van goud vertragen en dus de prijs van dit goed verlagen. Omgekeerd zal een zwakke dollar de investeringen stimuleren en zo de goudprijs doen stijgen.

Advies nummer 2

De financiële gezondheid van de importerende landen: hoe sterker de economie van de grote importerende landen, hoe hoger de investering in goud, wat zal leiden tot hogere prijzen.

Advies nummer 3

Het risiconiveau in andere financiële markten: Aangezien goud een veilige haven is, is er vaak sprake van een toename van de beleggingen in dit actief wanneer andere financiële markten, met name de aandelenmarkt, risico's inhouden of instabiliteit vertonen. Het is ook interessant om een standpunt in te nemen in tijden van crisis.

Beleg nu in goud!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
Voor wie besluit om zelfstandig op de financiële markten te beleggen via een online beleggingsplatform, is het essentieel dat men snelle technische analyses kan maken. Daarmee kan namelijk beter worden ingespeeld op huidige en komende trends.  Het heeft daarbij wel de voorkeur de realtime koersen te volgen en niet de historische koersgrafieken.  

 

Hoe wordt de goudprijs bepaald?

De prijs van goud, berekend in dollars per ounce, is een van de meest volatiele in die zin dat hij sterk varieert op zowel de korte als lange termijn. Deze variaties zijn te wijten aan de verschillende factoren die de waarde van de waarde ervan beïnvloeden, naar boven of naar beneden.

Het is natuurlijk vooral het verschil tussen vraag en aanbod van goud in de wereld dat de werkelijke waarde van een ons goud op een bepaald moment bepaalt. Maar de vraag wordt ook beïnvloed door verschillende factoren.

Het is daarom essentieel om rekening te houden met verschillende factoren om een correcte analyse van de goudprijs te maken zoals:

Technische gegevens met behulp van de belangrijkste grafische indicatoren die u in staat zullen stellen om de kracht en richting van een trend te kennen en ook om te anticiperen op versterkingen of omkeringen van trends.
Fundamentele gegevens met een analyse van de verschillende factoren die de prijs van goud op de een of andere manier kunnen beïnvloeden. 
 

Een relevante analyse van de goudprijs live:

Om een relevante analyse van de live goudprijs te maken, is het noodzakelijk om een grafiek te kiezen die in real time wordt bijgewerkt. Daarnaast moet u natuurlijk ook kiezen wanneer u deze analyse uitvoert. De goudmarkt is immers op bepaalde momenten veel actiever dan op andere, zoals in het weekend, wanneer de volatiliteit van de goudmarkt minder groot is.

Het is ook belangrijk om het type grafiek dat gebruikt moet worden niet te verwaarlozen. Als u op korte termijn in goud handelt, geeft u de voorkeur aan de 5-minuten grafieken met Japanse kandelaars, die nauwkeuriger zijn in termen van microtrends. Als u daarentegen op middellange tot lange termijn wilt handelen, geeft u de voorkeur aan historische grafieken per uur of per dag.

Een van de meest betrouwbare indicatoren voor de directe analyse van de goudprijs, raden wij u aan:

 

Hoe kan ik de trend in de prijs van goud identificeren?

Om effectief te kunnen speculeren op de prijs van goud, is het essentieel om te weten hoe een trend te identificeren om te weten of dit het juiste moment is om posities te verkopen, kopen of aan te houden. Om u hierbij te helpen, raden wij u aan om hier in detail te ontdekken hoe u de trend in de goudprijs kunt identificeren en de verschillende trends die u kunt waarnemen dankzij de gratis door makelaars verstrekte grafieken.

 

De verschillende trends in goudprijzen en hun grafische weergave:

Zoals bij elk ander activum zijn er drie belangrijke trends in de goudprijs, namelijk een neerwaartse, opwaartse of vlakke (of horizontale) trend.

Het is natuurlijk beter om een positie in te nemen in het kopen van goud aan het begin van een stijgende trend of het verkopen aan het begin van een dalende trend. Wij raden u aan om geen positie in te nemen in de context van een vlakke trend.

 

Hoe anticipeer je op een trend in de goudprijs?

Zoals we zojuist hebben gezien, is het beste moment om een positie in te nemen in het kopen of verkopen van goud aan het begin van een bullish of bearish trend. Maar daarvoor is het noodzakelijk om op dit begin van de trend te kunnen anticiperen. Hiervoor zijn er verschillende methoden.

De eerste methode, die waarschijnlijk de eenvoudigste is, is om te wachten tot het echte begin van een trend een positie inneemt. Het zal echter noodzakelijk zijn om de kracht van deze trend hier te waarborgen. Een begin van een bullish of bearish trend die in lijn is met een belangrijke economische gebeurtenis zal zich waarschijnlijk voortzetten en uitbreiden. Een trend kan ook zeer sterk zijn wanneer de vorige trend een kritische drempel heeft bereikt alvorens zich om te keren.

Dit brengt ons bij de tweede methode van het anticiperen op de trend van de goudprijs. Dit bestaat uit het gebruik van deze psychologische drempels, vertegenwoordigd door de centrale punten of niveaus van steun en weerstand.

 

Hoe ontwikkelt de goudprijs zich volgens de invloedrijke factoren?

Om de prijs van goud goed te kunnen analyseren en dus efficiënt online te kunnen verhandelen, moet u natuurlijk begrijpen hoe dit actief presteert in het licht van de verschillende elementen die de prijs ervan beïnvloeden.

De eerste gegevens die voor dit doel worden geanalyseerd zijn uiteraard vraag en aanbod en het verschil tussen beide. We weten dat de goudproductie relatief stabiel is in de tijd. De vraag daarentegen evolueert voortdurend en is in hoofdzaak afhankelijk van de behoeften van de juwelen, juwelen, elektronica, de medische industrie of zelfs van grote financiële instellingen zoals centrale banken en, uiteraard, investeerders die met deze grondstof speculeren. Dit helpt ons om een beter inzicht te krijgen in de vele toepassingen die van goud in de internationale industrie kunnen worden gemaakt. Het is echter de juwelensector die elk jaar de meeste vraag naar goud genereert en bijna 80% van deze vraag voor zijn rekening neemt.

Goud is ook een actief dat bekend staat als bijzonder volatiel, omdat het in staat is om zeer grote prijsverschillen te laten zien over korte perioden van tijd. In het begin van de jaren 2000 en tot 2011 zagen we een echte stijging van de prijs van het edelgeel metaal, die steeg van 250 dollar naar meer dan 1.900 dollar. Maar snel, daalden de prijzen opnieuw tot zij zich bij tussen $1.200 en $1.300 per ons stabiliseerden. Er zijn verschillende verklaringen voor deze volatiliteit en het vermogen van goud om zeer grote prijsverschillen en zeer sterke onderliggende trends te laten zien.

Door het uitvoeren van een fundamentele historische analyse van de goudprijs, kunnen we zien dat verschillende factoren de betekenis van de trends in dit actief beïnvloeden. Ten eerste weten we dat goud wordt beschouwd als een veilige haven en in het bijzonder als een alternatief voor de fysieke valuta's om zich te beschermen tegen het fenomeen van de inflatie. Opgemerkt moet worden dat in periodes van hoge inflatie de goudprijs de neiging heeft om te stijgen, aangezien beleggers zich massaal op dit goed richten ten koste van de valuta's. De prijs van goud is in de periode van hoge inflatie sterk gestegen, omdat beleggers zich massaal op dit goed richten ten koste van de valuta. Periodes van economische spanning en crisis zijn ook gunstig voor de appreciatie van goud, dat opnieuw zijn status als veilige haven in de hand werkt. In het algemeen, wanneer financiële markten zich zorgen maken over een complexe economische situatie, worden beleggers meer aangetrokken tot goud als activum.

Tot slot is het interessant om de evolutie van de goudprijs te vergelijken met die van de rentevoeten. Goud staat vooral tegenover andere beursactiva zoals aandelen en obligaties, die over het algemeen door beleggers gewaardeerd worden om hun relatieve zekerheid. Maar wanneer het rendement dat deze activa bieden in de vorm van dividenden of coupons daalt, wordt goud een aantrekkelijkere belegging en vice versa wanneer deze rendementen hoger zijn.

Het is ook belangrijk op te merken dat er een correlatie bestaat tussen de prijs van goud en die van andere beursmetalen. Door de prijs van goud te vergelijken met die van zilver in het bijzonder, kunnen we gemakkelijk de relatieve waarde ervan inschatten en weten of deze prijs te hoog of te laag is. We weten dat de prijzen van goud en zilver vaak in dezelfde richting bewegen. Een belangrijk verschil tussen de trends van de een en de ander is ook een teken van een onder- of overwaardering van de prijs van een van hen. De meest ervaren handelaren zullen dit verschil dan ook kunnen gebruiken om hun analyses en strategieën te implementeren.

 

Het voorspellen van de prijs van goud

Goud kan, zoals alle grondstoffen op de beurs en, meer in het algemeen, zoals alle financiële activa, alleen rendabel zijn als men in staat is om betrouwbare voorspellingen te doen over de koers ervan, d.w.z. om te anticiperen op toekomstige koersschommelingen, op korte, middellange of lange termijn, afhankelijk van de beoogde beleggingsstrategie. Om u te helpen een winstgevende goudhandelaar te worden met behulp van CFD's, raden wij u aan om hier te ontdekken hoe u verder kunt gaan met het maken van voorspellingen over de goudprijs zonder een financiële expert te zijn.

 

De meest betrouwbare methode voor het voorspellen van de goudprijs:

De beste manier om met succes nauwkeurige goudprijsvoorspellingen te maken is om beide hoofdtypes van analyse, technische analyse en fundamentele analyse tegelijkertijd te gebruiken.

Technische analyse is inderdaad ideaal als u op korte of middellange termijn handelt en stelt u in staat om de kracht van een lopende trend en de mogelijke omkering of versnelling van trends te bepalen. Op de grafieken van de makelaars zijn verschillende indicatoren beschikbaar, zoals we hieronder zullen zien.

Een fundamentele analyse is ook zeer belangrijk in het kader van een goudstrategie, aangezien de prijs van dit goed bijzonder gevoelig is voor economische en politieke gebeurtenissen.

 

Technische analyse om voorspellingen te doen over de goudprijs:

Technische analyse is de meest gebruikte methode voor het voorspellen van goudprijsontwikkelingen. Het houdt rekening met verschillende parameters zoals volatiliteit, openings- en slotkoersen, maar ook met indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, pivots, steun- en weerstanden en vele andere.

Om deze indicatoren te gebruiken, gebruikt u eenvoudigweg een aanpasbare grafiek die u kunt vinden op elk kwaliteitshandelsplatform. U zult in staat zijn om deze indicatoren visueel weer te geven en betrouwbare handelssignalen te verkrijgen op de korte of lange termijn. U hoeft niet te weten hoe u deze complexe berekeningen zelf moet doen, omdat de software ze voor u doet.

 

Wat zijn de meest waarschijnlijke scenario's voor de ontwikkeling van de goudprijs op middellange termijn?

Als u overweegt om goud te kopen of te speculeren op de prijs met een middellange- of langetermijnstrategie, kunt u zich afvragen wat volgens analisten van dit aandeel de meest waarschijnlijke scenario's zijn.

Als we kijken naar de historische grafieken van de goudprijs, is het scenario dat begin 2018 het meest waarschijnlijk lijkt, een neerwaartse trend. Dit is al van start gegaan en zal zich de komende maanden of zelfs jaren waarschijnlijk voortzetten. De huidige situatie op de goudmarkt lijkt sterk op die van de jaren negentig, wat tot een duidelijk dalende trend heeft geleid. Uiteraard hangt deze prognose ook af van andere factoren, zoals de ontwikkeling van de mondiale economische situatie.

Een ander scenario voor de komende jaren is dat van een neutrale ontwikkeling van de goudprijs. Het is inderdaad heel goed mogelijk dat de goudprijs zal stijgen tot boven de 1.280 dollar en zich enige tijd zal stabiliseren onder de 1.375 dollar. Dit punt is een soort evenwichtspunt dat vooral voor investeerders van belang is.

Tot slot blijft een bullish gold price scenario mogelijk, hoewel het onwaarschijnlijk is gezien de huidige marktsituatie. De implementatie van een dergelijke opwaartse trend zal voornamelijk afhangen van het vermogen van dit actief om boven de 1.375 dollar, de belangrijkste technische weerstand die momenteel bestaat, te stijgen en om gedurende enkele weken boven dit niveau te blijven. We zouden dan kunnen overwegen om de opwaartse beweging naar een nieuw verzet voort te zetten, dit keer met $1.550,-.

In afwachting van meer informatie en signalen van stijgende of dalende goudprijzen op de lange of middellange termijn, raden wij u daarom aan om te profiteren van de hoge volatiliteit op de korte termijn en de frequente microbewegingen van goud om een day trading strategie op te zetten. Het kan met name dienen als afdekking voor uw langere-termijnposities en zal het risico van verlies beperken als een ander scenario zich voordoet dan u had overwogen. Om dit te doen, zijn CFD's ongetwijfeld een ideaal instrument dat een grote flexibiliteit en een ongeëvenaarde snelheid van orderuitvoering biedt.

 

Hoe kan ik beleggen in de beurskoers van goud?

Zoals we zojuist samen hebben gezien, is goud een favoriete aanwinst voor beleggers die willen profiteren van de volatiliteit van het goud om hun geld te beleggen. In werkelijkheid zijn er verschillende manieren om te speculeren over de ontwikkeling van de goudprijs.

In het bijzonder kunt u ervoor kiezen om te speculeren op fysiek goud door middel van gouden munten en goud. Dit fysieke goud kan dus door iedereen worden gekocht. U zult het dan op eigen kracht moeten opslaan of u zult een gespecialiseerde dienstverlener moeten vragen om de opslag ervan te verzorgen. Uiteraard brengt deze dienst extra kosten met zich mee waarmee rekening moet worden gehouden om de rentabiliteit van uw investering te bepalen. Als u ervoor kiest om uw fysieke goud zelf op te slaan, rijst de vraag naar de veiligheid van uw ingots en munten, die het onderwerp moet zijn van een voorafgaande reflectie.

Het is ook mogelijk om te investeren in goud via wat men "papiergoud" noemt. Dit zijn voornamelijk ETF's of derivaten. ETF's zijn trackers van aan de beurs genoteerde indexfondsen. Ze handelen op dezelfde manier als aandelen op de beurs en werken door de prestaties van een benchmarkindex te repliceren. Deze index kan een index op goud zijn of meer in het algemeen een index op grondstoffen in het algemeen. Derivaten zijn meer betaalbare beleggingsinstrumenten voor particulieren. Een van de meest populaire zijn natuurlijk CFD's of contracten op het verschil die de mogelijkheid bieden om posities in te nemen voor zowel het kopen als verkopen op de goudprijs. Dit houdt in dat er rechtstreeks vanuit de markt wordt gespeculeerd door posities te openen en te sluiten om te profiteren van de prijsverschillen die door deze waarde worden geregistreerd. Deze CFD's zijn toegankelijk vanaf online handelsplatformen die door brokers of brokers beschikbaar worden gesteld aan beleggers.

Tot slot is het ook mogelijk om te speculeren op de prijs van goud via bepaalde beursproducten zoals ICBE's of aandelen in deze sector. Dit betekent immers dat er indirect in goud wordt belegd in aandelen van ondernemingen waarvan de activiteit rechtstreeks verband houdt met de goudmarkt. Dit kunnen goudwinningsbedrijven of goudaankoop- en -verkoopbedrijven zijn. De keuze van de ICBE's om in deze mijnbouwbedrijven te beleggen stelt beleggers in staat om het beheer van deze activa en de keuze van de effecten toe te vertrouwen aan specialisten in de grondstoffensector.

In ieder geval blijven CFD's tot op heden de meest directe manier om de goudprijs live te verhandelen, omdat ze u in staat stellen om optimaal te profiteren van elke beweging en een lange- en kortetermijnstrategie te implementeren.

Handel in goud met het voordeel van een nauwkeurige analyse:

Door te beleggen in goud via de CFD's van de online handelsplatformen, profiteert u direct van uitgebreide prijsanalyses van deze activa en bespaart u kostbare tijd.

Beleg nu in goud!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.