Wat is de aandelenmarkt?

Op de aandelenmarkt kunnen bedrijven aandelen uitgeven om financieringsmiddelen aan te trekken. De beleggers die deze effecten kopen worden daarmee aandeelhouders van het bedrijf en krijgen dividend uitgekeerd dat wordt berekend op basis van de dankzij deze financiering door het bedrijf behaalde winsten, evenredig met het aantal gekochte aandelen.

Op de aandelenmarkt kunnen dus aandelen worden gekocht van alle bedrijven die op de verschillende financiële centra wereldwijd aan de beurs zijn genoteerd.

 

Een aandeel: wat is dat?

Een aandeel is een eenheid voor de financiële deelneming in een bedrijf dat kan worden verkocht aan beleggers. Het komt er samengevat op neer dat de totale waarde van een bedrijf wordt verdeeld in eenheden van dezelfde grootte. Iedere eenheid is een aandeel.

Als een aandeel eenmaal is uitgegeven, verandert de prijs ervan afhankelijk van de waarde van het bedrijf in kwestie. Zo kunnen beleggers die deze aandelen bezitten winst maken door ze te verkopen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat het bedrijf in waarde daalt. In dat geval gaat ook de prijs van de aandelen naar beneden.

 

Het belang van aandelen voor de uitgevende ondernemingen:

Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, geeft het effecten uit die door beleggers worden gekocht. Deze beleggers bezitten dan een deel van het bedrijf. In ruil voor deze deelneming krijgt het bedrijf geld in handen waarmee het investeringen kan doen of dat in het bedrijf kan worden geherinvesteerd.

Wanneer het kapitaal dat met deze aandelen is opgehaald in projecten wordt gestopt waarmee het bedrijf zich kan verbeteren of wanneer het wordt gebruikt voor innovaties of bepaalde zakelijke projecten, is de kans groot dat de aandelenkoers stijgt, want de waarde van het bedrijf neemt dan toe.

Maar in sommige gevallen is het geld dat uit de verkoop van aandelen komt simpelweg winst voor het bedrijf, vooral als het om een jong bedrijf gaat en het geld nodig heeft voor het opstarten. In dat geval kan de controle over het bedrijf verwateren tussen de belangrijkste aandeelhouders.

 

Beursaandelen en andere aandelen:

De aandelen waarin u online kunt handelen worden "beursaandelen" genoemd. Dit betekent dat ze worden verkocht op de aandelenmarkt, een markt waar verkopers en kopers van deze effecten elkaar ontmoeten.

Op deze markten komt de koers of prijs van het aandeel overeen met de prijs waarvoor een effect wordt gekocht en verkocht, en hangt dus af van het aanbod en van de vraag. De koers van deze aandelen verandert dus voortdurend, afhankelijk van het aantal kopers en verkopers.

De prijs van het aandeel hangt hier dus niet meer direct af van de waarde van het bedrijf. Wel is het zo dat hoe meer een bedrijf waard is, hoe meer interesse er bestaat voor zijn aandelen en hoe meer de prijs ervan geneigd zal zijn om te stijgen en omgekeerd.

Niet alle aandelen staan echter aan de beurs genoteerd.

 

Werking van de aandelenmarkt:

De aandelenmarkt werkt net als de meeste andere financiële markten, dat wil zeggen dat op deze markt aankoop- of verkooporders voor aan de beurs genoteerde aandelen kunnen worden geplaatst. Op de orders kunnen andere voorwaarden staan genoteerd, namelijk de prijsvoorwaarden en de geldigheidsduur.

In de meeste gevallen zijn het bankinstellingen of gespecialiseerde beleggingsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van de orders van hun cliënten en het elektronisch overbrengen van deze orders naar het noteringssysteem.

Het uitvoeren van de orders op de beurs gebeurt op een heel specifieke manier. Zo kan het gaan om een order met prioriteit op basis van de prijzen in stijgende volgorde, of op basis van de tijd in chronologische volgorde.

 

Er worden twee typen noteringen voor beursaandelen onderscheiden, namelijk:

Om te kunnen handelen op de aandelenbeurs is het nodig om een bankbeleggingsproduct te gebruiken of om zich in te schrijven op een handelsplatform om te speculeren op de koers van effecten dankzij de Forex.

 

Eerste notering:

Wanneer een aandeel voor de eerste keer aan de beurs wordt genoteerd, is het lastig om een conventionele notering uit te voeren, aangezien de prestaties van dit aandeel nog niet bekend zijn. Toch is dit wat er gebeurt. De eerste notering van een beursaandeel verschilt namelijk in die zin van de eerste notering van een index dat de notering overeenkomt met de prijzen die de kopers bereid zijn te betalen en met de prijzen die de verkoper verlangt. De details van deze berekening worden hieronder uitgelegd.

 

Verschillende typen noteringen:

Het is belangrijk om te weten dat niet alle aandelen op dezelfde manier worden genoteerd. Er bestaan namelijk twee typen noteringen, de directe notering en de notering met fixing.

De directe notering is het meest gangbare noteringssysteem aangezien dit systeem geldt voor de grote meerderheid van de aandelen op de markt en in het bijzonder voor alle aandelen van de grote beursgenoteerde bedrijven. Het noteringssysteem met fixing wordt alleen toegepast voor de minst liquide waarden. Bedrijven waarvan de aandelen met fixing worden genoteerd, zijn dus vaak de kleinste bedrijven met een gering handelsvolume.

Terwijl de directe notering, zoals de naam al aangeeft, wordt gerealiseerd in realtime en dus gedurende de hele handelssessie verandert, wordt de notering met fixing slechts één of twee keer per dag uitgevoerd.

 

Berekening die wordt toegepast voor het noteren van een aandeel:

De berekening die nodig is voor de notering van een aandeel is tegelijkertijd eenvoudig wat het principe betreft en ingewikkeld wat betreft de toepassing op marktniveau. Wij zullen hier zo eenvoudig mogelijk uitleggen hoe de koers van een aandeel op de aandelenbeurzen wordt vastgesteld.

Laten we om het kort te houden zeggen dat de koers van een aandeel wordt bepaald door het aanbod en de vraag. Op de aandelenmarkt stellen de verkopers van aandelen een mininumprijs voor waartegen ze hun aandelen verkopen, samen met het aantal aandelen dat ze bereid zijn te verkopen. De kopers geven op hun beurt aan hoeveel aandelen ze willen kopen en tegen welke maximale prijs.  De prijs die overeengekomen wordt, zal de prijs zijn waarvoor de meeste aandelen worden verkocht wanneer rekening wordt gehouden met de kopers en verkopers.

 

Strategieën ontwikkelen voor het beleggen in aandelen

Online beleggen in aandelen is tegenwoordig heel gemakkelijk dankzij de diensten die worden aangeboden door de CFD-beleggingsplatforms.

Maar hoewel het eenvoudig lijkt om met de koers van effecten te speculeren, is het iets ingewikkelder om zonder de toepassing van een duidelijke beleggingsstrategie aanzienlijke winsten te boeken.

 

De strategieën op basis van de technische analyse:

We kijken eerst naar de meest gangbare strategieën, dat wil zeggen de strategieën die zich alleen op de technische analyse baseren. Deze strategieën blijken namelijk heel effectief te zijn als het om beleggingen voor korte perioden gaat.

De technische analyse geeft namelijk belangrijke informatie over de manier waarop de koers van een aandeel zich op de korte, middellange of lange termijn waarschijnlijk gaat ontwikkelen. Dankzij de technische analyse is het echter vooral mogelijk om bepaalde indicators op te sporen die meestal het beginpunt zijn van een versnelling of omkering van de trend. Het innemen van posities aan de hand van deze indicatoren is op dit moment een effectieve strategie. In de meeste gevallen gaat het bij deze indicatoren om keerpunten en technische steun- en weerstandsniveaus.

Daarnaast is het interessant om een strategie voor de trends toe te passen en de risico's te beperken. Voor deze strategie is het alleen maar nodig om positie te kiezen voor een lopende trend waarvan de volatiliteit sterk genoeg is.

 

De strategieën op basis van de fundamentele analyse:

Een andere winstgevende beleggingsmethode voor de handel in beursaandelen bestaat uit het gebruiken van de gegevens uit de fundamentele analyse om alleen positie te kiezen voor de opmerkelijke gebeurtenissen op de markt.

Om deze strategie toe te passen is het nodig om elke dag een beursagenda te raadplegen. Hierop staan van tevoren de gebeurtenissen die gevolgd moeten worden. Het kan om beursintroducties gaan, het ophalen van fondsen, de lancering van een nieuw project of veranderingen in de commerciële strategie van een bedrijf. Meestal is de periode na deze aankondigingen het meest volatiel, wat leidt tot de grootste schommelingen van de aandelenkoersen.

 

In welke aandelen beleggen?

Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt, worden er op de beleggingsplatforms van de brokers allerlei aandelen aangeboden.

Het is daarom moeilijk om de keuze maken in welke effecten u het beste kunt handelen. Dus in welke aandelen moet u investeren?

 

De bankensector:

De wereldwijde economische crisis die de meeste internationale ondernemingen hard heeft getroffen is op dit moment aan het afnemen, waardoor de vooruitzichten voor de banken rooskleurig zijn.

In het jaar 2016 en daarna zou de bankensector daarom wel eens een favoriete keus voor beleggers kunnen worden.  De voorkeur gaat daarbij uit naar langetermijnstrategieën voor de grote bankengroepen in deze sector.

 

De oliemaatschappijen:

Het zal u niet zijn ontgaan dat de prijs van ruwe olie de laatste maanden sterk is gedaald en dat het vat ruwe olie voor een extreem lage prijs wordt verhandeld. Maar volgens de deskundigen is het moment aangebroken dat deze situatie, waar de hele oliesector onder lijdt, gaat veranderen.

In de komende jaren gaat de prijs van het zwarte goud waarschijnlijk dus weer omhoog. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk tegen een lage prijs aandelen van bedrijven in deze sector aan te schaffen.

 

Duurzame energie:

Het is elke dag in het nieuws: het milieu is een groot probleem in onze maatschappij en staat in de hele wereld hoog op de politieke agenda. Dankzij deze groeiende interesse zal de sector van de hernieuwbare, niet-vervuilende energie steeds winstgevender worden.

Door te beleggen in effecten van innovatieve bedrijven in deze sector is de kans groot dat u op de middellange en lange termijn winsten gaat boeken.

 

De telecommunicatiesector:

Ook de telecommunicatiesector blijft aantrekkelijk. Elk jaar komen er nieuwe telefoons uit die steeds moderner en perfecter zijn. Het is dan ook algemeen bekend dat consumenten heel enthousiast zijn over deze producten.

Deze sector is vooral interessant voor beleggers die op zoek zijn naar winsten op de korte termijn omdat er sprake is van een aanzienlijke volatiliteit, vooral als er nieuwe innovaties verschijnen. Het wordt daarom aangeraden om bij het handelen in deze effecten een grote hefboom te gebruiken in te zetten.

Ook andere sectoren kunnen voor beleggingen interessant zijn, maar dat geldt dan niet voor de hele sector. Daarom worden ze hier verder niet behandeld.

--- Publiciteit ---
Beleg op de aandelenmarkt!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.