Aandelendividend

Het dividend van aandelen komt overeen met het deel van de winst van een beursgenoteerde onderneming dat door deze onderneming aan zijn aandeelhouders wordt uitgekeerd.  

--- Advertentie ---
Beginnen met online beleggen in aandelen
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500
Aandelendividend

Let op: wat is een dividend?

Laten we eerst nog eens uitleggen wat een dividend is. Dividend is de beloning voor de aandeelhouder die wordt uitgekeerd nadat het bedrijf dat de aandelen heeft uitgegeven winst heeft gemaakt.

Feitelijk wordt een belegger als hij aandelen van een bedrijf koopt, de bezitter van delen van dit bedrijf. Als het bedrijf winst maakt, wordt deze winst op die manier verdeeld tussen de aandeelhouders op basis van de aandelen die zij bezitten.

Het uitkeren van dividend is niet verplicht en hangt dus af van de winstgevendheid van het bedrijf. Een bedrijf dat geen winst maakt kan zijn aandeelhouders namelijk niet belonen.

Er bestaan twee soorten dividenduitkeringen: in geld of in aandelen.

Hier worden daarom deze twee betalingswijzen besproken, en de fiscale behandeling die erbij hoort.

 

Dividendbetaling in geld:

Bij een betaling in geld krijgt de houder van aandelen van een bedrijf een geldbedrag dat overeenkomt met het percentage van de winst dat door het aandelen uitgevende bedrijf is behaald, afhankelijk van het aandeel aandelen dat hij bezit.

Het bedrag wordt meestal een keer per jaar na afsluiting van het boekjaar bijgeschreven op de rekening van de aandeelhouder. In sommige gevallen kan dit dividend een dividend van fracties van aandelen zijn en zo uitgekeerd worden voordat de resultatenrekening is goedgekeurd.

 

Dividendbetaling in aandelen:

Sommige bedrijven stellen hun aandeelhouders voor om hen te belonen in aandelen.  Dit betekent dat iemand nieuwe aandelen krijgt in plaats van geld dat afkomstig is uit de winst van het bedrijf. Om de aandeelhouders te bewegen voor deze formule te kiezen, laten bedrijven de koers van hun aandeel met maximaal 10% zakken tegenover de koers van de afgelopen 20 handelsdagen.

Wanneer het bedrag van het dividend niet overeenkomt met een rond aantal aandelen, kan de aandeelhouder een aantal aandelen ontvangen dat naar boven is afgerond of het verschil in geld uitgekeerd krijgen.

Deze methode is aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers.

 

De dividendkalender:

Vanzelfsprekend worden dividenden niet het hele jaar door aan de aandeelhouders uitgekeerd, maar op specifieke data. De procedure is als volgt:

In eerste instantie komen de aandeelhouders tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering bij elkaar. Daar besluiten ze via een stemming of er wel of niet dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Dit hangt af van de bedrijfsresultaten en van de vooruitzichten van het bedrijf (een deel van de winst kan namelijk weer in het bedrijf worden geïnvesteerd). Als de aandeelhouders tijdens de vergadering besluiten om dividend uit te keren, wordt er een datum van uitbetaling vastgesteld die hier de "datum van de onthechting van het dividend of van de coupon" wordt genoemd.

Meestal wordt deze datum vastgesteld tussen de maand mei en juli, maar afhankelijk van het bedrijf kan deze datum veranderen en er kan zelfs meerdere keren in eenzelfde jaar dividend worden uitgekeerd.

Op de kalender van de dividenden staan de data van onthechting van de coupon vermeld. Deze kalender wordt ter beschikking gesteld aan iedereen die daar interesse in heeft en is vooral voor beleggers belangrijk omdat de kalender de aandelenkoersen op de beurs beïnvloedt.

--- Advertentie ---
Beginnen met online beleggen in aandelen
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500