TWITTER

Analyse van de koers van het Twitter aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Sinds enkele jaren zien we bedrijven ontstaan waarvan de werking uitsluitend berust op het gebruik van internet als middel voor communicatie en uitwisseling. Dit gold met name voor Facebook, maar ook voor een van zijn indirecte concurrenten, Twitter, waarvan de aandelen ook aan de beurs zijn genoteerd. Hier volgen enkele gegevens die u moet weten voor het maken van de koersananalyse van het aandeel Twitter en voor het online handelen in het aandeel.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Ten eerste, zoals u weet, vechten grote sociale netwerken een felle strijd om gebruikers aan te trekken en te behouden. Om te slagen, zal Twitter vindingrijker moeten zijn en het is meer dan verstandig voor investeerders om deze sector wereldwijd te bekijken in het licht van deze concurrentie.

Analyse nr. 2

De toekomst van Twitter hangt ook af van zijn vermogen om inkomsten te genereren via zijn sociale netwerkservice.

Analyse nr. 3

Het spreekt voor zich dat de aangekondigde effecten met betrekking tot de implementatie van nieuwe functionaliteiten op dit sociale netwerk de komende maanden en jaren aanzienlijk zullen zijn. Daarom raden wij u aan om alle publicaties en nieuws uit deze groep op de voet te volgen.

Analyse nr. 4

Ook is het belangrijk om mogelijke fusies tussen Twitter en andere bedrijven in soortgelijke of complementaire sectoren te onderzoeken. Om meer diensten aan te bieden en deze te gelde te maken, is het niet onmogelijk dat Twitter gebruik kan maken van de knowhow of populariteit van andere entiteiten.

Analyse nr. 5

Tot slot spreekt het voor zich dat u alle winstpublicaties van de onderneming op de voet moet volgen, maar dat u ze ook moet vergelijken met de consensus en de prognoses van de analisten. Investeerders hechten veel belang aan deze gegevens, die niet lichtvaardig mogen worden opgevat vanwege hun vrijwel onmiddellijke invloed op de prijs van deze zekerheid.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Twitter!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Over het bedrijf Twitter:

Twitter werd in 2006 opgericht in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt een microbloggingdienst door middel van korte boodschappen die online worden geplaatst en die internetters kunnen delen. Twitter profiteert van de trend van de sociale netwerken die jongere generaties zo waarderen. Tegenwoordig breidt het bedrijf zijn activiteiten uit, met name dankzij diensten voor het bedrijfsleven en advertenties.

Natuurlijk is het bedrijf internationaal actief. Het marktbereik strekt zich uit over alle landen van de wereld.

 

De belangrijkste concurrenten van Twitter:

Twitter is actief in de sector van sociale netwerken en internet. Het strijdt dus tegen verschillende concurrenten die u goed moet kennen om het Twitter-aandeel op de beurs beter te kunnen inschatten. Hierna vindt u de details van de belangrijkste concurrenten van dit microbloggingnetwerk, net als hun specificiteiten of raakvlakken met Twitter.

Vanuit algemeen oogpunt blijft de belangrijkste ernstige concurrent van Twitter Facebook, dat op basis van gebruikersaantal momenteel wereldwijd leider is in de sector van sociale netwerken.

Maar er bestaan nog andere rechtstreekse en onrechtstreekse concurrenten van Twitter, zoals:

Ten slotte is er een nieuwe concurrent die in de nabije toekomst waarschijnlijk behoorlijk van zich zal laten spreken. Het gaat over Mastodon, dat in 2016 gelanceerd werd en dat in 2017 in minder dan drie weken tijd zijn aantal geregistreerde leden van 30.000 tot 500.000 zag stijgen.

 

De belangrijkste partners van Twitter:

Twitter ontwikkelde ook sterk zijn online aanwezigheid door het creëren van gerichte partnerschappen.

We onthouden vooral het partnerschap met Yahoo in Japon in 2015. De zoekmachine zal - net zoals Flipboard, dat ook een partner van Twitter is - dus gesponsorde tweets publiceren in zijn netwerk.

Snapchat kan ook als een bevoorrechte partner van Twitter beschouwd worden, omdat deze applicatie rechtstreeks met het microbloggingnetwerk verbonden is.

Twitter richtte wereldwijd ook verschillende partnerschappen met livestreamingbedrijven op.

 

Analyse van de koers van het aandeel Twitter:

Hoewel Twitter tijdens zijn introductie geen omzet haalde omdat de diensten die het levert gratis zijn, is het bedrijf er sinds 2009 toch in geslaagd om, nog altijd zonder businessmodel, aanzienlijke financieringsmiddelen op te halen via de openbare uitgifte van effecten.

De introductie van de aandelen op de beurs in 2013 was een van de belangrijkste IPO's sinds Facebook en de koers van de aandelen blijft stijgen. De vooruitzichten voor de toekomst blijven volgens beursanalisten optimistisch.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Twitter:

Als u een efficiënte strategie wilt uitstippelen om het aandeel Twitter live te traden, moet u natuurlijk de hierboven vermelde informatie kennen. Toch hebt u ook enkele meer fundamentele gegevens nodig, zoals deze:

Door een kruiscontrole van alle gegevens die we hier hebben besproken, kunt u dankzij een goede technische analyse, maar ook door te anticiperen op de gevolgen van enkele belangrijke fundamentele gebeurtenissen die zich in de toekomst kunnen voordoen, online een volledige analyse van de koers van het Twitter-aandeel opstellen.

 

Financiële en economische geschiedenis van Twitter:

Door op een strikt financiële manier te begrijpen hoe Twitter als bedrijf van bij zijn oprichting tot nu evolueerde, kunt u de koersschommelingen die dit aandeel kende en in de toekomst verwachte schommelingen beter begrijpen. Hier vindt u enkele nuttige gegevens:

In 2007 wordt met verschillende Amerikaanse business angels een eerste openbare aanbieding gelanceerd. Via hen slaagt Twitter erin om 5,4 en 15 miljoen dollar op te halen. In 2009 zorgt een derde openbare aanbieding voor het ophalen van meer dan 35 miljoen dollar.

In 2008 wordt de waarde van Twitter op 500 miljoen dollar geschat, in 2009 is dat al 1 miljard dollar. Eind augustus van datzelfde jaar wordt de waarde van Twitter door zijn potentieel tussen 5 en 10 miljard dollar geschat, terwijl een nieuwe openbare aanbieding nog 1 miljard dollar extra opbrengt.

In 2010 haalt Twitter nog eens 200 miljoen dollar op, terwijl zijn waardering tot 3,7 miljard dollar stijgt. In 2011 zal die waardering zelfs de kaap van 7 miljard dollar overstijgen.

Uiteraard steunen deze waarderingen op het potentieel van het bedrijf, want het bedrijfsmodel van Twitter is nog niet volledig ontwikkeld en de beleggers kunnen alleen maar speculeren op de winstgevendheid van de aangeboden diensten, in het bijzonder via reclame.

In 2013 publiceert Twitter een IPO voor een beursgang: het wordt de grootste beursintroductie in deze activiteitensector sinds die van Facebook in 2012. Om een maximum aan fondsen te werven onthult de groep onthult zijn financiële gegevens aan het grote publiek. We weten dus dat het zakencijfer van het bedrijf in 2012 verdrievoudigde tot 316,9 miljoen dollar, met een nettoverlies van 79,4 miljoen dollar. In 2013 zou het 253,6 miljoen dollar bereiken.

Met deze gegevens kunt u beter begrijpen hoe Twitter naar alle waarschijnlijkheid zijn winsten in stijgende lijn zal zien evolueren tijdens de komende jaren, wat zonder twijfel een invloed zal hebben op zijn beursaandeel.

 

Wat zijn de voordelen en sterke punten van het Twitter-aandeel als beursactivum?

Een van de eerste troeven van Twitter is ongetwijfeld zijn positionering in de zeer gesloten sociale netwerksector. Hoewel het verre van concurrerend is met de reusachtige Facebook, is dit micro-bloggingsysteem erin geslaagd om zijn plaats te veroveren tussen de reuzen van dit werkterrein. Twitter is erg populair bij het grote publiek en in het bijzonder bij jongeren die geïnteresseerd zijn en zich steeds vroeger registreren, wat het loyaliteitswerk van het bedrijf vergemakkelijkt.

We merken ook op dat Twitter vaak profiteert van groot nieuws om nieuwe gebruikers te winnen. Dit was inderdaad het geval tijdens de recente grote Amerikaanse politieke verkiezingen, zoals de presidentsverkiezingen van 2016, die de groep in staat stelden de publieksrecords te breken. Het steeds systematischer gebruik van dit netwerk voor het delen van informatie door persoonlijkheden uit de hele wereld, of dat nu in de politiek of op andere gebieden is, is een echte troef voor de onderneming, die zo profiteert van hun reputatie om haar eigen reputatie te versterken.

Een andere kracht van Twitter is de mogelijkheid om de media en het aanbod te diversifiëren om zo tegemoet te komen aan de steeds verder ontwikkelde behoeften van de gebruikers en de hevige concurrentie aan te gaan. Dankzij de implementatie van de mogelijkheid om video's te delen op het netwerk, heeft Twitter dus kunnen reageren op een van de belangrijkste problemen die het de afgelopen jaren heeft ondervonden.

Tot slot kan Twitter-aandelen vanuit het oogpunt van een investeerder aantrekkelijk zijn om te kopen als onderdeel van een langetermijnstrategie, vanwege hun hoge opwaartse spiraal en het groeipotentieel van de onderneming. In termen van geld te verdienen zijn dienst, Twitter heeft nog steeds veel kaarten te spelen, wat suggereert een interessante toekomst voor de resultaten en de winst, terwijl sommige van haar concurrenten kan worden geconfronteerd met een gebrek aan ideeën om hun inkomsten te verhogen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wanneer  kwam de Twitter-aandelen voor het eerst op de beurs?

Op 31 oktober 2013 gaat de Twittergroep naar de NYSE in New York. De prijs van deze notering is vastgesteld op $26 per aandeel. De eerste notering van deze voorraad is 45,10 dollar. Het aandeel zal dan een piek bereiken van $73,31 in december 2013 en zal dan beginnen te dalen tot $31,85 aan het einde van de lock-up periode, d.w.z. aan het einde van de periode waarin een aandeelhouder niet kan beschikken over de gekochte aandelen, d.w.z. in mei 2014.

Wat voor soort analyse moet worden gedaan voor de Twitter-actie?

Om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen in de koers van het Twitter-aandeel, dient u uiteraard gebruik te maken van verschillende soorten analyses. Deze omvatten een fundamentele analyse op basis van bedrijfs- en sectornieuws en -gegevens, en een technische analyse met behulp van historische voorraadkaarten.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Twitter!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.