THALES

Analyse van de koers van het Thales aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Beleggers hebben altijd veel interesse getoond voor geavanceerde technologieën omdat de bedrijven die ze ontwikkelen en op de markt brengen vaak erg winstgevend zijn. Door de innovatieve producten die ze creëren, zijn ze bovendien vrij gemakkelijk te analyseren. Bij deze bedrijven kunt u nagaan hoe u de koers van het Thales-aandeel en de specifieke kenmerken van dit bedrijf kunt analyseren.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Om te beginnen speelt de concurrentie van Thales een belangrijke rol in de manier waarop de koers van dit aandeel doorheen de tijd evolueert. Dit geldt zeker voor aankondigingen door zijn twee concurrenten, te weten: BAE Systems en Finmeccanica. U kunt het best ook aandachtig volgen hoe Thales zijn positie binnen deze activiteitssector consolideert, net als aankondigingen van belangrijke nieuwe contracten die de groep in de komende maanden of jaren mogelijk in de wacht sleept.

Analyse nr. 2

Met het plan Ambition Boost (waarvan de details op de website van het concern gegeven worden) lanceerde Thales nog maar heel recent een nieuwe strategie. Het spreekt voor zich dat het cruciaal is de implementering van dit plan op te volgen, in het bijzonder wat het behalen van de vastgelegde doelstellingen en het uitvoeren van bepaalde projecten betreft.

Analyse nr. 3

Het orderboek van Thales is uiteraard van kapitaal belang, omdat alle belangrijke nieuwe bestellingen erin geregistreerd staan. Waak ook over de verwachte orders vanuit het Nabije Oosten en India op het gebied van uitrusting voor de ruimtevaartsector en de scheepsbouwindustrie.

Analyse nr. 4

Zoals we hierboven al vermeldden investeert Thales veel in onderzoek & ontwikkeling, zeker op de gebieden van big data, mobiele connectiviteit, cyberbeveiliging en artificiële intelligentie. Men moet dus rekening houden met alle overnames of fusies van of met bedrijven die in deze activiteitssectoren gespecialiseerd zijn.

Analyse nr. 5

Onthoud ook dat het aandeel Thales op dit moment niet gemakkelijk aan te kopen is, omdat de Franse staat en Dassault Aviation tot op heden de twee grootste aandeelhouders blijven. Toch wordt de participatie van de Franse staat binnenkort mogelijk verlaagd tot 25.71%.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Thales!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Over de Thales-groep:

De Thales-Groep is gespecialiseerd in de productie en verkoop van hoogwaardige elektronische systemen en apparatuur voor de luchtvaart, de transportindustrie en defensie. Het produceert vooral defensie- en veiligheidssystemen, lucht- en ruimtevaartsystemen, transportsystemen en scheepsuitrustingen.

Omdat de groep uit Frankrijk komt is hij vooral actief in dat land en in de rest van Europa, maar ook in Azië, Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Australië en Afrika. Op dit moment heeft het bedrijf meer dan 60.000 werknemers in dienst.

 

De belangrijkste concurrenten van Thales:

De Thales-groep is onderdeel van grote, wereldwijde ondernemingen die gespecialiseerd zijn in satelliettechnologie en avionica; de groep blijft een van de leiders in deze sector. Toch ondervindt hij concurrentie van enkele andere bedrijven die medogenloos strijden om stukjes marktaandeel en doorgaans erg lucratieve contracten. Het is dus aanbevolen dat u zich goed informeert over de concurrentie binnen deze sector voordat u zich op een fundamentele analyse van het Thales-aandeel stort en positie inneemt. Om u te helpen vindt u hier een lijst met de wereldwijd grootste concurrenten van Thales, gerangschikt volgens winstgevendheid en belang.

Safran is zonder twijfel de belangrijkste concurrent van Thales: beide bedrijven voeren de ranschikking van deze sector bijna ex aequo aan.

Daarna volgt Dassault Aviation, hoewel dit bedrijf met een zakencijfer van bijna de helft op ruime afstand blijft.

De vierde plaats van deze rangschikking wordt bezet door Zodiac Aerospace, dat dicht achter Dassault Aviation volgt.

 

De belangrijkste partners van Thales:

Voor de realisatie van bepaalde projecten of om zijn actiegebied te vergroten wist Thales bovendien samenwerkingen met andere grote bedrijven te sluiten.

Zo is de groep aan Alstom verbonden via een contract ter waarde van 330 miljard euro dat door MTR Corporation uitgegeven werd voor het upgraden van signalisatiesystemen van de 7 Hongkongse metrolijnen.

In 2016 kondigen ENGIE en Thales het tekenen van een contract voor de versterking van de informaticastructuren van de energiegroep aan. Thales zal vijf jaar lang 24 uur per dag en 7 dagen per week instaan voor het toezicht op het informatiesysteem van ENGIE.

De Franse technologiegroep Thales en de Franse tak van het Amerikaanse Microsoft zijn partners in de lancering van nieuwe services waarmee gevoelige informatie geëncodeerd kan worden voordat ze per e-mail verstuurd of op de 'cloud' bewaard wordt.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Thales:

Bovenop deze technische analyses en economische geschiedenis moet u uiteraard ook nog enige basisgegevens in verband met het Thales-aandeel kennen:

 

Economische en financiële geschiedenis van Thales:

Om precieze en objectieve koersanalyses van het Thales-aandeel te kunnen maken, is het essentieel dat u de indicatoren van de technische analyse beheerst, maar ook dat u op een efficiënte manier de gegevens van de fundamentele analyse kunt interpreteren. Om u daarmee te helpen duiken we meteen in de financiële en economische geschiedenis van de groep; zo maken we u wegwijs doorheen de gebeurtenissen die de beursevolutie van dit aandeel kenmerkten.

Laten we om te beginnen terugkeren naar 1998, het jaar waarin de Franse regering een samenwerkingsovereenkomst tussen Aérospatiale, Alcatel en  Dassault tekent. Dit akkoord voorziet in een overdracht van activa naar Thomson-CSF en in een hergroepering van de ruimtevaartactiviteiten van Alcatel, Aérospatiale en Thomson-CSF in een gemeenschappelijke onderneming: Alcatel-Space. Met deze ingreep wil men zowel de competitiviteit binnen de sectoren van defensie en industriële elektronica als de vestiging op Europese schaal consolideren. Alcatel en Dassault Industries worden dus aandeelhouders en de staat bezit nog slechts een minderheidsaandeel van 40%.

Tijdens de jaren 2000 gaat de ontwikkeling van de Thales-groep door met de aankoop van het Britse Racal Electronics: dit geeft de afdelingen informatietechnologie en mobiele telecommunicatie een boost. Datzelfde jaar reorganiseert de onderneming zich in drie pijlers: defensie, luchtvaart en informatietechnologie. Thomson-CSF wordt vanaf dan officieel Thales. In het overgangsproces kondigt de groep zijn intentie voor de oprichting van een joint venture met Raytheon aan. Thales Raytheon Systems zal de activiteiten van beide bedrijven op het vlak van militaire opdrachtinterfaces en radars hergroeperen.

Als u deze belangrijke gegevens toetst aan de historische beursgrafieken zult u begrijpen hoe het Thales-aandeel reageert op verschillende aankondingingen; zo kunt u bepalen op welke manier het zich in de toekomst waarschijnlijk zal gedragen tegenover gelijkaardige mededelingen.

 

De voordelen en sterke punten van het aandeel Thales als beursactivum:

Bent u een trader bent die een langetermijnstrategie wil toepassen op de aandelenkoers van Thales, dan moet u natuurlijk eerst kunnen anticiperen op de schommelingen van deze titel in de komende maanden en jaren. Daarom bespreken we hier de sterktes van dit aandeel, die dus eerder naar een stijgende evolutie neigen en die op de troeven van dit bedrijf gebaseerd zijn

De eerste troef van Thales is zijn internationale positie op het gebied van elektronica voor defensietoepassingen; het bedrijf is met zijn radarsystemen, raketsystemen en andere radiosystemen immers één van de wereldwijde leiders binnen deze activiteitensector. Zo wordt het bedrijf ook erkend als grote speler in het domein van deze spitstechnologieën.

Doorheen de laatste jaren toonde Thales zijn vermogen om zich op de internationale markt te ontwikkelen. Het wint bovendien aan marktaandeel in de opkomende landen, waar het vandaag ongeveer 30% van zijn verkoop realiseert, terwijl het 24% van zijn verkoop in Frankrijk realiseert en slechts 10% in het Verenigd Koninkrijk. De geografische verdeling over de rest van de wereld is net zo voordelig: 22% van de verkoop wordt in de rest van Europa behaald, 13% in de rest van Azië en het bedrijf is ook nog steeds sterk aanwezig in het Midden-Oosten.

Beleggers die zich voor het aandeel Thales interesseren waarderen ook het dat dit bedrijf een duidelijke zicht op de toekomstige activiteiten geeft. Het orderboek van deze groep is bijzonder goed gevuld met bestellingen die echte records halen, ook al dankzij een aanzienlijke vraag vanuit opkomende landen. De recente bestellingen van Rafale-vliegtuigen (die voor een kwart met Thales-technologieproducten uitgerust zijn) helpen mee het aantal orders hoog te houden.

Een andere sterkte van Thales is de grote winstgevendheid van zijn ruimtevaartafdeling en zijn erg veelbelovende positie inzake verkeerssignalisatie. In deze laatste activiteitssector is Thales de wereldwijde leider. Bovendien versterkt het concern momenteel zijn positie in de sectoren van cyber- en communicatiebeveiliging, in het bijzonder door de recente overname van de activiteiten van Alcatel-Lucent.

Door een actief onderzoeks-en-ontwikkelingsbeleid kan men ook steeds op het innovatievermogen van dit bedrijf rekenen. Bij deze groep vertegenwoordigen de investeringen in onderzoek en ontwikkeling niet minder dan 5% van de inkomsten. Ze worden toegespitst op het digitale domein voor de civiele sector, die op dit moment in volle groei is en dus interessanter dan de militaire sector.

Bovendien bevindt de Thales-groep zich in een solide en gezonde financiële situatie. De liquide middelen bedragen bijna een miljard euro: dit is in deze zin dus een van de belangrijkste troeven.

Ook omdat het bedrijf zijn wens aankondigde de uitkeringsratio tot 40% op te trekken is het aandeel Thales een uitstekende belegging voor de aandeelhouders.

 

De nadelen en zwakke punten van het aandeel Thales als beursactivum:

Het spreekt voor zich dat Thales niet alleen voordelen biedt; zijn beursaandeel kan in een nabije toekomst ook dalen. Daarom moet elke goede belegger ook rekening houden met de zwaktes van dit concern en met de gebreken van deze waarde. Hierna volgt een gedetailleerd overzicht.

Door de sterke betrokkenheid van het bedrijf bij de defensiesector is het aandeel heel gevoelig voor politieke beslissingen.

Thales wordt ook blootgesteld aan bezuinigingen op defensie, die gepaard gaan met mindere investeringen en die steeds vaker voorkomen in ontwikkelde landen. Op termijn kunnen zulke bezuinigingen wegen op de orderportefeuille van de groep.

Specialisten van deze markt hebben ook enige bedenkingen omtrent het commerciële succes van de Watchkeeper-drones, waarvoor substantiële investeringen nodig waren en die rechtstreeks concurreren met de Patroller-drones van het Safran-concern. Die laatste laten betere resultaten optekenen en hebben de voorkeur van het Franse leger.

Hoewel de Thales-groep zich zowat overal ter wereld goed ontwikkelt, heeft hij in bepaalde geografische sectoren - zoals Noord-Amerika - nog te weinig marktaandeel terwijl de concurrentie er sterk aanwezig is. Zo behaalt Thales slechts 11% van zijn verkoop uit het noordelijke deel van het Amerikaanse continent.

Bovendien ondervindt Thales momenteel een paar technische problemen op het gebied van getekende contracten inzake verkeerssignalisatie, net als structurele moeilijkheden in de afdeling die nog voor 35% aan DCNS toebehoort.

Om af te sluiten kunnen we nog meegeven dat de prijs van het aandeel Thales ook een rem is op de aankoop ervan. Dit aandeel is een van de duurste binnen zijn activiteitssector en bereikt momenteel historische hoogtes: dit remt de strategische aankoop af en wordt op terugkerende wijze afgestraft door volatiele neerwaartse compensaties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de aandeelhoudersstructuur van Thales?

Vanaf juli 2020 is het aandeelhouderschap van de Thales Groep voor 25,68% in handen van de Franse Staat. De Dassault Aviation Group is de tweede grootste aandeelhouder met 24,62% van de aandelen. De volgende grootste aandeelhouder is de Dassault Aviation Group, die 0,31% van de aandelen van het bedrijf in eigen bezit heeft. Er dient ook te worden opgemerkt dat de werknemers van de groep 2,87% van het kapitaal in handen hebben en dat de rest, d.w.z. 46,52% van de aandelen vlottend zijn, d.w.z. dat ze op de beurs worden verhandeld.

Zijn de Thales-aandelen opgenomen in de CAC 40-index?

Uiteraard is de Thales-groep een van de grootste Franse ondernemingen en als zodanig moet zij worden opgenomen in de samenstelling van de CAC 40 Franse nationale beursindex, aangezien zij een van de 40 Franse ondernemingen met de grootste marktkapitalisatie is. De Thales-groep omvat echter ook de samenstelling van andere beursindexen, waaronder de SBF 120, CAC Industrials,  EN VIGEO 120, Euronext 100, DJ  Eurostoxx,  FTSE Euro 300 en andere.

Hoe was de laatste jaarrekening van het bedrijf Thales?

De laatste door Thales gepubliceerde jaarrekening had betrekking op het boekjaar 2019. Deze balans liet een omzetstijging zien van 0,8% ten opzichte van 2018 tot 18,4 miljard euro. Over dezelfde periode bedroeg het nettoresultaat van de groep 1,122 miljard euro, een stijging van 14% ten opzichte van 2018. Tot slot bedroeg de marktkapitalisatie van de onderneming eind 2019 15,72 miljard euro.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Thales!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500