Hoe beursaandelen kopen en verkopen?

Handelen in aandelen, of het nu gaat om het ontvangen van dividend of om het speculeren op de koersontwikkeling, wordt steeds gangbaarder. Het biedt namelijk de mogelijkheid geld te verdienen door uw spaargeld te laten renderen. Natuurlijk bestaat er ook een risico dat u geld verliest, maar dit risico kan worden beperkt, afhankelijk van de manier waarop u aandelen koopt en verkoopt. Als u zich afvraagt hoe u aandelen van grote beursgenoteerde bedrijven direct online kunt kopen en verkopen, volgen hier enkele aanwijzingen die u zeker zullen interesseren.  

Hoe beursaandelen kopen en verkopen?
66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Aandelen kopen om aandeelhouder te worden:

Een groot deel van de particuliere beleggers en beleggingsinstellingen die effecten kopen, doen dat met het doel aandeelhouder te worden. Dit is de simpelste toepassing van aandelen en hun voornaamste doel.  Wanneer een bedrijf aandelen uitgeeft is het mogelijk om deze direct online te kopen.

Voor aandelen die al genoteerd staan is het echter noodzakelijk om gebruik te maken van een tussenpersoon. Dit kan een online-broker of een online-bank zijn.

Natuurlijk is het ook mogelijk om direct aandelen te kopen van verkopers die deze aandelen zelf eerder hebben gekocht, net zoals u uw aandelen ook weer kunt doorverkopen.

 

Aandelen kopen en verkopen via online-banken:

De eenvoudigste methode om aandelen te kopen en te verkopen is via een beleggingsproduct dat wordt aangeboden door de banken, in het bijzonder door de online-banken. Omdat deze banken 100% online werken, kunt u uw aankoop- en verkooporders voor aandelen heel eenvoudig direct via internet plaatsen, zonder dat u zich fysiek hoeft te verplaatsen.

Dit systeem biedt veel voordelen omdat uw bank verantwoordelijk is voor het uitvoeren van uw orders en dus voor het kopen en verkopen van uw aandelen.

Het enige nadeel van deze methode zijn de kosten die hoger kunnen zijn dan de kosten die u betaalt als u zelf uw aandelen koopt en verkoopt. Toch bedragen de kosten van deze banken zelden meer dan 4%.

Een van de grootste voordelen van beleggingsproducten van banken is dat uw aan- en verkopen van aandelen worden gecontroleerd door tussenpersonen die gespecialiseerd zijn in de aandelenmarkt en dat u zo van hun advies kunt profiteren.

 

Aandelen kopen en verkopen via online-brokers:

Een andere methode is het inschakelen van een online-broker. Hun werkwijze is bijna dezelfde als die van de online-banken met het verschil dat u niet profiteert van een controle en van adviezen. Daar staat tegenover dat de kosten lager zijn omdat alleen u beslist welke aandelen u koopt of verkoopt.

Deze online-makelaars of "brokers" geven u ook de mogelijkheid om winst te maken met aandelen zonder dat u ze werkelijk moet aanschaffen. Daarvoor hoeft u alleen maar te speculeren op de koersontwikkeling van die aandelen. Financiële producten waarmee op deze manier gehandeld kan worden zijn CFD's.

Er bestaan dus verschillende methoden om aandelen te kopen en te verkopen via internet. Voordat u een besluit neemt, moet u goed hebben ingeschat wat de kosten zijn, maar ook hoeveel kennis u over de beurs bezit. Op grond van deze criteria biedt elk van deze twee methoden verschillende voordelen. Ook is het aan te raden om het noteringssysteem van een aandeel te begrijpen om te kunnen speculeren met dit type activa.

 

Wanneer is het verstandig om beursaandelen te kopen?

Een aankoop van beursaandelen kan een interessante investering zijn. Toch gaat het om meer dan zomaar een beurstitel op om het even welk moment kopen. In werkelijkheid is het aankopen van beursaandelen vooral een beslissing die met de nodige strategie genomen moet worden. Maar dus: wanneer aandelen kopen?

In het kader van kapitaalaandelen en voor de samenstelling van een aandelenportefeuille koopt u bij voorkeur aandelen van bedrijven die al sinds lange tijd beursgenoteerd zijn: zo kunt u eerst het potentieel van elk aandeel inzake dividend op de lange termijn leren kennen. U kunt ook kiezen om aandelen van vernieuwende bedrijven die hun effecten voor de eerste keer uitgeven te kopen om zo aan hun succes deel te nemen, maar dit is risicovoller.

Wat online traden via CFD's betreft, is het kopen van aandelen vooral een kwestie van op het juiste moment toeslaan. Vanop een tradingplatform hebt u toegang tot een heel ruime keuze aan internationale beurstitels. Toch moet u een aandeel alleen kopen als u denkt dat de koers ervan mettertijd en op eerder langere termijn zal stijgen. Zo kunt u winst maken door de aandelen tegen een hogere prijs dan de door u betaalde aankoopprijs te verkopen.

Wij raden u dus aan om beursaandelen tegen deze voorwaarden aan te kopen:

 • Het aandeel vertoont een sterke en duurzame stijgende trend.
 • Een gebeurtenis (of toekomstige gebeurtenis) heeft invloed op het stijgende aandeel (of zal daar invloed op hebben).
 • De technische indicatoren voorspellen een aanhoudende stijgende tendens of een stijgende ombuiging van een negatieve tendens.
 • De activiteitensector waarbinnen het aandeel uitgegeven werd kent een sterke groei.

 

Hoeveel kost de aankoop of verkoop van aandelen?

Nogmaals: om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst duidelijkheid hebben over de strategie die u voor het kopen en verkopen van uw aandelen zult gebruiken.

Hebt u een aandelenportefeuille via een beursbeleggingsproduct, dan zult u voor elke beleggingsgerelateerde aan- en verkoop bepaalde vergoedingen ('courtage' genoemd) moeten betalen. Deze vergoedingen kunnen verschillende vormen aannemen en verschillende kosten in rekening brengen. Die hangen af van het soort aandelen (nationale, Europese of wereldwijde markt) dat verhandeld wordt, de transactiesom en natuurlijk ook van uw tussenpersoon. Ze kunnen als een vaste kost of als percentage van de transactiesom toegepast worden. Het is dus heel belangrijk om uw beursaanbieding en partner goed te kiezen door op voorhand de details over op beursorders geldende kosten te bespreken.

Voor online traden liggen de kaarten eenvoudiger en zijn de kosten doorgaans lager. Eigenlijk bestaat er geen precieze courtage voor de aan- of verkoop van beursaandelen via CFD's vanaf een tradingplatform. De effectenmakelaar kent zichzelf uiteraard ook een loon toe, maar op een andere en transparantere manier. Daarvoor past hij een spread toe.

Een spread is eigenlijk een klein verschil tussen de reële koers van een aandeel en de aankoop- of verkoopkoers ervan. Zo zal bij een aankoop van aandelen de aankoopprijs een klein beetje hoger liggen dan de reële prijs van het aandeel in kwestie; bij het verkopen van aandelen zal de verkoopprijs een klein beetje lager liggen dan de werkelijke waarde van het aandeel.

Ook hier kunnen spreads variëren van broker tot broker en naargelang het soort aandelen dat u wilt kopen of verkopen. Het is interessant om de verschillende geldende spreads te vergelijken voordat u een online account opent. Bovendien bestaan er zowel vaste, onveranderlijke spreads als variabele spreads die in functie van de marktsituatie evolueren.

 

Hoelang moet u aandelen vasthouden voor een kortetermijnstrategie?

Als u belegt voor de korte of zeer korte termijn houdt u uw aandelen vanzelfsprekend niet erg lang vast. Wanneer u zich bijvoorbeeld bezighoudt met Day Trading moet u ze voor het eind van de handelssessie verkopen. In dat specifieke geval is het verstandig een hefboomeffect te gebruiken of een behoorlijk deel van uw kapitaal in te zetten om in een paar uur een aanzienlijke winst te kunnen maken. Stel uw doel niet te hoog om het risico te vermijden dat u het niet op tijd kunt halen en dat de koers naar beneden gaat voordat u het platform waarop u speculeert verlaat.

Als u gedurende een paar dagen belegt, houdt u uw aandelen zo lang vast tot u een realistisch doel heeft bereikt van slechts een paar punten koerswinst. Denk eraan om op het juiste niveau een stoporder te plaatsen zodat uw positie op tijd wordt gesloten.

 

Hoelang moet u aandelen vasthouden voor een langetermijnstrategie?

Voor strategieën voor de langere termijn moet u rekening houden met de mogelijkheid van neerwaartse correcties van de koers van uw aandelen. U moet u door deze microbewegingen niet laten dwingen om uw posities te sluiten voordat u uw doelstelling heeft bereikt.

U kunt het beste tegelijkertijd stop- en limietorders plaatsen, waarbij de limietorder ver genoeg van uw openingskoers moet worden geplaatst dat uw positie openblijft in het geval van een tijdelijke correctie. Denk er ook aan dat u op uw beleggingsrekening over genoeg kapitaal beschikt om dit soort tijdelijke koersdalingen te kunnen dekken.

 

Wanneer moet u uw aandelen verkopen?

Naast het bereiken van het doel dat u heeft vastgesteld bestaan er bepaalde specifieke gevallen waarin u uw aandelen direct moet verkopen.

Als de koers van het aandeel dat u volgt bijvoorbeeld onder een kritieke drempel zakt, die aangeeft dat er een grote waarschijnlijkheid van een koersdaling bestaat, dan is het beter om niet te wachten en uw positie te sluiten. Op die manier loopt u niet het risico nog meer geld te verliezen. Deze niveaus kunnen worden bepaald door de niveaus van technische steun die uit grafieken kunnen worden afgelezen.

Hetzelfde geldt als u de economische berichtgeving van een bedrijf volgt waarvan u aandelen bezit. Sommige bekendmakingen kunnen risico's veroorzaken en soms is het beter om uw aandelen te verkopen voordat ze naar buiten komen.

 

Orders gebruiken om aandelen te verkopen:

We bespreken eerst wat de meest efficiënte manier is om online aandelen te verkopen. De Forex-brokers, die diensten aanbieden waarmee u in aandelen kunt handelen, beschikken namelijk over handige functies waardoor u uw aandelen op het juiste moment kunt verkopen.

Het gaat hier om de stop- en limietorders. Daarmee kunt u een hoogste en een laagste koers vaststellen. Als de koers hierboven of -onder komt, wordt uw positie automatisch gesloten.  Wanneer u de markt niet continu volgt is het gebruik van deze orders essentieel. Niemand kan zich namelijk beschermen tegen een onvoorziene daling van de koers van een aandeel, waardoor u veel geld kunt verliezen. Op dezelfde manier is het ook heel belangrijk om te weten wat het goede moment is om winst te nemen.

 

Enkele adviezen voor het verkopen van aandelen op het juiste moment:

 • Allereerst moet u niet vergeten om uw aandelen te verkopen, zelfs als u op verlies staat.
 • Houd u aan de doelen die u heeft vastgesteld, met een verliesdrempel waar de koers niet onder mag komen.
 • Overweeg ook om uw aandelen voor een deel te verkopen. Neem daarvoor posities in van gelijke grootte.
 • Verkoop niet te snel. Wacht tot u zeker bent van uw beslissing. Geef niet toe aan stress.
 • Als de omvang van uw kapitaal het toelaat en de koers is gezakt, is het beter om te wachten op een opleving van de koers om uw aandelen te verkopen. Anders verdient u niets met uw positie. Controleer in dat geval wel of de grondslagen van het bedrijf niet zijn veranderd en of de situatie die u heeft doen besluiten om het aandeel te kopen niet is gewijzigd.
 • Verkoop in het geval dat de koers van uw aandelen omhooggaat uw aandelen niet direct. Als de basis hetzelfde is, kan deze opwaartse trend namelijk aanhouden en u nog meer winst opleveren. Wanneer de koers van een aandeel stijgt, moet u overigens niet vergeten om deze koers te vergelijken met de reële waarde van het aandeel.
 • Maak tot slot vooral gebruik van de analyse- en hulpmiddelen van uw broker, zoals de beleggingssignalen of de social trading waarmee u flinke winsten kunt boeken.

 

Welke aandelen kan men online kopen of verkopen?

Sinds enkele jaren is het aanbod van Forex-effectenmakelaars inzake CFD's op aandelen aanzienlijk gegroeid. Vanaf hun tradingplatformen hebt u tegenwoordig toegang tot heel brede keuze aan aandelen.

U vindt er uiteraard zowel nationale, Europese als wereldwijde aandelen. Alle aandelen die via deze platformen aangeboden worden maken deel uit van grote internationale beursindexen en zijn dus bijzonder populair en volatiel. Door dat laatste kenmerk bieden ze talrijke mogelijkheden om met precieze en op technische of fundamentele gegevens gebaseerde strategieën winst te maken.

 

Beoordeling: 4.07 27 stemmen

Online beleggen in aandelen:

Met CFD's die forexbrokers u online aanbieden kunt u speculeren zonder echt aandelen te moeten kopen of verkopen; met deze CFD's kunt u zowel tijdens opwaartse als neerwaartse trends positie kiezen op deze aandelen.

Begin met beleggen in aandelen!
66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.