ZALANDO

Analyse van de koers van het Zalando aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Zalando-aandelen zijn erg populair bij investeerders, dus we nodigen u uit om er meer over te weten te komen met zijn actuele prijs, maar ook informatie over zijn activiteiten.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Ten eerste zal de expansiestrategie van Zalando worden gevolgd vanuit geografisch oogpunt, dat wil zeggen de ontwikkeling van haar activiteiten buiten Europa. Haar aanwezigheid in de opkomende markten zal ongetwijfeld de belangrijkste zijn voor de komende jaren.

Analyse nr. 2

De diversificatie van de producten die de groep op de markt brengt, zal ook een belangrijk element zijn voor haar toekomstige groei. Wij zullen deze gegevens dan ook nauwlettend in de gaten houden.

Analyse nr. 3

Uiteraard zullen de financiële en economische publicaties van de onderneming, met inbegrip van de groei- en rentabiliteitscijfers, nauwlettend worden gevolgd.

Analyse nr. 4

Elke verandering in de gewoonten van de consument kan ook een positieve of negatieve invloed hebben op de koers van het Zalando-aandeel.

Analyse nr. 5

De concurrentie in deze sector zal uiteraard nauwlettend in het oog worden gehouden, of het nu gaat om grote groepen die rechtstreeks met elkaar concurreren of om lokale concurrentie, die steeds meer in het gedrang komt.

Analyse nr. 6

Zalando's prijsbeleid vormt de kern van haar marketingstrategie. Het spreekt voor zich dat de geringste verandering in prijs van invloed zal zijn op de winstgevendheid en de omzet.

Analyse nr. 7

Tot slot is de Zalando-groep, net als vele anderen, onderworpen aan de regels en wetten van de landen waar zij haar producten op de markt brengt. Elke wijziging in deze regelgeving kan dus een belangrijke impact hebben op de evolutie van de beurskoers van het aandeel.

--- Publiciteit ---
Handel nu in het aandeel Zalando!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Over Zalando:

Wijstellen u nu voor om het bedrijf Zalando te ontdekkendankzijeengedetailleerdepresentatie van dit bedrijf. Het isinderdaadessentieelvoorelkegoedehandelaar om de preciezeactiviteiten van dezeonderneming en haarbronnen van inkomsten te begrijpen om beter te kunnenanticiperen op haartoekomstigebelangen en om de langetermijntrends van dit activum te kunnenafleiden. Hier iswatinformatie over dezegroep.

De Zalando SE groepiseen Duits bedrijfdatgespecialiseerdis in de mode-industrie en online verkoop. Meerbepaaldis Zalando momenteel de Europeseleider in de online verkoop van schoenen, maarook in de verkoop van modekledij en accessoires voormannen, vrouwen en kinderen online.

Om de activiteiten van het bedrijfbeter te begrijpen, is het mogelijk om deze op te splitsen in verschillendedivisies op basis van het aandeel in de omzetdatzegenereren en op deze manier:

Volgens de financiële en economischeresultaten die de groepeind 2019 publiceerde, heeft Zalando wereldwijd maar liefst 31 miljoenactieveklanten.

Het isookinteressant om de geografischespreiding van de activiteiten van de Zalando groep te kennen. Dit bedrijfrealiseertnamelijk het grootstedeel van zijnomzet in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met 45,9% van de omzet. De rest van Europa genereert 54,1% van zijnomzet.

 

Om de concurrentie van de Zalando-actie te kennen:

De Zalando-groep is een belangrijke speler in de online verkoop, meer bepaald op het gebied van confectie en accessoires in Europa. Het is de Europese leider in deze sector, maar wordt geconfronteerd met een steeds heviger concurrentie van enkele bedrijven die op hetzelfde gebied actief zijn.

 

De strategische allianties die door de Zalando-groep zijn aangegaan:

 

Analyse van de koers van het aandeel Zalando:

De koers van het aandeel Zalando maakt nog geen deel uit van een beursindex omdat het effect pas recent op de beurs is geïntroduceerd, in oktober 2014.

Sindsdien laat de technische analyse van de beursgrafieken een sterke opwaartse trend zien, met af en toe wat zwakke corrigerende bewegingen.

 

Beursgegevens

 

De voordelen en sterke punten van het Zalando-aandeel als beursactiva:

Zalando's positionering in de markt van haar voorkeur, namelijk de verkoop van confectie en accessoires en schoenen online, is natuurlijk een onmiskenbare troef van dit bedrijf. Zalando blijft inderdaad de huidige leider op dit gebied in termen van verkoop, ondanks de recente verschijning van een aantal belangrijke concurrenten.

De snelle groei van dit bedrijf in slechts enkele jaren tijd is natuurlijk ook een element dat tot de sterke punten van deze groep behoort. Zalando is er inderdaad in geslaagd om gedurende meerdere jaren op rij zijn resultaten te verbeteren en zijn omzet aanzienlijk te verhogen. Dit geeft uiteraard veel comfort voor aandeelhouders en beursbeleggers.

De sterk gediversifieerde merkenportefeuille van de Zalando Groep is uiteraard een andere belangrijke troef van de Zalando Groep. Vandaag de dag biedt het bedrijf niet minder dan 1500 verschillende merken aan, waardoor het aan de grote vraag kan voldoen en verschillende doelstellingen kan bereiken.

Het feit dat Zalando in heel Europa actief is, is ook een onmiskenbaar voordeel, aangezien het de onderneming in staat stelt zich te beschermen tegen de risico's die verbonden zijn aan één enkel geografisch gebied in het geval van een consumentencrisis.

Tot slot is de structuur van dit bedrijf, dat relatief klein is in vergelijking met die van sommige van zijn concurrenten, vooral dankzij de 100% online activiteiten, natuurlijk ook merkbaar omdat het veel besparingen mogelijk maakt.

 

De nadelen en zwaktes van het Zalando aandeel als beursactiva:

In de eerste plaats valt het te betreuren dat de groep slechts beperkte investeringen in onderzoek en ontwikkeling heeft gedaan. Zalando heeft dus de neiging om op haar prestaties te rusten zonder verder te willen gaan, wat haar zou kunnen benadelen vanwege de vooruitgang die haar concurrenten op dit gebied proberen te maken.

De groep presenteert ook geen echt uitbreidingsplan of -strategie aan zijn aandeelhouders of investeerders. Dit gebrek aan inzicht in de groeicapaciteiten en de middelen die worden ingezet om de winstgevendheid op lange termijn te verhogen, zijn ook nadelig voor deze onderneming.

Zoals we hebben uitgelegd in de voordelen van deze groep, is Zalando zeer aanzienlijk gegroeid en in korte tijd. Als dit een troef is, is het ook een gebrek, omdat het de mogelijkheden van de onderneming beperkt om zich in de toekomst nog verder te ontwikkelen.

Tot slot is Zalando een jong bedrijf dat ook door een jong management wordt geleid. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan ervaring dat een negatieve invloed kan hebben op de wijze waarop deze onderneming op de langere termijn wordt geleid, met name in het licht van de toenemende en agressieve concurrentie.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoewordt het privé-aandeelhouderschap van de Zalando Groepverdeeld?

Vanafoktober 2020 zijn de privé-aandeelhouders van de Zalando Groep onder meerKinnevik AB Investment Company met 56,9% van het kapitaal, Anders HolchPovlsen met 9,93% van de aandelen, Baillie Gifford & Co met 8,20% van de aandelen, T.Rowe Price Associates met 4. 98% van de aandelen, The Vanguard Group met 2,98% van de aandelen, Global Founder Capital management met 2,98% van de aandelen, Tengelmann Ventures met 2,97% van de aandelen, Allianz Global Investors met 2,96% van de aandelen, Ontario Teachers Pension Plan Board met 2,32% van de aandelen en David Schneider met 1,81% van de aandelen.

Wat zijn de verschillendedochterondernemingen van Zalando?

De ZalandiGroepbezit en exploiteertverschillendedochterondernemingen in heel Europa, waaronderMyBrands Zalando eLogisticsGmbH& Co KG, MyBrands Zalando eServicesGmbH& Co KG, MyBrands Zalando VerwaltungsGmbH (vormalen: F&B eLogisticsVerwaltungsGmbH), ZignGmbH, MyBrands Zalando eProductionsGmbH& Co KG en Zalando SAS (Parijs).

In welkelandenis de Zalando Groepgevestigd?

In de loop van de tijd en dankzijzijnexpansiestrategieheeft de Zalando Groepzich in verschillendelandenkunnenuitbreiden. Het isaanwezig in Duitslandsindszijnlanceringin 2008, in Oostenrijksinds 2009 en het begin van zijn internationale expansie, in Nederland en Frankrijksinds 2010, in het VerenigdKoninkrijk, Italië en Zwitserlandsinds 2011 en tenslotte in Zweden, België, Spanje, Denemarken, Polen en Finlandsinds 2012.

--- Publiciteit ---
Handel nu in het aandeel Zalando!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500