VINCI

Analyse van de koers van het Vinci aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Sommige Franse bedrijven zijn niet alleen in eigen land populair, maar krijgen wereldwijd erkenning vanwege hun succes en de grote winsten die ze genereren. Dit geldt voor het bedrijf Vinci, dat bovendien een van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Frankrijk is. Om te weten te komen hoe je analyses van Vinci-aandelen kunt maken, vindt u hier wat belangrijke informatie.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De ondertekening van Vinci-contracten in opkomende markten, die een belangrijke bron van inkomsten vormen met een sterk toegenomen vraag naar infrastructuur in de afgelopen jaren, zal met de grootste aandacht worden gevolgd.

Analyse nr. 2

We zullen ook de evolutie van de positionering van de groep in het energiesegment volgen, waardoor de inkomstenbronnen van de groep meer of minder sterk zullen toenemen. Dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor de groene energiesector.

Analyse nr. 3

We zullen ook nauwlettend toezien op de ondertekening van de publiek-private partnerschapscontracten van Vinci die de komende maanden of jaren zullen plaatsvinden, evenals op de lopende publiek-private partnerschappen van dit type.

Analyse nr. 4

Uiteraard zal de prijs van grondstoffen ook een impact hebben op de prijs van deze waarde en op de activiteiten van Vinci en u zult deze markt dan ook nauwlettend in de gaten moeten houden.

Analyse nr. 5

De concurrentie uit Aziatische landen moet ook in de bouwsector nauwlettend in het oog worden gehouden, evenals de concurrentie van grote groepen, met name Europese groepen.

Analyse nr. 6

We zullen ook de evolutie van de investeringen van de lokale overheden in de uitvoering van openbare werken volgen, wat een impact zal hebben op de rentabiliteit van de onderneming.

--- Publiciteit ---
Beleg online in het aandeel Vinci!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Over Vinci:

U heeft ongetwijfeld al eerder gehoord over het bedrijf Vinci dat marktleider is in de bouwindustrie. Deze onderneming is actief op meerdere gebieden, zoals het ontwerp en de constructie van bouwwerken, het ontwerp en het onderhoud van infrastructuur in de energie-industrie, de telecommunicatiesector en de transportsector, en het beheer van (snel)wegen en parkeerterreinen.

Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Frankrijk, maar ook in Europa, Noord-Amerika en enkele landen in Afrika.

 

De belangrijkste concurrenten van Vinci:

De Franse groep Vinci oefent behoorlijk specifieke activiteiten uit in de sectoren van bouw en engineering van onroerend goed. In dit opzicht ondervindt het bedrijf niet bepaald veel concurrentie van betekenis. Maar omdat de markt binnen deze sector zo beperkt is vormen de rechtstreekse concurrenten (die bovendien ook deel uitmaken van grote beursgenoteerde ondernemingen) een echte bedreiging. Wij stellen deze concurrenten graag aan u voor.

De op basis van omzet belangrijkste concurrent van Vinci is dankzij zijn gespecialiseerde dochteronderneming op dit moment bouwgigant Bouygues. Maar Vinci moet ook rekening houden met  concurrentie van de groep Eiffage, die een groot deel van de Franse en internationale markt in handen heeft.

Vinci ondervindt geen rechtstreekse concurrentie van kleine bedrijven in deze sector, omdat zijn projecten grootschalig zijn en zowel gespecialiseerde middelen als expertise vereisen.

Daarom is het van cruciaal belang om de activiteiten van deze twee grote, rechtstreeks met Vinci concurrerende groepen in de gaten te houden, in het bijzonder met betrekking tot hun reacties op openbare aanbestedingen in deze markt. Meer zelfs: door het sterke concurrentiefenomeen betekent een stijging van een van deze drie aandelen vaak een daling van de twee andere, en omgekeerd.

 

De belangrijkste partners van Vinci:

Vinci ontwikkelde in de loop van de tijd en over zijn verschillende dochterondernemingen heen een netwerk met Franse en internationale ondernemingen om zijn plaats tussen de leiders in deze sector te behouden.

Zo richtte het in 2015 een partnerschap met BlablaCar op om dit type van transportmiddel te ontwikkelen op de Franse autosnelwegen van Vinci Autoroutes.

Momenteel zijn er onderhandelingen tussen Vinci en Bouygues aan de gang over een mogelijk partnerschap met betrekking tot verschillende bouwprojecten.

 

Koersanalyse van het aandeel Vinci:

Het aandeel Vinci staat genoteerd op de markt NYSE Euronext en de koers is de laatste jaren sterk gestegen. In 2014 stond deze rond 53 € en daarmee blijft het een aandeel dat aantrekkelijk is om in portefeuille te hebben of om rechtstreeks in te handelen.

De technische analyses laten een mogelijke stijging voor de toekomst zien van meer dan 3,70 %. Dit is dus het juiste moment een positie in te nemen en te profiteren van de komende koersstijging.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Vinci:

Bovenop de informatie hierboven, zoals de activiteiten en geschiedenis van Vinci, is het ook interessant om wat algemenere beursinformatie over het bedrijf te bekijken. Die vindt u hierna: ze zal u helpen om de notering van dit aandeel beter te begrijpen:

Dankzij de informatie en gegevens op deze pagina kunt u precieze koersanalyses van het Vinci-aandeel maken om er op een efficiënte manier in te traden.

 

Financiële en economische geschiedenis van Vinci;

U moet op zijn minst de economische en financiële geschiedenis van deze groep een beetje kennen om de gebeurtenissen die in het verleden de aandelenkoers van Vinci hebben beïnvloed te kunnen begrijpen, om in de toekomst op marktreacties te kunnen anticiperen en om een winstgevende beursstrategie te kunnen bepalen. Daarom vindt u hierna wat informatie die u - net als de sleutelgegevens van Vinci - absoluut moet kennen.

 

Wat zijn de voordelen van het Vinci-aandeel als beursactiva?

Vinci's eerste troef is natuurlijk haar positionering op de internationale markt. Er zij aan herinnerd dat de groep momenteel en sinds enkele jaren de wereldleider is in de bouwsector. Het onderscheidt zich met name in de segmenten van de autosnelweg- en luchthavenconcessies. Vinci is ook zeer sterk aanwezig buiten Frankrijk, met meer dan 41% van haar omzet in het buitenland, wat relatief zelden voorkomt bij een Frans bedrijf.

Vinci profiteert ook van een geruststellende langetermijnstrategie die de complementariteit van haar activiteiten benadrukt. Er is een sterke complementariteit tussen de concessieactiviteiten met de dochterondernemingen van Vinci Autoroutes en Vinci Aéroports, die samen goed zijn voor meer dan 18% van de omzet van de onderneming, en de contractactiviteiten met de dochterondernemingen van Vinci Energies, Eurovia en Vinci Construction, die de resterende 82% van de totale omzet van de onderneming genereren.

Het is ook relatief gemakkelijk voor investeerders en aandeelhouders om een goede zichtbaarheid te hebben op de toekomstige resultaten van Vinci. Deze laatste communiceert gewoonlijk zijn orderportefeuille met een omzethorizon van één jaar, wat een correcte en precieze verwachting van de evolutie van de omzet en de winst mogelijk maakt.

De Vinci-groep toont ook een zeer interessante capaciteit voor groei en ontwikkeling. De onderneming doet immers vaak overnames, met name van luchthavenconcessies, die haar in staat stellen haar marktaandeel te vergroten in een sector die bekend staat om zijn hoge marges. Er zij aan herinnerd dat Vinci dankzij deze verstandige acquisitiestrategie nu de vijfde grootste internationale speler in deze sector is met meer dan 100 miljoen passagiers per jaar dankzij haar dochteronderneming Vinci Airport.

Voor de komende jaren zou Vinci ook moeten kunnen profiteren van de vernieuwing van de Franse autosnelwegconcessiecontracten. Investeerders waardeerden het feit dat de onderneming in staat was om gunstige financiële voorwaarden te bedingen voor deze vernieuwingen, ondanks de negatieve verwachtingen.

Vinci won ook de aanbesteding voor het project Grand Paris, dat op het punt staat te starten en dat het bedrijf in staat moet stellen de komende jaren aanzienlijke winsten in Frankrijk te genereren. Dit zorgt voor extra zichtbaarheid voor investeerders.

Tot slot is Vinci er in een moeilijke economische context voor Europese bedrijven in geslaagd om haar schuld aanzienlijk te verminderen. Het kreeg in 2016 een A-rating van de ratingbureaus en biedt een hoog rendement voor beleggers.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie is de hoofdaandeelhouder van de Vinci Groep?

Momenteel zijn het in feite de spaarfondsen voor werknemers van de Vinci Groep, die meer dan 120.000 werknemers en oud-medewerkers van de groep samenbrengen, die de hoofdaandeelhouder van Vinci vertegenwoordigen. Deze werknemersspaarfondsen vertegenwoordigen momenteel immers 9% van het kapitaal van de groep in termen van aandelen, waardoor ze collectief de grootste aandeelhouder zijn in termen van aandelen van de onderneming. De rest van het aandeelhouderschap kan worden geraadpleegd op de website van de groep.

Welk dividendbeleid hanteert de Vinci Groep?

Het Vinci-aandeel biedt een belangrijk voordeel in termen van het dividendbeleid van de Groep. Dit beleid is immers bedoeld om bijzonder aantrekkelijk en constant te zijn en bestaat uit een uitkering van 50% van het geconsolideerde nettoresultaat aan de aandeelhouders. Dit gunstige beleid wordt sinds 2006 en sinds de overname van AdZG door de groep toegepast.

Hoe heeft het Vinci-aandeel zich historisch gezien ontwikkeld?

Het is interessant om de evolutie van de koers van het Vinci-aandeel te kennen, met andere woorden, de prestaties ervan, gedurende de laatste maanden of het laatste jaar. Het afgelopen jaar heeft het aandeel van deze groep 28,12% van zijn waarde verloren. De hoogte was €107,35 en de lage €54,76. Sinds april 2020 is het aandeel van Vinci met 34,40% gedaald.

--- Publiciteit ---
Beleg online in het aandeel Vinci!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500