SONY

Analyse van de koers van het Sony aandeel

67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen wij de ontwikkelingen van de groep op de voet kunnen volgen in bepaalde segmenten waarin de groep zich waarschijnlijk verder zal ontwikkelen, zoals de mobiele sector, waar de groep zich tegenover zijn concurrenten zou kunnen positioneren. Op dezelfde wijze zullen wij ook het segment van de spelconsoles volgen, dat een gebied blijft waarop de Sony-groep zich verder kan ontwikkelen.

Analyse nr. 2

Natuurlijk moeten wij ook de concurrentie in deze sector in het oog houden, die zowel zeer sterk als zeer agressief is. Daarom zullen wij de voornaamste concurrenten van Sony volgen, met name op het gebied van elektronica en mobiele telefoons.

Analyse nr. 3

Wij zullen ook bepaalde externe factoren in het oog houden die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van Sony, zoals belastingen en heffingen, alsmede veranderingen in de wetgeving in bepaalde geografische gebieden waar de groep zijn produkten op de markt brengt.

Analyse nr. 4

Sony's prijsstrategie zal ook belangrijk zijn, aangezien de groep steeds meer concurreert met produkten die van mindere kwaliteit zijn, maar voor veel minder worden verkocht.

Analyse nr. 5

Tenslotte moeten wij natuurlijk nauwlettend toezien op de innovaties die Sony doorvoert en op zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling, ten einde een onderneming te blijven die aan de spits van de technologie staat.

Verhandel het Sony-aandeel!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Sony

De Sony Corporation is een multinationale onderneming die in Japan is gevestigd en haar hoofdkantoor in Tokio heeft. Haar effecten zijn genoteerd op de NYSE- en SNE-markten.

De activiteiten van Sony zijn gericht op technologie met verschillende sectoren zoals elektronica, computers, audio-visueel, videospelletjes, telefonie en muziek.Van de verschillende betrokken sectoren blijft de belangrijkste echter de elektronicasector, aangezien Sony een marktaandeel van bijna 14% heeft.

Deze internationale entiteit omvat ongeveer 100 verschillende bedrijven, waaronder haar Franse entiteit Sony France SA. In totaal breidt zij haar activiteiten uit in meer dan 183 landen

Analyse van de koers van het Sony aandeel
Verhandel het Sony-aandeel!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

De Sony Groep is actief in een groot aantal sectoren en ondervindt concurrentie van vele gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde bedrijven. Om de koers en het ontwikkelingspotentieel van het aandeel beter te kunnen analyseren, moet derhalve rekening worden gehouden met de resultaten van deze concurrerende ondernemingen. Per bedrijfstak zijn de voornaamste concurrenten van Sony de volgende.

Halfgeleiders

Sony's voornaamste concurrenten zijn Intel , Samsung en TSMC.

Videospelletjes

Sony's gevaarlijkste concurrenten zijn Tencent, Microsoft en Activision Blizzard.

LCD-schermen

de belangrijkste concurrenten van Sony zijn Samsung en LG.

Mobiele telefonie

Sony's concurrenten op het gebied van mobiele telefonie zijn Apple, Nokia en Samsung.


Strategische allianties

In de afgelopen decennia is de Sony Group strategische partnerschappen aangegaan met een aantal concurrerende of complementaire bedrijven om zijn positie als marktleider te handhaven.

Samsung

In 2004 ging het een partnerschap aan met Samsung voor de gezamenlijke productie van LCD-schermen in Korea. Deze joint venture krijgt de naam S-LCD.

Toshiba

 In 2011 heeft de groep ook de krachten gebundeld met Itachi, Toshiba en INCJ om de productiemiddelen voor LCD-schermen te bundelen.

Google 

Sony had voordien ook een partnerschap met Google opgezet om de Android-applicatie te installeren op de verschillende mobiele telefoons die door de groep en haar dochteronderneming Sony-Ericsson worden geproduceerd. Ericsson heeft uiteindelijk in 2011 de aandelen van Sony in deze joint venture uitgekocht, waarmee een einde kwam aan hun partnerschap.

Verhandel het Sony-aandeel!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Sony als beursactivum

In de eerste plaats is de merkidentiteit van Sony natuurlijk een van zijn belangrijkste troeven. Dit bedrijfsmerk is oud genoeg om te zijn ingebakken in de geest van generaties van klanten. Hoewel het merk de laatste tijd wereldwijd aan populariteit heeft ingeboet, blijft het een van de bekendste merken in de sector. Deze populariteit zorgt er natuurlijk voor dat Sony een interessant en bijna gegarandeerd succes heeft wanneer zijn nieuwe producten worden uitgebracht. Natuurlijk kan zij ook profiteren van een sterke capaciteit om op bepaalde markten door te dringen of om interessante partnerschappen aan te gaan.

Een ander voordeel van deze onderneming houdt verband met de verwachte groei op de markt voor consumentenelektronica. De laatste jaren heeft deze activiteitensector inderdaad een zeer interessante groei doorgemaakt, waardoor Sony meer produkten kon verkopen. Maar dat is niet alles. Analisten die in deze markt gespecialiseerd zijn, voorzien namelijk ook een voortzetting van deze groei in de komende maanden en jaren. Als een van 's werelds grootste bedrijven op het gebied van consumentenelektronica bevindt Sony zich in een unieke positie om van deze toegenomen vraag en behoefte te profiteren, omdat het bedrijf nog meer produkten zou kunnen aanbieden die aan de behoeften van de markt voldoen en zo aanzienlijke winsten zou kunnen genereren. De groep beschikt ook over voldoende productie- en innovatiecapaciteit om doeltreffend op de stijgende vraag te reageren. Ook moet worden opgemerkt dat de groep onlangs zijn organisatie volledig heeft herzien en ervaren medewerkers heeft aangeworven, met name op digitaal gebied, die het algemene potentieel en de groeiverwachtingen van het bedrijf kunnen optimaliseren.

Tenslotte is de laatste troef van de Sony-groep zijn sterke vermogen om zich op de opkomende markten te positioneren. Wat de Aziatische markt betreft, heeft de onderneming inderdaad een bijzonder sterke positie in China en India, maar ook in Brazilië en Rusland, twee andere markten die momenteel sterk in opkomst zijn. Samen vertegenwoordigen deze regio's niet minder dan 40% van de wereldbevolking, wat neerkomt op een zeer grote basis van klanten en prospects. In India is Sony reeds zeer succesvol dankzij zijn vroegere investeringen in de film- en muzieksector. Vandaag streeft de groep ernaar haar inkomsten uit deze opkomende markten te verdubbelen.

Nadelen en zwakke punten van het Sony-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats zijn de beursbeleggers teleurgesteld over de recente resultaten van dit bedrijf, waarvan de inkomsten al verscheidene jaren een neerwaartse tendens vertonen. De huidige crisis treft vooral de Amerikaanse en Japanse markten, waar de inkomsten sterk teruglopen. De aankoopstrategieën voor dit aandeel neigen dan ook naar een daling uit vrees dat de situatie zal aanhouden.

Een ander negatief punt voor deze internationaal georiënteerde onderneming is de geringe afstand tussen de produktie-eenheden en de afzetgebieden. Meer dan 60% van de jaarlijkse produktie vindt namelijk nog steeds in Japan plaats en moet vervolgens naar andere landen worden uitgevoerd. Dit levert uiteraard een probleem op met betrekking tot de vervoerskosten, die de marges verkleinen en een verlaging van de verkoopprijzen in een sterk concurrerende sector niet mogelijk maken.

Dit brengt ons natuurlijk bij de laatste tekortkoming van deze onderneming, die juist de zeer belangrijke concurrentie in deze sector is. De elektronicasector, die de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen, trekt immers steeds meer grote bedrijven aan. Sony moet dus steeds concurrerender en innoverender worden om het hoofd te bieden aan concurrerende aanbiedingen en zijn positie te handhaven.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Op welke gebieden is Sony actief?

De Sony Group is een specialist in de algemene technologiesector. Maar zij ontwikkelt, produceert en brengt ook producten op de markt in verschillende segmenten waarvan het belangrijk is op de hoogte te zijn. Zo is Sony met name aanwezig in de IT-sector, de elektronicasector, de audiovisuele sector, de telefoonsector en de sector van de mobiele telefonie in het bijzonder, de videospelletjessector en de muzieksector.

Waar en hoe zijn de aandelen van Sony genoteerd?

Momenteel en sinds de beursintroductie zijn de aandelen van Sony Group genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange in Japan. Deze notering gebeurt in real time tijdens de openingsuren van deze markt. Er zij ook op gewezen dat Sony momenteel is opgenomen in de samenstelling van de Nikkei 225-benchmarkindex, die de belangrijkste index van de Japanse aandelenmarkt is. Dit betekent dat zij tot de 225 grootste ondernemingen van het land behoort.

Houdt de Sony-groep zich bezig met lobbyactiviteiten?

De Sony Group lobbyt wel bij de instellingen van de Europese Unie. De groep wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd door een gespecialiseerd bedrijf en is sinds 2008 geregistreerd in het kader van de transparantieregeling voor belangenvertegenwoordigers bij de Europese Commissie.

Verhandel het Sony-aandeel!

eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt, evenals de handel in activa in de vorm van CFD's. De eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt.

Houd er rekening mee dat CFD's complexe instrumenten zijn en een hoog risico vormen van snel verlies van middelen door hun hefboomeffect. 67% van de rekeningen van kleine handelaren verliezen geld wanneer zij CFD's bij deze leverancier verhandelen. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om het aanzienlijke risico te nemen om uw geld te verliezen.

De inhoud in kwestie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet als beleggingsadvies worden beschouwd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De handelsgeschiedenis is minder dan 5 jaar oud en is mogelijk niet voldoende om als basis te dienen voor een investeringsbeslissing.

Crypto-activa zijn volatiele instrumenten die over een zeer korte periode aanzienlijk kunnen fluctueren en daarom niet geschikt zijn voor alle beleggers. Anders dan via CFD's is crypto-actief handelen niet gereglementeerd door enig regelgevend kader van de EU en is er derhalve geen enkel toezicht op de handel in crypto-activiteit. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro