RYANAIR

Analyse van de koers van het RyanAir aandeel

67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Om te beginnen met de handel in de koers van RyanAir, bieden wij u aan om via deze factsheet enige uitleg over dit aandeel te ontdekken met onder andere zijn actuele koers en een historische technische analyse van zijn evolutie over tien jaar.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De groei van de Europese markt is een sleutelelement dat u in uw analyses voorrang moet geven.

Analyse nr. 2

Ook de oprichting van nieuwe bedrijfsvestigingen binnen de Europese Unie en het opzetten van nieuwe lijnen zullen worden gevolgd.

Analyse nr. 3

De Ryanair-groep tracht zich ook te ontwikkelen op de markt van de business class en de acties die in die richting worden ondernomen moeten in aanmerking worden genomen.

Analyse nr. 4

Wij zullen uiteraard ook de steeds sterkere concurrentie in deze activiteitensector bestuderen en met name de marktaandelen van haar directe concurrenten in de sector van de lagekostenvluchten, zoals EasyJet of Vueling, die steeds meer op de markt aanwezig zijn.

Analyse nr. 5

Tenslotte zal ook worden gekeken naar de wetgeving die van kracht is in de landen waar Ryanair actief is en die hoofdzakelijk buiten de Europese Unie liggen. Deze wetgeving kan soms de winst van de groep beperken doordat zij rechtstreeks van invloed is op haar marktstrategie.

Verhandel het RyanAir-aandeel!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van RyanAir

De Ierse groep RyanAir is een lagekostenluchtvaartmaatschappij en biedt derhalve goedkoop luchtvervoer aan. Het grootste deel van de omzet wordt behaald met passagiersvervoer, maar de onderneming biedt ook diensten aan zoals charterverkoop, diensten aan boord en autoverhuur.

De groep exploiteert momenteel een vloot van 308 vliegtuigen.

De koers van het RyanAir-aandeel staat momenteel genoteerd in het buitenlandse compartiment van de hoofdmarkt van de Ierse beurs en omvat de berekening van de ISEQ-aandelenmarktindex.

Analyse van de koers van het RyanAir aandeel
Verhandel het RyanAir-aandeel!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

De Ryanair-groep is een luchtvaartmaatschappij die als lagekostenmaatschappij wordt beschouwd. Als zodanig concurreert zij niet rechtstreeks met de grote traditionele luchtvaartmaatschappijen, maar heeft zij niettemin te kampen met enkele serieuze concurrenten die in dezelfde categorie opereren. Wij stellen voor dat u meer te weten komt over de concurrentie in deze activiteitensector met de lijst van de voornaamste concurrenten van Ryanair.

Air Berlin

is een serieuze Europese concurrent van Ryanair, de leider op deze markt.

Easyjet

is ook een van de voornaamste concurrenten van Ryanair.

Germanwings

is de derde en laatste serieuze concurrent van de groep.

Andere concurrenten

Er moet echter ook rekening worden gehouden met de concurrentie van andere maatschappijen zoals Tuifly, Norwegian, Transavia, Vueling of Wizz Air.

Air France

Er zij op gewezen dat de groep Air France ook een bedreiging kan vormen voor Ryanair met de goedkope vluchten van haar dochteronderneming Hop.


Strategische allianties

Paypal

In 2014 heeft de Ryanair-groep de handen ineengeslagen met de Paypal-groep, waardoor de klanten van de lagekostenmaatschappij hun vliegtuigtickets nu elektronisch kunnen betalen met hun Paypal-account.

Hertz 

Ryanair is ook al meer dan 20 jaar een bevoorrechte partner van de autoverhuurgroep Hertz, maar dit partnerschap is in 2016 beëindigd.

Norwegian

In 2017 kondigde Ryanair een partnerschap aan met zijn concurrent Norwegian om laatstgenoemde in staat te stellen zijn trans-Atlantische vluchten te voeden met de middellange en korteafstandsvluchten van Ryanair naar de luchthavens waar zijn vliegtuigen vertrekken.

Air Europa

In datzelfde jaar heeft Ryanair ook een soortgelijk partnerschap gesloten met de Air Europa-groep door op haar website langeafstandsvluchten vanuit Madrid naar een twintigtal bestemmingen aan te bieden. Tegen 2018 moet een verbinding tussen de twee bedrijven tot stand zijn gebracht.

Verhandel het RyanAir-aandeel!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
De voordelen en de sterke punten van het aandeel RyanAir als beursactivum

De Ryanair-groep onderscheidt zich in deze activiteitensector van de concurrentie, met name door de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten en de goede betrekkingen met de consument. Dankzij deze strategie profiteert zij van een kwaliteitsmerkimago en kan zij veel reizigers aantrekken die op zoek zijn naar goedkope vluchten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Natuurlijk waarderen ook de aandeelhouders en beursbeleggers de zeer goede resultaten van dit aandeel uit financieel en beursoogpunt. De winsten van het aandeel vertonen regelmatig interessante opwaartse tendensen over relatief korte perioden.

Een andere strategie die de Ryanair-groep heeft ingevoerd om haar winstgevendheid en marktaandelen te handhaven heet Yield Management en bestaat in een grote prijsflexibiliteit. Op die manier bereikt de onderneming verschillende segmenten van de consumentenpopulatie zonder haar marges in het gedrang te brengen.

Ryanair aarzelt ook niet om veel geld te investeren in de aankoop van nieuwe vliegtuigen met als hoofddoel de uitbreiding van zijn routes en de versnelling van zijn groei in de komende jaren. Zo heeft zij onlangs honderd Boeing 737 Max-vliegtuigen besteld, die vanaf 2019 zullen worden ingezet met interessante vooruitzichten voor de groei van het verkeer tegen 2024.

Tenslotte is de Ryanair-groep ook een groep die sterk afhankelijk is van haar innovaties om goed gepositioneerd te blijven op de markt. Zo ontwikkelt zij strategieën om met name de kenmerken van korteafstandsvluchten te beheren. De groep staat ook aan de wieg van de lagekostenvluchten in Europa.

Nadelen en zwakke punten van het RyanAir-aandeel als beursactivum

In de eerste plaats weten wij dat het bedrijf recentelijk en herhaaldelijk op de vingers is getikt wegens zijn non-conformistische sociale praktijken. Uiteraard hebben deze verschillende gevallen, die uitvoerig in de media zijn behandeld, met name wat de arbeidsomstandigheden van het boordpersoneel betreft, niet nagelaten het merkimago van de onderneming te schaden, hetgeen een negatief effect heeft gehad op haar verkoopcijfers.

Hoewel correct geïnternationaliseerd, is Ryanair nog steeds sterk afhankelijk van de markten van Groot-Brittannië en Ierland. Dit vormt uiteraard een groot risico voor haar toekomstige rentabiliteit en zou bepaalde problemen kunnen opleveren in geval van een economische crisis in deze landen.

Het laatste negatieve punt dat wij ten aanzien van de Ryanair-maatschappij kunnen aanvoeren, betreft het sterke seizoensgebonden karakter van haar activiteiten, die in hoge mate afhankelijk zijn van de toeristenseizoenen. Zo maakt de groep in de zomer vaak meer winst dan in de rest van het jaar.

De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de kerncijfers van Ryanair?

Er zijn een paar belangrijke cijfers over Ryanair die u kunnen helpen bij uw begrip en analyse van deze waarde. Wij weten dat de vloot van deze lagekostenmaatschappij momenteel uit 370 vliegtuigen bestaat. Het aantal bestemmingen dat door deze maatschappij wordt bediend is 225. Ten slotte heeft de Ryanair-groep momenteel wereldwijd bijna 17.500 mensen in dienst.

Wanneer en hoe is Ryanair ontstaan?

Ryanair werd in 1985 in Dublin opgericht door een Ierse zakenman met de naam Thomas Anthony. De bijnaam van zijn schepper, ‘Tony Ryan’ gaf de naam van dit bedrijf. De groep werd opgericht in samenwerking met de eigenaar van de touroperator Club Travel, Liam Lonergan, met een startkapitaal van 1,30 euro en slechts 25 werknemers. In die tijd bood Ryanair slechts één luchtvaartmaatschappij aan tussen Dublin en de luchthaven van Londen.

Wanneer worden de belangrijke verslagen van de Ryanair-groep gepubliceerd?

Zoals alle mondiale maatschappijen publiceert de Ryanair-groep zijn financiële verslagen jaarlijks en per kwartaal. De resultaten voor het gehele jaar worden gewoonlijk aan het begin van het volgende jaar bekendgemaakt; daarnaast worden in de loop van het jaar, d.w.z. elk kwartaal, verscheidene tussentijdse resultaten en herziene doelstellingen bekendgemaakt.

Verhandel het RyanAir-aandeel!

eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt, evenals de handel in activa in de vorm van CFD's. De eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt.

Houd er rekening mee dat CFD's complexe instrumenten zijn en een hoog risico vormen van snel verlies van middelen door hun hefboomeffect. 67% van de rekeningen van kleine handelaren verliezen geld wanneer zij CFD's bij deze leverancier verhandelen. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om het aanzienlijke risico te nemen om uw geld te verliezen.

De inhoud in kwestie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet als beleggingsadvies worden beschouwd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De handelsgeschiedenis is minder dan 5 jaar oud en is mogelijk niet voldoende om als basis te dienen voor een investeringsbeslissing.

Crypto-activa zijn volatiele instrumenten die over een zeer korte periode aanzienlijk kunnen fluctueren en daarom niet geschikt zijn voor alle beleggers. Anders dan via CFD's is crypto-actief handelen niet gereglementeerd door enig regelgevend kader van de EU en is er derhalve geen enkel toezicht op de handel in crypto-activiteit. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro