ROYAL DUTCH SHELL

Analyse van de koers van het Royal Dutch Shell aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

U kunt nu investeren in de aandelenkoers van Royal Dutch Shell en dus investeren in de energiesector dankzij ons gedetailleerde bestand met alle belangrijke gegevens die u over dit aandeel moet kennen. U leest er onder andere een technische analyse van de historische koersen en u vindt de realtime notering.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Ten eerste zullen alle overnames en overnames van aandelen in concurrerende bedrijven of bedrijven die Shell in staat stellen een groter marktaandeel te verwerven, zorgvuldig worden gevolgd.

Analyse nr. 2

De evolutie van de wereldwijde vraag naar brandstof is uiteraard ook een factor die met maximale aandacht moet worden gevolgd.

Analyse nr. 3

We zullen ook toezicht houden op de regelgeving van de overheid en eventuele wijzigingen in de internationale regelgeving die van invloed kunnen zijn op de activiteiten en de winstgevendheid van de onderneming.

Analyse nr. 4

Hoewel Shell een van de leiders in haar sector is, heeft zij nog steeds te maken met sterke concurrentie. U moet hier dus rekening mee houden en de tijd nemen om de tegenstanders van deze groep goed te leren kennen door hun resultaten, publicaties en marktaandelen te volgen.

Analyse nr. 5

Hetzelfde geldt voor de milieuwetgeving, die steeds strenger wordt en een belemmering kan vormen voor de activiteiten van Shell.

Analyse nr. 6

Tot slot blijft de wereldwijde economische instabiliteit een bedreiging voor Shell.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Royal Dutch Shell!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Over Royal Dutch Shell:

De Royal Dutch Shell GroepiseenNederlandseonderneming die actiefis op de marktvoor de productie en distributie van olie en aardgas. Vooreenbeterbegrip van de activiteiten van dezegroepkunnenzeookwordengegroepeerd in verschillendesegmenten op basis van het aandeel in de omzetdatzegenereren en welalsvolgt:

Allereerstwetenwedat het grootstedeel van de omzet van Royal Dutch Shell afkomstigisuit raffinage- en distributieactiviteiten met 86,2% van de omzet. Dit omvat de eigendom van de groep van meer dan 21 raffinaderijen en eennetwerk van meer dan 44.000 tankstations over de helewereld. De groepbiedt via dezedivisieookproductieactiviteitenaan van petrochemischeproductenzoalsolefinen, aromatischeproducten, oplosmiddelen, ethylenen, propyleen, fenolen en additieven, evenalsactiviteitenvoor de productie van zonne-energie.

De resterende 13,8% van de omzet van de Groep, d.w.z. de resterende 13,8% van de omzet, isafkomstig van de exploratie en productie van ruweolie en aardgas. Hierbijmoetookwordenopgemerktdat het bedrijfactiviteitenontwikkelt op het gebied van windenergie en de productie van oliezanden.

Het isookinteressant om de geografischespreiding van de activiteiten van de groep te kennen. Zogenereert Royal Dutch Shell 30,6% van haaromzet in Europa, 39,6% in Azië-Oceanië-Afrika, 23,1% in de Verenigde Staten en 6,7% in de rest van de wereld.

 

De belangrijkste concurrenten van Royal Dutch Shell:

 

De belangrijkste partners van Royal Dutch Shell:

 

Analyse van de koers van het aandeel Royal Dutch Shell:

De koers van het aandeel Royal Dutch Shell is genoteerd in compartiment A van de markt Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de AEX-beursindex.

Het eerste wat duidelijk wordt uit de technische analyse van de historische koersen is dat dit actief een grote volatiliteit laat zien. De koersontwikkeling wordt namelijk gekenmerkt door forse schommelingen op de middellange termijn en enkele langer durende trends.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Royal Dutch Shell:

Tot slot van dit artikel over het aandeel Royal Dutch Shell is het natuurlijk van cruciaal belang dat u zowel enkele sleutelcijfers als meer algemene beursgegevens van dit bedrijf leert kennen. Daarom geven wij u hierna een volledig overzicht van de beurssituatie van deze titel, wat u zal helpen om de positie van de groep op de internationale aandelenmarkt beter te begrijpen.

Dankzij de verschillende gegevens die we u in deze gedetailleerde fiche bezorgden kunt u voortaan uw eigen technische en fundamentele analyses maken om beter te anticiperen op toekomstige tendensen van de koerswaarde van het aandeel Royal Dutch Shell. Zo kunt u via het gebruik van online CFD's efficiëntere en overtuigende strategieën uitstippelen om te traden in dit aandeel.

 

Historische fundamentele analyse van het aandeel Royal Dutch Shell:

Om beter te begrijpen hoe de actualiteit de koerswaarde van het aandeel Royal Dutch Shell kan beïnvloeden, is het noodzakelijk dat u zich in de recente economische en financiële geschiedenis van het bedrijf verdiept. Daarom stellen we een paar van de meest recente gebeurtenissen die een impact op het concern hadden aan u voor.

 

De voordelen en sterke punten van het Royal Dutch Schell-aandeel als beursactivum :

 

Nadelen en zwakke punten van het aandeel Royal dutch Schell als beurstitel :

Een aantal veelgestelde vragen

Wat was de laatste stand van zaken met betrekking tot de aandelen van Royal Dutch Shell?

Het is interessant om te weten hoe de koers van het Shell-aandeel zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld om de potentiële aantrekkelijkheid voor investeerders te kunnen beoordelen. Zo bedraagt de koersschommeling van het aandeel over een jaar momenteel -49,28%. Het is ook negatief geweest in de afgelopen 5 jaar met -49,02%. Het rendement op jaarbasis van het aandeel van Royal Dutch Shell blijft echter positief met 9,73%.

Welke beursindex(en) is/zijn het Shell-aandeel genoteerd?

Als u dit artikel over de aandelen van Royal Dutch Shell heeft gelezen, weet u dat Royal Dutch Shell zowel een Brits als een Nederlands bedrijf is. Als gevolg daarvan profiteert de koers van het aandeel van een dubbele notering op zowel Euronext Amsterdam als de LES. Evenzo is Shell betrokken bij de berekening van de AMX- en FTSE 100-indexen, die de benchmarkindexen voor deze twee landen zijn.

Hoe kan ik de koers van het Shell-aandeel effectief analyseren?

Om de koers van het aandeel Royal Dutch Shell te kunnen analyseren is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de factoren die de koers van het aandeel Royal Dutch Shell kunnen beïnvloeden. U moet een consistente fundamentele analyse van de voorraad uitvoeren door te kijken naar het nieuws dat kan leiden tot het omhoog of omlaag gaan van de voorraad en een technische analyse op basis van de studie van de grafiek bewegingen en indicatoren.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Royal Dutch Shell!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500