ROCHE

Analyse van de koers van het Roche aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

In dit artikel vindt u informatie over het farmaceutisch concern van Roche en zijn activiteiten, evenals een waardevol hulpmiddel voor technische analyse met een historische analyse van haar prijzen en, uiteraard, haar live-prijs.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De ontwikkeling van het door Roche ontwikkelde onlineplatform moet haar in staat stellen de komende jaren nieuwe klanten te winnen en de behoeften van haar klanten beter te begrijpen.

Analyse nr. 2

Het feit dat de markt zich ontwikkelt, zou Roche ook in staat moeten stellen haar concurrentiepositie ten opzichte van de concurrentie te verbeteren met een verwatering van het concurrentievoordeel.

Analyse nr. 3

De hervatting van de economische groei en de toename van de koopkracht na een lange crisisperiode is ook goed nieuws voor Roche, dat de omzet zou moeten blijven stijgen.

Analyse nr. 4

De recente daling van de brandstofprijzen stelt Roche ook in staat haar transportkosten te verlagen en haar concurrentiepositie te verbeteren.

Analyse nr. 5

De recente hervormingen van het belastingbeleid kunnen ook van invloed zijn op het bedrijfsmodel van Roche doordat zij mogelijkheden bieden om haar winstgevendheid als gevestigde speler te verhogen.

Analyse nr. 6

De Amerikaanse markt, die neigt naar isolationisme en die voor Roche reeds verlies oplevert, zou echter soortgelijke ideeën kunnen geven aan andere landen, hetgeen uiteraard een negatieve invloed zou hebben op de internationale verkoop van de groep.

Analyse nr. 7

Het aanbod van nieuwe producten is niet regelmatig, met als gevolg een daling van de verkoop in bepaalde periodes.

Analyse nr. 8

De aanzienlijke van bepaalde grondstoffen zouden ook de rentabiliteit van de Roche-groep kunnen beïnvloeden, evenals de loonsverhogingen in de Verenigde Staten en China.

Analyse nr. 9

De rentabiliteit van de Groep hangt ook af van de wisselkoers van bepaalde valuta's die door zijn internationale aanwezigheid in een onstabiel geopolitiek klimaat zeer volatiel zijn

--- Publiciteit ---
Verhandel het Roche-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Algemene presentatie van Roche :

De Roche Holding Group is momenteel een van de belangrijkste farmaceutische bedrijven ter wereld. De activiteit kan worden onderverdeeld in verschillende grote sectoren, voornamelijk farmaceutica, maar ook diagnostische apparatuur.

Hoewel het farmaceutisch concern van Roche Zwitsers is, genereert het slechts een klein percentage van zijn omzet in Zwitserland. Het bedrijf is vooral actief in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Japan.

 

De concurrentie van het Roche-aandeel kennen:

De Roche-groep van farmaceutische bedrijven is momenteel de derde grootste farmaceutische onderneming ter wereld, met vaccins en geneesmiddelen die voor de hele wereld worden geproduceerd. Maar zij staat natuurlijk niet alleen in haar pogingen om internationaal marktaandeel op dit gebied te veroveren en moet de concurrentie te slim af zijn. Elk jaar veranderen de rangschikking van de belangrijkste farmaceutische bedrijven ter wereld en de resultaten van deze grote bedrijven spelen een onmiskenbare rol in de evolutie van hun aandelenkoers op de beurs. Daarom raden wij u aan om het nieuws van elk van de grote groepen in de top 5 hieronder te bekijken:

 

De strategische allianties die de Roche-groep heeft opgezet:

De Roche-groep is voortdurend bezig met het opzetten van strategische partnerschappen en allianties op het gebied van onderzoek, productie en distributie om zijn commerciële slagkracht te versterken.

 

De voordelen en de sterke punten van het Roche-aandeel als beursactivum :

In de eerste plaats heeft de door de Roche-groep ingevoerde automatisering van de activiteiten de kwaliteit van de producten verbeterd en de groep in staat gesteld haar activiteiten verder uit te breiden of juist te verminderen in overeenstemming met de reële behoeften van de markt.

De Roche-groep heeft ook aangetoond in staat te zijn zich aan te passen aan nieuwe markten door expertise ter beschikking te stellen om gemakkelijker tot die markten door te dringen en er een langdurige aanwezigheid te vestigen. Dankzij deze externe expansie heeft Roche meer inkomsten kunnen genereren, maar ook zichzelf kunnen beschermen tegen de cyclische risico's van de markt waarin zij voornamelijk actief is.

De Roche-groep wordt ook erkend als een betrouwbare leverancier, aangezien zij een sterke basis heeft van haar eigen grondstoffenleveranciers. Dit stelt haar in staat om knelpunten in de toeleveringsketen aan te pakken en haar orders uit te voeren.

Roche heeft ook een sterk en betrouwbaar distributienetwerk dat zij in de loop van de tijd heeft opgebouwd en dat haar in staat stelt een groot deel van de wereldmarkt te bereiken.

De groep heeft ook een hooggekwalificeerd personeelsbestand, dat voortdurend wordt versterkt door middel van zeer interessante opleidings- en stageprogramma's. De Roche-groep investeert zwaar in de opleiding en bijscholing van zijn werknemers, waardoor de groep niet alleen over een personeelsbestand beschikt, maar ook de motivatie van de werknemers verhoogt.

Een ander sterk punt van deze groep is de bijzonder hoge tevredenheid van de klanten van Roche. Dankzij haar toegewijde afdeling Customer Relationship Management (CRM) heeft Roche een zeer hoge mate van klanttevredenheid kunnen bereiken bij haar bestaande klanten en zo meer prospects kunnen aantrekken.

Het rendement op de investeringen van de Groep is ook een actief. Roche is in staat tal van projecten succesvol af te ronden met een snelle en aanzienlijke return on investment.

Tot slot is het laatste voordeel van de groep natuurlijk haar vermogen tot innovatie met een succesvolle ervaring in de recurrente ontwikkeling van nieuwe producten.

 

Nadelen en zwakke punten van het Roche-aandeel als beursactivum :

Ten eerste weten we dat de Roche-groep enkele problemen heeft met de integratie van bepaalde bedrijven die een andere werkcultuur hebben dan de eigen groep. De groep kan vanwege dit verschil niet fuseren met enkele kleinere bedrijven.

Op de arbeidsmarkt staat Roche erom bekend veel te besteden aan de opleiding van werknemers. Deze uitgaven kunnen echter een rem zetten op de winstgevendheid in een periode van dalende productiekosten voor de farmaceutische industrie als geheel en in het bijzonder in het licht van de concurrentie die deze uitgaven lijkt te verminderen.

Het is ook bekend dat zowel het rendement als de nettobijdrage van de Roche-groep onder het gemiddelde voor de sector liggen.

Men kan ook het gebrek aan diversiteit in het aanbod van dit bedrijf betreuren. Door deze beperkte keuze kan een aantal van zijn belangrijkste concurrenten er immers marktaandeel aan onttrekken. Evenzo is Roche vrij slecht in staat om te anticiperen op de stijgende vraag naar bepaalde producten met soms onvoldoende of soms te hoge voorraden.

In dit verband mag ook niet uit het oog worden verloren dat de Roche-groep momenteel weliswaar een van de belangrijkste spelers in de farmaceutische industrie is, maar dat het succes van zijn nevenactiviteiten beperkt blijft. Het bedrijf ondervindt enige moeilijkheden om uit te breiden naar andere productsegmenten.

Ten slotte moet eraan worden herinnerd dat Roche te maken heeft met een zeer sterke concurrentie van ondernemingen uit dezelfde sector, waardoor de resultaten extra onder druk komen te staan.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke dochterondernemingen bezit de Roche Groep?

De Roche-groep voert zijn activiteiten uit via verschillende dochterondernemingen die gespecialiseerd zijn in hetzij het type productie, hetzij het geografische gebied en die het resultaat zijn van een internationale expansiestrategie die de groep al vele jaren volgt. Tot de dochterondernemingen van Roche behoren Genentech, Ventana Medical Systems, Roche in het Verenigd Koninkrijk, Roche in Israël, Roche in de Verenigde Staten en Roche.

Wat zijn de laatste cijfers over het aandeel Roche?

Het spreekt voor zich dat een analyse van de financiële en beursgegevens van het Roche-aandeel essentieel is om een goede strategie voor het aandeel te kunnen uitvoeren. Volgens de laatste officiële publicaties van de Groep bedraagt de totale marktkapitalisatie van de Groep eind 2019 ongeveer 252.909 miljoen CHF. De omzet over het boekjaar 2018 bedroeg 58.846 miljoen CHF met een nettowinst van 10.500 miljoen CHF.

Is Roche een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld?

Ja, vandaag behoort de Roche Groep tot de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Concreet en in termen van omzet is dit Zwitserse bedrijf gepositioneerd als de nummer drie in deze sector, net achter de Pfizer- en Novartis-groepen en net voor Merck en Sanofi. Uiteraard kan deze positionering veranderen naarmate de verdeling van de marktaandelen verandert.

--- Publiciteit ---
Verhandel het Roche-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500