RANDSTAD

Analyse van de koers van het Randstad aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Hier vindt u wat basisinformatie over de activiteiten van de Randstad Groep, evenals enkele technische analysetips en een overzicht van de prijzen van de afgelopen tien jaar.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

U zult de financiële resultaten van dit bedrijf als een prioriteit moeten bewaken. Deze resultaten worden zowel jaarlijks als driemaandelijks gepubliceerd, wat u een goede zichtbaarheid geeft van de evolutie van deze laatste.

Analyse nr. 2

We zullen ook de inspanningen van de Randstadgroep om haar internationale activiteiten verder te ontwikkelen in de gaten houden. Hoewel het bedrijf in Europa al een bijzondere positie inneemt, loopt het nog steeds achter op de rest van de wereld. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan het toezicht op de overname van uitzendbedrijven, fusies of partnerschappen buiten de Europese Unie. Een van de belangrijkste doelstellingen van de groep is uiteraard de opkomende markten, met inbegrip van India, dat in het middelpunt van de belangstelling staat.

Analyse nr. 3

De uitzendmarkt is uiteraard rechtstreeks verbonden met de arbeidsmarkt in het algemeen. Voor de landen die het meest representatief zijn voor de activiteiten van Randstad is het echter heel eenvoudig om informatie te verkrijgen over deze gegevens, met inbegrip van het nationale werkloosheidspercentage. Maar u moet ook rekening houden met de algemene economische gezondheid van het land, met de resultaten van de industrie en bedrijven in verschillende sectoren, die u een idee geven van het aantal toekomstige vacatures.

Analyse nr. 4

Tot slot is deze sector ook bekend als bijzonder concurrerend. Daarom moet u in uw fundamentele analyses systematisch een volledige en serieuze studie van dit vergelijkend onderzoek opnemen.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Randstad!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Over de Randstad Groep:

Het Nederlandse Randstad is een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van uitzendwerk en human resources. De activiteiten van het bedrijf kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie hoofdcategorieën:

Randstad levert ook diensten voor het vaste personeel van zijn klanten, zoals vervangingen, re-integratie of salarisadministratie.

Randstad heeft 2800 kantoren over de hele wereld. De Randstad-groep haalt het grootste deel van zijn omzet in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg, maar ook in Noord-Amerika.

 

Het aandeel Randstad in het kort:

 

Analyse van de koers van het aandeel Randstad:

De koers van het aandeel Randstad is genoteerd in compartiment A van Euronext Amsterdam in Nederland. Ook maakt het aandeel onderdeel uit van de berekening van de beursindex Euronext 100.

De historische analyse van de beursgrafieken van het aandeel Randstad laat zien dat dit effect bijzonder volatiel is, met zeer uitgesproken trends.

In de afgelopen tien jaar heeft het verschillende beurspieken gekend, met name in juli 2007 met € 62,31. Dit hoogtepunt werd gevolgd door een neerwaartse correctie met vervolgens een nieuwe stijging tot € 42,24 in februari 2011. De koers bleef daarna rond een niveau van € 24, waarna er in 2012 opnieuw een stijgende trend begon die uitmondde in een hoogste koers van € 62,17 in juni 2015. Sindsdien laat de koers een licht dalende lijn zien. Dit is een klassieke correctie die waarschijnlijk niet blijft voortduren.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Randstad:

Voordat u zich aan het online traden van het aandeel Randstad waagt, is het belangrijk om de gegevens uit de technische analyse van de laatste jaren te kennen. Toch zijn ook ietwat algemenere gegevens belangrijk; we stellen ze hier aan u voor. Het gaat om gegevens met betrekking tot de positionering van Randstad op de internationale aandelenmarkten.

 

Economische en financiële geschiedenis van Randstad:

Om de historische evolutie van Randstads aandelenkoers beter te begrijpen, is het cruciaal om de fundamentele gebeurtenissen die er een invloed op hadden te kennen. Wij dompelen u graag even onder in de recente economische en financiële geschiedenis van Randstad: we tonen u daarbij belangrijke, te onthouden informatie uit de tien laatste jaren van de groep.

 

Elementenvooreenstijging van de koers van het aandeel Randstad:

Het anticiperen op toekomstigeveranderingen in de koers van Randstad vereisteengoedinzicht in het vermogen van de groep om investeerdersaan te trekken en gerust te stellen. Om dit te doen, moet u in staatzijn om de huidigeelementen te identificerentengunste van eenstijging van de waardeervan en de elementen die meerkansmaken op eendaling van de koers van het aandeel. Wijbieden u daarom onze hulpaan op dit gebieddoorallereerst de verschillendeargumentenvooreenkoersstijging van het aandeel Randstad in de komendejaren en daarmee de huidigesterktes van dezegroep in kaart te brengen.

 

Argumentenvooreenkoersdaling van het aandeel Randstad:

Wehebbenzojuistgekekennaar de verschillendeactueleargumentenvooreenopwaartse trend van de koers van het aandeel Randstad. Hoewel u veel van dezeargumentenwellichtbijzonderovertuigendvindt, zijn het natuurlijk niet de enige die u moetanalyseren en waarmee u rekeningmoethoudenbij de analyse van dezewaarde. Er zijninderdaadookelementen die onsdoengelovendat het aandeel van de Randstad in de toekomstwaarschijnlijkzaldalen of dat de opwaartse trend ervan kan wordenvertraagd. Wenodigen u uit om dezeargumenten nu en in detail te onderzoeken.

U ziet hier dat er veelminderbewijsisvooreendaling van de koers van het aandeel Randstad dan vooreenstijging. Dit isechterietswaar u rekeningmeemoethoudenals u een intelligent en verstandigstandpunt over dezevoorraadwiltinnemen.

--- Publiciteit ---
Handel nu in Randstad!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500