NOVARTIS

Analyse van de koers van het Novartis aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

De farmaceutische sector is momenteel één van de populairste sectoren op de beurs en lijkt voor veel investeerders interessant te zijn. Als u in het bijzonder in het aandeel van de Novartis Group wilt investeren, vindt u hier belangrijke informatie over dit bedrijf en een snelle maar concrete analyse van de koers op gedetailleerde beursgrafieken.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

We zijn momenteel getuige van een steeds belangrijker wordende ontwikkeling van de medische innovatiesector op grote schaal, met name in de technologie- en gezondheidssector. De positionering van Novartis in deze twee segmenten zou Novartis in staat kunnen stellen om aanzienlijke winst te genereren.

Analyse nr. 2

De Novartis Group breidt ook haar activiteiten en aanwezigheid in onderontwikkelde en derdewereldlanden uit. Deze strategie kan succesvol blijken in het licht van de groeiende behoeften aan gezondheidszorg in deze economische gebieden.

Analyse nr. 3

Tot slot kan Novartis haar ervaring en bedrijfsexpertise ook gebruiken om duurzame oplossingen te ontwikkelen in landen over de hele wereld. Novartis kan hiervoor rekenen op zijn uitgebreide technische en personele middelen.

Analyse nr. 4

De veroudering van bepaalde behandelingen en technologieën is echter een bron van aanzienlijke verliezen voor Novartis, dat zijn winstgevendheid op lange termijn moet behouden door steeds meer innovatie.

Analyse nr. 5

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat de concurrentie in deze sector een reële bedreiging vormt voor Novartis, aangezien de grote farmaceutische bedrijven in de wereld een meedogenloze oorlog voeren om marktaandeel te winnen en nieuwe octrooien te verkrijgen.

--- Publiciteit ---
Verhandel het Novartis-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.

Novartis Bedrijfsoverzicht :

U kent de Novartis-groep waarschijnlijk wel, al was het maar bij naam. Novartis is een van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven. Maar de verkoop kan worden gerealiseerd via verschillende activiteiten, voornamelijk farmaceutica, maar ook oogverzorgingsproducten, generieke geneesmiddelen, vaccins en diagnostische producten etc..

Het grootste deel van de winst wordt gemaakt in Zwitserland, maar het bedrijf is ook actief in heel Europa, in de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Amerika.

 

De concurrentie voor Novartis-aandelen kennen:

Novartis is momenteel een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, maar heeft te maken met toenemende concurrentie, met name op de markt voor generieke geneesmiddelen. Het is daarom zeer belangrijk om een uitgebreide studie te maken van deze concurrentie en de resultaten en het nieuws van de grote bedrijven in deze sector te volgen om de aandelen van Novartis te kunnen verhandelen.

 

Strategische allianties die door de Novartis Group zijn aangegaan :

 

Voordelen en sterke punten van het Novartis-aandeel als beursbelang :

In de eerste plaats kan de internationale dimensie van dit bedrijf natuurlijk als een sterkte worden genoemd. De Novartis Groep heeft farmaceutische activiteiten in niet minder dan 140 landen over de hele wereld en beschermt het bedrijf tegen potentiële risico's in verband met één enkel geografisch gebied.

Ook moet worden opgemerkt dat de kernactiviteit van Novartis ligt in de farmaceutische sector, die bijzonder populair is op de brede markt. De Groep is er echter in geslaagd zijn producten binnen deze sector te diversifiëren met medische producten, maar ook met vaccins, gezondheidsproducten voor de consument, generieke geneesmiddelen en producten voor de gezondheid van dieren. Op deze manier vermenigvuldigt zij haar doelstellingen en interventie-gebieden.

Dankzij de Novartis Biotechnologie-dochteronderneming is de Novartis Group een echte leider op zijn werkterrein, die een grote hoeveelheid onderzoek uitvoert om steeds effectievere behandelingen te ontwikkelen. Natuurlijk beschermt de groep haar meest innovatieve producten door middel van octrooien, zodat zij als enige in staat is deze te exploiteren.

Novartis heeft ook de neiging om zijn activiteiten uit te breiden door middel van een sterk beleid van fusies en overnames. Het bedrijf neemt regelmatig bedrijven over die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen, waardoor het zijn merk kan versterken en de reikwijdte van zijn activiteiten kan uitbreiden.

De Groep geniet ook van een goed merkimago bij het grote publiek dankzij diverse lovende initiatieven. Het gaat onder meer om corporate wellness, het eerste gespecialiseerde gezondheidsinitiatief van de groep, maar ook om haar engagement voor het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (VBD), dat door middel van onderzoek en ontwikkeling de continue toegang tot biologische rijkdommen in ontwikkelingslanden garandeert.

Het is ook interessant om op te merken dat Novartis een bedrijf is dat door zijn klanten wordt gewaardeerd, aangezien het in 2005 tot de meest gerespecteerde bedrijven ter wereld behoorde, wat Novartis nog steeds een hoog niveau van vertrouwen van zijn belangrijkste klanten geeft.

Het laatste voordeel van de Novartis Group is natuurlijk het personeelsbestand. Vandaag de dag heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 120.000 mensen in dienst die helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en deze op de markt te brengen.

 

Nadelen en zwakke punten van het Novartis-aandeel als beursactivum :

Laten we in de eerste plaats niet vergeten dat Novartis, wat het merkimago van dit bedrijf betreft, het voorwerp is geweest van enige controverse met betrekking tot de reclame voor sommige van zijn producten, die het vertrouwen van het grote publiek zou kunnen hebben ondermijnd.

De groep heeft ook enkele problemen ondervonden na de invoering van enkele beperkende wetten in India met betrekking tot octrooien op farmaceutische producten. Novartis heeft een aanzienlijke aanwezigheid op de Indiase markt.

Een bijzonder hoge kostenstructuur is ook een van de zwakke punten van het bedrijf. De sterk gediversifieerde productassortimenten van het bedrijf leiden immers ook tot een verhoging van de noodzakelijke productiestructuren. Dit betekent ook een aanzienlijke kostenpost voor de groep. De groep moet enkele jaren wachten om de gedane investeringen te kunnen dekken en winst te kunnen maken op enkele nieuwe producten.

Ten slotte moet, hoewel de farmaceutische sector op lange termijn als een zeer dynamische sector wordt beschouwd, ook rekening worden gehouden met het cyclische karakter van sommige activiteiten van de Groep. Het gaat hierbij met name om producten die zijn ontworpen om aan zeer actuele behoeften te voldoen en die dus in de toekomst verouderd kunnen raken. Sommige van deze producten worden bovendien vaak in een vergevorderd stadium van ontwikkeling achtergelaten omdat ze geen doelwit meer vinden op de markt. Deze productstop leidt uiteraard tot aanzienlijke verliezen voor Novartis, dat soms zeer grote bedragen heeft moeten investeren in de initiële ontwikkeling ervan.

Hoewel de gebreken van deze voorraad minder talrijk lijken dan zijn kwaliteiten, moet u zich door hen laten inspireren om uw analyses van deze voorraad uit te voeren, aangezien ze een niet te verwaarlozen invloed kunnen hebben op de evolutie ervan op middellange of lange termijn op de grafieken.

Een aantal veelgestelde vragen

 Hoe kan ik de ontwikkeling van de koers van het Novartis-aandeel volgen?

De beste manier om de ontwikkeling van de koers van het Novartis-aandeel te volgen is natuurlijk op een realtime aandelenkaart. Deze grafieken kunnen worden bekeken op beurswebsites, op de Novartis-website, in het beleggersgedeelte van de Novartis-website of op een handelsplatform dat door een makelaar wordt aangeboden. De voorkeur wordt gegeven aan grafieken die het mogelijk maken om technische indicatoren weer te geven en tijdsperiodes aan te passen. Waar worden de aandelen van Novartis verhandeld? Het aandeel Novartis is genoteerd aan de Zwitserse beurs. Concreet worden deze aandelen verhandeld op de SIX Swiss Exchange, het belangrijkste financiële centrum in dit land en de markt die u kunt volgen door dit aandeel online te verhandelen. Er zij echter op gewezen dat de American Depositary Receipts of ADR's met betrekking tot dit effect aan de New York Stock Exchange, d.w.z. aan de NYSE in de Verenigde Staten, zijn genoteerd.

Is het mogelijk om de financiële geschiedenis van het bedrijf Novartis te bekijken?

Beleggers die geïnteresseerd zijn in Novartis-aandelen hebben toegang tot een breed scala aan informatie op de Novartis-website. Zo zijn bijvoorbeeld de jaar- en kwartaalcijfers en de geschiedenis van deze gegevens over meerdere jaren beschikbaar op de Novartis-website. Belangrijke persberichten en de dividendgeschiedenis zijn ook beschikbaar. 

--- Publiciteit ---
Verhandel het Novartis-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.