Analyse van de koers van het Novacyt aandeel

Indien u geïnteresseerd bent in de aandelen van de Novacyt Group en u wenst te handelen op de beurs, bieden wij u een artikel aan waarmee u kennis kunt maken met de essentiële elementen voor de analyse van de Novacyt Group. In deze pagina zullen we ons inderdaad concentreren op de activiteiten van deze onderneming en haar bronnen van inkomsten, maar ook op haar activiteitensector met haar belangrijkste concurrenten op de markt, haar recente samenwerkingsverbanden en de wereldwijde beursgegevens van dit aandeel. We zullen ook kijken hoe we een fundamentele analyse van deze voorraad kunnen maken met wat we in het nieuws en de publicaties moeten bekijken.  

Begin nu met handelen!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan de investeringen van de groep in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe innovatieve apparaten te creëren waarmee de groep zich kan onderscheiden van de concurrentie.

Analyse nr. 2

De partnerschappen die deze onderneming heeft opgezet, kunnen haar ook in staat stellen om bekendheid te verwerven, te innoveren of bepaalde anders ontoegankelijke markten te veroveren.

Analyse nr. 3

De concurrentie in deze sector is de laatste jaren toegenomen en we raden u aan deze sector zorgvuldig te bestuderen, met aandacht voor de belangrijkste publicaties van de belangrijkste spelers in deze sector.

Analyse nr. 4

Tot slot is het raadzaam om de winstpublicaties van deze groep met de kwartaal- en jaarresultaten te volgen en deze met name te vergelijken met de prognoses van de analisten en de doelstellingen die in de door deze onderneming uitgevoerde strategische ontwikkelingsplannen zijn vastgelegd.

Begin nu met handelen!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Algemene presentatie van Novacyt

Laten we nu even stilstaan bij de activiteiten van Novacyt en de belangrijkste bronnen van inkomsten, om zo een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelings- en groeimogelijkheden van Novacyt in de komende jaren.

De Novacyt Group is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van in-vitro- en moleculaire diagnostische producten voor de markten van de oncologie, de microbiologie, de hematologie en de serologie.

Om de activiteiten van de Novacyt-groep beter te begrijpen, kunnen ze worden onderverdeeld in verschillende divisies op basis van het aandeel in de omzet dat ze genereren:

 • De belangrijkste activiteiten van Novacyt betreffen in de eerste plaats de ontwikkeling van diagnostische laboratoriumoplossingen en -diensten met 51,8% van de omzet. In het kader van deze activiteiten ontwikkelt de groep ook een bedrijf dat reagentia en kits voor bacteriële en bloedanalyse produceert.
 • De overige 48,2% van de omzet van de groep, d.w.z. 48,2% van de omzet, is afkomstig van de productie en verkoop van moleculaire screeningskits met de dochteronderneming Primedesign. Deze kits zijn bedoeld voor laboratoria.

Het is ook interessant om de geografische spreiding van de inkomsten van de Novacyt-groep te kennen. De groep realiseert momenteel immers 42% van zijn omzet in Europa, 19,5% in Azië-Pacific, 20,4% in Amerika, 10,50% in het Midden-Oosten en 7,6% in Afrika.

Er moet ook worden opgemerkt dat de Novacyt-groep zijn activiteit voor de verkoop van cytologieoplossingen, NOVAprep, in 2019 heeft verkocht.

Analyse van de koers van het Novacyt aandeel
Begin nu met handelen!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Concurrentie

De Novacyt-groep heeft te maken met enkele grote concurrenten in zijn activiteitensector die wij u voorstellen om hier wat meer in detail te ontdekken:

Eurobio Scientific

Dit bedrijf is een van de leiders op het gebied van in-vitro diagnostiek van specialiteiten. Het is actief in zowel het onderzoek als de verkoop van diagnostische tests op het gebied van transplantatie, immunologie, infectieziekten en brengt ook reagentia op de markt voor onderzoekslaboratoria, waaronder farmaceutische en biotechnologische bedrijven. De groep heeft ook een eigen distributienetwerk en exploiteert een portfolio van moleculaire biologieproducten.

Beckton Dickinson

Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verkoop van medische apparatuur. Het bestaat al sinds 1897 en is gevestigd in New Jersey. Het bedrijf is ook aanwezig in meer dan 50 landen over de hele wereld en heeft vandaag de dag meer dan 70.000 mensen in dienst.

Hologic

Tot slot is het Amerikaanse bedrijf Hologic een gespecialiseerd medisch bedrijf dat met name actief is in de sector van diagnostische apparatuur en in mastectomie-apparatuur.


Strategische allianties

Novacyt heeft weliswaar te maken met belangrijke concurrentie, maar kan soms ook rekenen op bepaalde bondgenoten. Inderdaad, de groep zet regelmatig strategische partnerschappen op zoals de partnerschappen die we u hier gaan voorstellen:

Immunexpress

Eerst en vooral heeft de Novacyt groep, via zijn dochteronderneming Primedesign, die gespecialiseerd is in moleculaire tests, in 2019 de krachten gebundeld met Immunexpress Inc, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in moleculaire diagnostische tests, dat de eerste FDA-goedkeuring heeft gekregen voor een gastheer-responstest voor patiënten die verdacht worden van septikemie. Het hoofddoel van deze partnerschapsuitbreiding is de ontwikkeling van een snelle test voor de diagnose van deze sepsis af te ronden.

Athotis

In 2020 heeft Novacyt, nog steeds via haar dochteronderneming Primedesign, een strategisch partnerschap gesloten in de vorm van een exclusieve commerciële overeenkomst met Atothis, een bedrijf dat deel uitmaakt van de VGS-groep. Deze overeenkomst heeft betrekking op de exclusieve distributie van bepaalde moleculaire diagnostische producten in Frankrijk voor de groeiende marktsegmenten van de aquacultuur en de aquaria. Frankrijk is momenteel de op één na grootste aquacultuurproducent van de Europese Unie en de productie van "met-fruit" alleen al draagt 155 000 ton per jaar bij aan de Franse economie en 550 miljoen euro.

Astrazeneca 

Ook in 2020 kondigde de Novacyt-groep weer een grootschalig partnerschap aan. Dit partnerschap past in het kader van de aankondiging van de Britse regering van een nieuw vijf-pijler-plan om het screeningspercentage van Covid-19 te verhogen. De groep werkt samen met de laboratoria van Astrazeneca en GSK en de Universiteit van Cambridge om stappen te ondernemen om deze nationale inspanning te ondersteunen. In het kader van deze overeenkomst wordt door Astrazeneca, GSK en de Universiteit van Cambridge een nieuw testlaboratorium opgezet in het laboratorium van Anne McLaren van de universiteit. Deze faciliteit zal vervolgens worden gebruikt voor het uitvoeren van screening van Covud 19 met een hoge doorvoercapaciteit en voor onderzoek naar het gebruik van andere chemische reagentia voor de vervaardiging van testkits om de huidige tekorten in het aanbod op te vangen.

Begin nu met handelen!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
De voordelen en de sterke punten van het aandeel Novacyt als beursactivum

Het bedrijf Novacyt goed kennen, zijn werking of zelfs de details van zijn activiteiten en zijn inkomstenbronnen is natuurlijk essentieel als u echt overtuigende strategische posities in deze actie wilt innemen. Maar om de mogelijkheden van dit bedrijf om investeerders aan te trekken te begrijpen, moet u ook de mogelijkheden begrijpen om de groei in de komende jaren te stimuleren. De beste manier om dit te doen, is door de belangrijkste sterke en zwakke punten te vergelijken, waarvan we u aanraden hier enkele specifieke voorbeelden te ontdekken:
Laten we deze analyse beginnen met een samenvatting van de belangrijkste middelen waarover de Novacyt-groep beschikt en waarmee deze de komende jaren kan groeien. Deze elementen zullen inderdaad de groei van dit bedrijf ondersteunen:

 • Ten eerste is een van de belangrijkste sterke punten van de Novacyt-groep tegenwoordig natuurlijk haar werk op het gebied van covid-19. In het hart van deze wereldwijde pandemie heeft de groep inderdaad tests ontwikkeld die over de hele wereld worden gebruikt en is daarom erin geslaagd om zichzelf te positioneren in deze markt die zeer begeerd wordt door andere concurrerende bedrijven. Op het moment van schrijven werkt de groep ook aan het opzetten van tests voor de nieuwe stam van het virus.
 • Nog steeds een van de sterke punten van dit bedrijf is het sterke innovatievermogen. Novacyt investeert inderdaad elk jaar enorm veel geld in onderzoek en ontwikkeling en deze strategie loont, aangezien het doorgaat met het ontwikkelen van innovatieve en kwaliteitsproducten. Door deze constante technologische vooruitgang in bepaalde segmenten kan het zich snel positioneren in nieuwe markten en zich daardoor onderscheiden en zich effectief onderscheiden van de concurrentie. Novacyt heeft zich in het verleden dan ook onderscheiden door de ontwikkeling van innovatieve flessen of zelfs systemen voor langdurige opslag.
 • Een ander element waarmee u rekening moet houden in de sterke puntenlijst van dit bedrijf betreft het commerciële aspect en de marketingstrategie van Novacyt. Dit bedrijf is er inderdaad in geslaagd een echt efficiënt distributienetwerk voor zijn producten op te zetten, waardoor zijn aanwezigheid over de hele wereld toeneemt.
 • We zien ook een verbetering van de resultaten die deze groep de afgelopen jaren publiceert, met een aanzienlijke vermindering van de schuldenlast en meer winst. De EBITDA van het bedrijf is dus enkele jaren geleden in evenwicht gebracht, wat uiteraard in de smaak valt bij de aandeelhouders. Het bedrijfsresultaat van de groep is dus positief sinds 2018.
 • Ten slotte beëindigen we deze lijst met voordelen waarover de Novacyt-groep beschikt door te praten over zijn ontwikkelingsstrategie, die in wezen gebaseerd is op de ondertekening van belangrijke partnerschapscontracten waardoor het zijn expansie in de verschillende marktsegmenten kan versnellen, maar ook in enkele veelbelovende internationale markten.
Nadelen en zwakke punten van het Novacyt-aandeel als beursactivum

We hebben zojuist de vele sterke punten bekeken waarvan de Novacyt-groep momenteel profiteert, maar dit bedrijf heeft ook zijn zwakke punten en u moet daar rekening mee houden in uw analyses. Hier is een uitgebreide samenvatting:

 • Allereerst kunnen we hier natuurlijk als een van de belangrijkste zwakke punten van dit bedrijf aanhalen dat Novacyt te maken heeft met zeer sterke concurrentie van bepaalde spelers in deze markt. Dit betreft in het bijzonder Becton Dickinson of Hologic in het cytologiesegment en die momenteel en al enkele jaren in een duopoliepositie verkeren in bepaalde geografische markten, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
 • Een ander element dat de groei van dit bedrijf in de komende jaren nadelig kan beïnvloeden, betreft dit keer de financieringsbehoefte van deze groep. Novacyt moet immers vaak zijn toevlucht nemen tot kapitaalverhogingen om zijn onderzoeksactiviteiten te financieren en is daarom erg afhankelijk van de markten, wat zijn toekomst min of meer onzeker maakt.
 • Men kan ook als een defect of zwak punt van Novacyt de noodzaak noemen om te wachten op de goedkeuring van de gezondheidsautoriteiten van de hele wereld alvorens zijn producten en oplossingen op de markt te kunnen brengen, wat zowel tijdverspilling als een aanzienlijk verlies kan betekenen. van geld in het geval van weigering van laatstgenoemden om hun toestemming te geven.
 • Ten slotte betreft het laatste nadeel van Novacyt de hoge blootstelling aan bepaalde externe factoren, zoals de kwetsbaarheid voor de valutamarkt. De winstgevendheid van Novacyt is namelijk in het bijzonder afhankelijk van de pariteit euro-pond sterling, die het rendement in meer of mindere mate kan beïnvloeden.
De informatie die hier wordt verstrekt, is slechts indicatief en mag niet worden gebruikt zonder een meer volledige fundamentele analyse van dit bestand uit te voeren, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met externe gegevens, toekomstige publicaties en al het fundamentele nieuws dat deze sterke en zwakke punten zou kunnen doen evolueren of ze min of meer belastend. Deze informatie vormt op geen enkele manier een aanbeveling voor het uitvoeren van transacties.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe is de omzet van de Novacyt Group geëvolueerd?

De omzet van de Novacyt Groep is de afgelopen jaren vooral gestegen. In 2016 bedroeg deze omzet 11.076 miljoen euro. In 2017 steeg het tot 14.954 miljoen euro. In 2018 behaalde de groep een omzet van 13.721 miljoen dollar. Tot slot, en in het laatste bekende boekjaar van de groep, in 2019, behaalde Novacyt een omzet van 13.081 miljoen euro.

Wat kan de koers van het Novacyt-aandeel doen stijgen of dalen?

Of de koers van het Novacyt-aandeel stijgt of daalt, zal grotendeels afhangen van verschillende elementen zoals fundamentele gegevens, maar ook van technische gegevens. Al deze gegevens worden immers door de beleggers gebruikt om een standpunt in te nemen over dit aandeel en het is dan ook noodzakelijk om volledige en nauwkeurige analyses van dit aandeel uit te voeren om toekomstige bewegingen op te sporen.

Waar kan ik Novacyt's nieuws en belangrijke publicaties volgen?

Uiteraard kunt u de belangrijkste publicaties van de Novacyt-groep rechtstreeks volgen vanaf de officiële website van dit bedrijf. U vindt er de door de onderneming gepubliceerde persberichten, maar ook een aantal interessante financiële gegevens zoals de jaar- en kwartaalresultaten van de groep en haar strategische doelstellingen.

Begin nu met handelen!

eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt, evenals de handel in activa in de vorm van CFD's. De eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt.

Houd er rekening mee dat CFD's complexe instrumenten zijn en een hoog risico vormen van snel verlies van middelen door hun hefboomeffect. 67% van de rekeningen van kleine handelaren verliezen geld wanneer zij CFD's bij deze leverancier verhandelen. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om het aanzienlijke risico te nemen om uw geld te verliezen.

De inhoud in kwestie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet als beleggingsadvies worden beschouwd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De handelsgeschiedenis is minder dan 5 jaar oud en is mogelijk niet voldoende om als basis te dienen voor een investeringsbeslissing.

Crypto-activa zijn volatiele instrumenten die over een zeer korte periode aanzienlijk kunnen fluctueren en daarom niet geschikt zijn voor alle beleggers. Anders dan via CFD's is crypto-actief handelen niet gereglementeerd door enig regelgevend kader van de EU en is er derhalve geen enkel toezicht op de handel in crypto-activiteit. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro