GENERAL ELECTRIC

Analyse van de koers van het General Electric aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Niet voor niets is het General Electric aandeel een van de populairste aandelen op de beurs van vandaag. Deze multinational doet heel wat industriëlen met een zeer gevarieerde activiteit en een internationaal cliënteel wegdromen. Maar voordat u dit aandeel online koopt of verhandelt, kunt u hier wat informatie vinden over het aandeel en een historische analyse van de prijs ervan in de afgelopen 10 jaar.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De vraag vanuit de luchtvaartsector zal de komende jaren naar verwachting toenemen met orders voor nieuwe vliegtuigen. De luchtvaartindustrie maakt momenteel een belangrijke groeifase door die ten goede zou moeten komen van de dochteronderneming van General Electric die zich in deze sector heeft gespecialiseerd.

Analyse nr. 2

De groep zal ongetwijfeld ook profiteren van de groeiende belangstelling van de wereld voor hernieuwbare energieën. De General Electric groep is een van de eerste die zich in deze veelbelovende sector heeft gepositioneerd en heeft dus alle kans om de komende jaren van deze trend te profiteren.

Analyse nr. 3

Overheids- en milieuvoorschriften leiden tot hogere nalevingskosten en een tragere groei.

Analyse nr. 4

De concurrentie in alle bedrijfssectoren van General Electric vormt ook een grote belemmering voor de groei van de onderneming met enkele zeer agressieve bedrijven.

Analyse nr. 5

Ten slotte maakt de sterke internationale aanwezigheid van General Electric het bedrijf ook gevoeliger voor de effecten van de wisselkoersen. De ontwikkeling van de wisselkoersen van de verschillende valuta's moet daarom worden gevolgd en vergeleken met de koers van de Amerikaanse dollar om de winstgevendheid en het concurrentievermogen van de onderneming te bepalen.

--- Publiciteit ---
Trade het General Electric aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Algemene presentatie van General Electric :

De General Electric Group heeft op zijn zachtst gezegd een gediversifieerd bedrijf. De wereldwijde omzet wordt gegenereerd door verschillende sectoren, voornamelijk dankzij de productie van apparatuur en infrastructuur, maar ook door financiële diensten aan bedrijven en particulieren, de productie van medische beeldvormingssystemen, infrastructuurtechnologiediensten en de productie van huishoudelijke en industriële apparatuur.

Hoewel het grootste deel van de winst wordt gemaakt in de Verenigde Staten, bedient het ook de Amerikaanse, Europese, Aziatische en Afrikaanse markten.

De koers van het General Electric aandeel is genoteerd op de Eurolist-markt buiten de eurozone. Dit omvat de berekening van de Dow Jones beursindex. 

 

De concurrentie van het aandeel van General Electric :

General Electric realiseert haar omzet door middel van diverse activiteiten. Afhankelijk van de betrokken sector heeft de onderneming dus te maken met verschillende concurrenten. Hier is wat meer informatie die u zal helpen om de gevaren van deze concurrentie beter te begrijpen en om de mogelijkheden van General Electric's actie beter te analyseren.Johnson & Johnson

 

Strategische allianties opgezet door de General Electric groep:

Ter afsluiting van dit artikel volgen hier de details van de recente samenwerkingsverbanden die de General Electric groep heeft opgezet en die de koers van het aandeel op de beurs hebben beïnvloed.EDF : En 2011, le groupe EDF et de General Electric ont annoncé la mise en place d’un partenariat ayant pour objectif la création d'une centrale à cycle combiné de grande puissance sur le site EDF de Bouchain, dans le département du Nord de la France.

 

De voordelen en de sterke punten van het General Electric aandeel als beursinstrument :

Het is zeer interessant om een volledige swot-analyse uit te voeren om de sterke en zwakke punten van een bedrijf te bepalen voordat u de aandelen op de beurs gaat verhandelen. Zo kunt u het groeipotentieel van de onderneming nauwkeuriger bepalen en dus ook de richting die de trend van de activaprijs op langere of kortere termijn het meest waarschijnlijk zal volgen. Laten we hier beginnen met het samenvoegen van de sterke punten van deze waarde met de sterke punten van de General Electric groep.

Een van de grootste troeven van de General Electric groep is natuurlijk de diversificatie van haar productportfolio. In feite ontwerpt en produceert de groep producten in in totaal acht verschillende bedrijfssectoren. Deze omvatten General Electric Capital, de luchtvaart, energie en water, olie en gas, gezondheidszorg, apparaten en verlichting, energiebeheer en transport. De bedrijfsdiversificatie van General Electric strekt zich ook uit tot de markten waarop zij haar producten over alle bedrijfsonderdelen heen verkoopt.

Wij waarderen ook de goede zichtbaarheid van het orderboek van de Groep, waardoor de winstgevendheid over meerdere maanden en zelfs meerdere jaren gewaarborgd is. General Electric sluit vaak langetermijncontracten af met haar belangrijkste klanten.

Een ander sterk punt van General Electric is de inkomstenstroom van de groep. Naast een uitstekende diversificatie van het productengamma profiteert General Electric immers van een uitstekende balans van de inkomsten uit zijn verschillende activiteiten. Als gevolg daarvan is zij minder blootgesteld aan commerciële risico's, aangezien zij niet afhankelijk is van slechts één of enkele activiteiten en mogelijke verliezen in een van haar dochterondernemingen kan compenseren. De dochtermaatschappij General Electric Capital blijft echter degene die het grootste deel van de winst genereert met niet minder dan 25% van de totale inkomsten, net als de dochtermaatschappijen op het gebied van water, luchtvaart en olie en gas, die elk tussen 10 en 20% van de inkomsten van de Groep genereren.

Tot slot kunnen we ook het belang van de investeringen van de General Electric groep in onderzoek en ontwikkeling benadrukken. De groep heeft in feite een echte R&D-pool gecreëerd, GE Global Research genaamd, die profiteert van talrijke technologieën die het bedrijf in staat stellen te innoveren in alle sectoren waarin het actief is en op geavanceerde gebieden zoals elektronica, metallurgie, vloeistofmechanica en vele andere. De groep is dus in staat om steeds innovatievere producten te creëren en zo tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van haar klanten met behoud van haar leiderschap op de gebieden die haar voorkeur genieten.

 

Nadelen en zwakke punten van het General Electric aandeel als beursactivum :

Ten eerste weten we dat de General Electric groep al enkele jaren te maken heeft met verschillende juridische procedures die het moeilijk maken om haar producten aan de wet te laten voldoen en die de kosten van deze producten verhogen. Een aantal van deze procedures is nog steeds in behandeling in verschillende landen. Dit zou dus een directe invloed kunnen hebben op de positionering en de financiële voorwaarden van de onderneming in de betrokken landen en zou dus een min of meer significante invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel op de beurs.

Een andere grote zwakte van de General Electric Group is het tamelijk ongunstige schuldniveau. De groep heeft de afgelopen jaren immers grote bedragen geleend, waardoor de totale schuldenlast toeneemt en de mogelijkheden voor nieuwe projecten en de activiteiten van de onderneming worden belemmerd. In totaal vertegenwoordigen de langetermijnleningen van General Electric meer dan 200 miljard dollar. Daarbij komen natuurlijk nog de soms zeer hoge rentebetalingen op deze leningen, die ook de totale schuld van de groep verhogen.

We betreuren ook het niveau van de inkomsten uit het industriële segment, dat al enkele jaren tekenen van zwakte vertoont ten opzichte van wat er in de andere segmenten wordt bereikt.

In vergelijking met de concurrentie en ondanks de vele inspanningen om haar activiteiten internationaal te ontplooien, heeft General Electric nog steeds moeite om zich te positioneren op de Aziatische markt, die op dit moment zeer gesloten blijft en toch een grote uitdaging vormt voor de toekomst van deze bedrijfssector.

Een ander zwak punt ten slotte is de zeer grote afhankelijkheid van General Electric van zijn grondstoffenvoorziening. In feite is de hele activiteit van de Groep voor een zeer groot deel afhankelijk van verschillende andere bedrijven, of het nu gaat om onderaannemers of de grondstoffenmarkten voor de bevoorrading van de Groep. Eenvoudige leveringsvertragingen of het stopzetten van dergelijke leveringen hebben dus onmiddellijk desastreuze gevolgen voor de inkomsten van de groep, evenals mogelijke financiële geschillen en onenigheden die soms zelfs kunnen leiden tot het stopzetten van de activiteiten.

Uit deze enkele negatieve factoren blijkt duidelijk dat de risico's voor General Electric nog steeds zeer groot zijn. Uw langetermijnstrategieën moeten dus rekening houden met dit risico. 

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de evolutie van de financiële resultaten van General Electric?

Het is interessant om de financiële resultaten van de General Electric Group van jaar tot jaar te vergelijken om het groeipotentieel te beoordelen. 78.123.152.000 in 2019 ten opzichte van 101.390.344.000 in 2018. Het nettoresultaat van de groep daalde dus van -20.040.898 euro tot -4.386.262 euro in 2019.

Hoe worden de activiteiten van de General Electric groep verdeeld?

Zoals we in ons artikel hebben gezien, heeft de General Electric Group verschillende soorten activiteiten. Deze activiteiten werden in 2008 inderdaad opgesplitst in 5 verschillende takken na een herstructurering van de onderneming. Vandaag de dag groeperen deze 5 divisies nog steeds de verschillende activiteiten van de groep met de GE Energu Infrastructure divisie, de GE Tchnology divisie, de GE Capital divisie, de GE Consumer & Industrial divisie en NBCUniversal.

Hoe kan ik de volgende koers van het General Electric aandeel te weten komen?

De evolutie van de koers van het General Electric aandeel hangt eigenlijk af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn natuurlijk fundamentele factoren zoals de financiële resultaten van de Groep en zijn groeiplannen of belangrijk nieuws. Maar beleggers kunnen ook speculeren op basis van technische signalen, dus grafiekanalyse moet niet worden verwaarloosd als u optimale signalen wilt.

--- Publiciteit ---
Trade het General Electric aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500