ERICSSON

Analyse van de koers van het Ericsson aandeel

--- Advertentie ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

In deze uitgebreide factsheet vindt u nuttige informatie over Ericsson en zijn activiteiten, evenals gegevens over zijn aandeel op de beurs, met inbegrip van zijn koers in real time en een historische technische analyse van de ontwikkeling van het aandeel in de afgelopen tien jaar.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De strategieën van de groep om zich te positioneren in de opkomende markten zullen vooral worden opgevolgd door middel van fusies en overnames in deze landen of economische zones.

Analyse nr. 2

Het servicesegment is ook een groeisegment voor Ericsson en zou zich de komende jaren verder kunnen ontwikkelen. Dit geldt met name voor de markt voor netwerkbeheerdiensten.

Analyse nr. 3

De concurrentie in deze sector is natuurlijk zeer hevig, dus er zal ook rekening moeten worden gehouden met de snelle veranderingen op deze markt, die bovendien technisch zeer complex is. We zullen dus alle publicaties van de reuzen van de telecommunicatie-industrie in de gaten houden, met name die over belangrijke innovaties in deze sector.

Analyse nr. 4

Tot slot kunnen de octrooiaanvragen van Ericsson natuurlijk een zeer grote invloed hebben op de waarde van zijn aandeel op de beurs.

--- Advertentie ---
Handel in Ericsson aandelen!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Algemene presentatie van Ericsson :

De Ericsson Group is een specialist in het ontwerp, de productie en de verkoop van vaste en mobiele communicatieapparatuur. Het bedrijf biedt voornamelijk telefoon- en transmissienetwerksystemen en -apparatuur aan, maar ook beheers- en controlediensten voor netwerken en multimedia-apparatuur.

Met meer dan 10 productievestigingen over de hele wereld bedient Ericsson vooral de markt in Europa en Azië, maar ook Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika ten zuiden van de Sahara.

 

Om de concurrentie van het Ericsson-aandeel te kennen:

De Ericsson Group, voorheen gespecialiseerd in mobiele telefoontoestellen, heeft sindsdien zijn activiteiten en producten sterk gediversifieerd en is uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende leveranciers van telecommunicatietechnologieën. Als gevolg daarvan heeft het weinig concurrentie, maar sommige grote bedrijven bedreigen nog steeds zijn marktaandeel. Daarom is het essentieel om bekend te zijn met de bedrijven die met Ericsson concurreren voordat er wordt gespeculeerd over de prijs van dit activum.

 

De strategische allianties die de Ericsson-groep heeft opgezet:

 

De voordelen en de sterke punten van het Ericsson-aandeel als beursinstrument:

Allereerst kan men natuurlijk als een van de sterkste punten van de Ericsson Groep zijn zeer hoge flexibiliteit in het aanbod van producten onderstrepen. De onderneming is inderdaad in staat haar productie aan te passen aan de stijgende of dalende vraag en zo rekening te houden met de veranderende behoeften van de markt. Hetzelfde geldt voor het beheer van commerciële oplossingen, dat ook zeer flexibel is naar gelang van de behoeften.

Ericsson is ook een hooggekwalificeerd bedrijf als het gaat om mobiele systeemtechnologie. De door dit bedrijf ontwikkelde en op de markt gebrachte oplossingen worden geacht van hoge kwaliteit te zijn, wat het merkimago van het bedrijf effectief versterkt en de verkoop wereldwijd stimuleert.

Industriële analisten hebben ook gewezen op het sterke vermogen van Ericsson om de bedrijfskosten waar nodig te verlagen en de marges te beschermen. Hiertoe heeft de Groep een strategie geïmplementeerd die zeer effectief is gebleken, met name gericht op het realiseren van schaalvoordelen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om een goed niveau van winstgevendheid te behouden tot op heden.

De sterke internationale aanwezigheid van het bedrijf wordt ook gewaardeerd. Ericsson brengt momenteel zijn producten en oplossingen op de markt in meer dan 180 landen over de hele wereld. Deze geografische spreiding van de verkoop op de verschillende continenten voorkomt dat het bedrijf te veel wordt blootgesteld aan één en dezelfde economische sector.

Natuurlijk doet de Ericsson Groep er alles aan om zijn positie onder de marktleiders te behouden, met name door te proberen een zeer innovatief bedrijf te blijven dat op het gebied van technologie voorop loopt. Daartoe investeert zij jaarlijks veel geld in onderzoek en ontwikkeling en is daardoor in staat om frequent en regelmatig nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Tot slot kan het personeelsbestand van de Ericsson Groep hier ook worden genoemd als een echte kracht van het bedrijf. Tot op heden heeft de groep immers wereldwijd niet minder dan 100.000 medewerkers in dienst, waardoor ze opnieuw effectief kan inspelen op de behoeften van de markt.

 

De nadelen en zwaktes van het Ericsson-aandeel als beursgenoteerd activum :

Als u zich nog steeds afvraagt of u een koop- of verkooppositie moet innemen op het Ericsson-aandeel, kunnen de weinige argumenten voor de groei van dit bedrijf die we zojuist hebben aangehaald u aanmoedigen om te kiezen voor een koopstrategie. Voordat u een dergelijk standpunt inneemt, moet u zich er echter ook van bewust zijn dat dit bedrijf ook zwakke punten heeft die u in uw analyses niet over het hoofd mag zien. Dit zijn de twee belangrijkste zwakke punten van de Ericsson-groep op dit moment:

In de eerste plaats zijn beursinvesteerders en aandeelhouders puur financieel gezien huiverig voor dit aandeel vanwege de resultaten die door de Ericsson-groep worden gepubliceerd. Het bedrijf laat inderdaad een sterke variabiliteit zien in de bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren. Dit gebrek aan stabiliteit kan de markt natuurlijk grote zorgen baren door de zichtbaarheid op lange termijn te verminderen en heeft dus een negatieve invloed op de prijs van dit goed.

Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat de Ericsson-groep aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking tot de relatie met zijn klanten. Dit betreft met name de kredieten die aan een aantal van deze klanten zijn toegekend en dus een langere tijd om de verwachte resultaten na de orders te bereiken. Dit kan de handelaars ook zorgen baren over het risico van niet-betaling van bepaalde belangrijke facturen.

Een aantal veelgestelde vragen

Waar kan ik de financiële resultaten en balansen van Ericsson volgen?

Als u een financiële analyse van Ercissson wilt uitvoeren  voordat u dit aandeel online verhandelt, raden wij u aan de jaar- en kwartaalcijfers van dit aandeel te lezen. U kunt deze resultaten vinden op de website van het bedrijf in de beleggers-sectie. Daar vindt u ook informatie over de ontwikkelings- en groeistrategie van het bedrijf en de doelstellingen voor de langere termijn.

Welke factoren kunnen ervoor zorgen dat de koers van het Ericsson-aandeel daalt?

Een aantal externe factoren kan de koers van het Ericsson-aandeel negatief beïnvloeden. Daarbij gaat het met name om dalende financiële resultaten, de afstoting van een aantal van haar activiteiten aan concurrenten, een commerciële mislukking die grote investeringen vergt, of nieuws over een van haar concurrenten waardoor zij marktaandeel zou verliezen aan die concurrent.

--- Advertentie ---
Handel in Ericsson aandelen!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500