DEUTSCHE BANK

Analyse van de koers van het Deutsche Bank aandeel

67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Met name het vermogen van de Deutsche Bank Groep om zich op digitaal gebied te ontwikkelen zal worden gemonitord. De groep heeft onlangs geïnvesteerd in verschillende IT-platformoplossingen en innovatieve strategieën voor de integratie van digitale technologie in haar activiteiten.

Analyse nr. 2

Ook de vraag van bancaire klanten verandert snel. Dit is met name het geval bij de zeer sterke ontwikkeling van bedrijven in de technologiesector.

Analyse nr. 3

Terwijl de groep Deutsche Bank momenteel in meer dan 70 landen met niet minder dan 2.700 filialen en meer dan 98.000 werknemers vertegenwoordigd is, is de Deutsche Bank-groep ook geïnteresseerd in opkomende landen en opkomende economieën.

Analyse nr. 4

Ten slotte, en hoewel het diensten- en activiteitenaanbod van Deutsche Bank reeds zeer gevarieerd is, zou de huidige diversificatie naar andere soorten activiteiten van de groep de groep in staat moeten stellen haar inkomsten te verhogen.

Analyse nr. 5

De opkomst van bedrijven in de technologiesector vormt een reële bedreiging voor de Deutsche Bank, aangezien zij nu een leidende rol spelen bij de opbouw van de economie.

Analyse nr. 6

Ook online bankieren en de sterke groei van de afgelopen jaren vormen een bedreiging voor het marktaandeel van Deutsche Bank. Deze nieuwe generatie banken bieden zeer aantrekkelijke prijzen en een groot gebruiksgemak, met alleen gebruik op het internet.

Analyse nr. 7

Ook zal rekening worden gehouden met eventuele hervormingen van de regelgeving die de financiële sector de komende jaren kunnen beïnvloeden.

Analyse nr. 8

Tot slot zullen we de rentevoeten in de gaten houden, wat druk kan uitoefenen op de marges van bankgroepen of de marktpartijen kan dwingen hun prijszettingsmethoden aan te passen.

Handel nu in Deutsche Bank!
67% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Over Deutsche Bank:

Deutsche Bank is een van de marktleiders binnen de bankensector in Duitsland. De activiteiten zijn verdeeld over verschillende categorieën: vooral retailbanking, private banking en aandelenbeheer, maar ook corporate- en investeringsbankieren, kapitaalmarktbankieren en overige kleine diensten die samen de totale omzet uitmaken.

Deutsche Bank beheert op dit moment 500 miljard euro aan deposito's en 370 miljard aan uitstaande kredieten. De groep heeft 2907 kantoren verspreid over de hele wereld, waarvan de meeste in Duitsland, maar ook in het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

 

De belangrijkste concurrenten van Deutsche Bank:

De bankgroep Deutsche Bank iseen van de leiders in dezesector in Duitsland, maar probeertzichook in Europa en de wereld te positioneren. Het is dan ookbelangrijk om rekening te houden met zowel de nationale alsde internationaleconcurrentiewaarmee het te makenheeft om eenalomvattende en sluitendefundamentele analyse van zijnvoorraaduit te voeren. Voordat u begint met de handel in aandelen van Deutsche Bank, stellenwij u daaromvoor om hier de lijst van de belangrijkste nationale en internationale concurrenten van dezebank te ontdekken.

In Duitsland: Deutsche Bank heefthaarleidendepositie op het gebied van activa gedurendevelejarenbehouden. De enigeserieuze concurrent in het land blijft de bankgroep Commerzbank, die haarnetwerkheeftontwikkelddankzijeenspecifiekedoelgroep van professionals. Dresdner en DZ Bank zijnook in de gaten te houden.

In Europa: de belangrijkste concurrent van Deutsche Bankis de Fransegroep BNP Paribas, die op de eersteplaatsstaat, gevolgddoorHSBC Holdings en Barclays Bank.

In de rest van de wereld: Deutsche Bank heeft te maken met concurrentie van Citygroup, China Construction Bank Corporation en Bank of America. Dit laatstevormteengrotebedreigingvoor de ontwikkeling van Deutsche Bank op de Aziatischemarkt.

 

De belangrijkste partners van Deutsche Bank:

In juni 2001 gaat BNP Paribas een partnerschap aan met de vijf grootste financiële instellingen ter wereld om de eerste wereldwijde alliantie op het gebied van geldautomaten te vormen; deze alliantie wordt "Global Alliance" gedoopt, ook Deutsche bank maakt er deel van uit.

In 2014 ondertekenen de groepen Attijariwafa Bank en Deutsche Bank een belangrijk memorandum van overeenstemming. Het doel daarvan is de creatie en ontwikkeling van een wereldwijde oplossing met beide namen voor een transactiebank, die boogt op de respectievelijke en complementaire expertises van beide groepen op hun respectievelijke markten.

MasterCard en Ogone, een internationaal toonaangevende provider van onlinetransacties, kondigen in 2013 een partnerschap met verschillende grote Europese banken - waaronder Deutsche Bank - aan. Het project betreft de integratie en ontplooiing van MasterPass, de toekomst van digitale transacties.

 

Analyse van de koers van het aandeel Deutsche Bank:

Het aandeel Deutsche Bank staat genoteerd aan de Deutsche Boerse AG in Duitsland en maakt deel uit van de beursindex Eurostoxx 50.

De technische analyse van de historische koersen van het aandeel Deutsche Bank is in meerdere opzichten interessant. Daardoor kunnen we namelijk begrijpen hoe dit effect zich in de afgelopen tien jaar heeft gedragen.

Opvallend zijn de zeer uitgesproken trends en een grote volatiliteit die gunstig is voor het innemen van lange posities. Na een lichte hausse tot een hoogste punt van € 117,96 in mei 2007 ging de koers bijvoorbeeld sterk naar beneden. Deze situatie bleef stabiel tot in januari 2009. De koers daalde in deze periode tot een laagste punt van € 16,87.

Hierna begon een herstel tot een niveau van € 58,10 in april 2010 dat echter weer werd gevolgd door een neerwaartse trend, hoewel minder sterk dan eerder, die nog steeds valt waar te nemen. Sinds februari 2016 ligt de koers tussen € 10 en € 15.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel Deutsche Bank:

Om nog een stapje verder te gaan en de plaats van het aandeel Deutsche Bank op de aandelenmarkt beter te begrijpen, geven wij hier u wat bijkomende informatie die echter net zo belangrijk is voor een algemeen begrip van de aandeelanalyse.

 

De voordelen en sterke punten van Deutsche Bank als beursactiva:

De positionering van deze bankgroep op de Europese bankmarkt is uiteraard het eerste pluspunt van deze onderneming. De Deutsche Bank is momenteel de grootste Europese bank, met name dankzij haar solide ervaring in Duitsland, dat de grootste economische macht in Europa is. Het aanbod van Deutsche Bank richt zich op alle soorten individuele en institutionele klanten met vermogensbeheercontracten, transactionele bankdiensten, corporate finance op de kapitaalmarkten, vermogensbeheer en natuurlijk retail banking.

We kunnen ook waarderen als een kracht van dit bedrijf dat het in staat is om zijn activiteiten te consolideren. Om zijn activiteiten te versterken, heeft de groep zich immers geconcentreerd op het optimaliseren van zijn middelen en de kosten van zijn kapitaal. Bovendien heeft zij onlangs haar commerciële divisies volledig gereorganiseerd in drie verschillende divisies, met als doel de versterking van elke dochteronderneming en dus de optimalisering van de dekking en de verhoging van haar marktaandeel.

Meer in het bijzonder in Duitsland is de Deutsche Bank-groep erin geslaagd zich in de retailsector te ontwikkelen. Dit werd met name mogelijk gemaakt door de integratie van de Postbank en PCB-activiteiten in de Duitse markt. De Deutsche Bank is dus een leider op dit gebied geworden met een algemene efficiëntie die gebaseerd is op zowel de hogere behaalde winsten als de algemene financiële stabiliteit van de groep.

De groep heeft ook zijn activiteiten op het gebied van investment banking aanzienlijk versterkt. Deutsche Bank heeft haar activiteiten met multinationals wereldwijd uitgebreid door de oprichting van een unieke investerings- en investeringsbank gebaseerd op de jarenlange expertise en ervaring van deze historische bank.

Tot slot is ook het zeer sterke merkimago van de Deutsche Bank groep een onmiskenbaar voordeel. In een rangschikking van de 2.000 wereldmerken van het tijdschrift Forbes in 2017 stond Deutsche Bank op de 441e plaats.  In hetzelfde jaar werd het merk getaxeerd op meer dan 34 miljard dollar met een omzet van 44,28 miljard dollar.

 

De nadelen en zwaktes van de aandelen van Deutsche Bank als beursactiva:

De eerste en misschien wel belangrijkste zwakte van de Deutsche Bank betreft natuurlijk de recente wijzigingen in de geldende regelgeving in bepaalde sectoren van de groep. Deze veranderingen hebben geleid tot een aanzienlijke vermindering van de activiteiten van Deutsche Bank en de consolidatie van haar historische activiteiten.

Tot slot is er een beperkte ruimte voor deze internationale groep. Hoewel Deutsche Bank sterk aanwezig is op de Europese markt, is haar ontwikkeling buiten dit gebied nog steeds te beperkt. Als gevolg van deze beperking beschikt de groep niet over dezelfde activa als sommige van zijn concurrenten die zich kunnen ontwikkelen in opkomende markten, die niettemin een hoofddoel zijn voor de toekomst van banken in de hele wereld.

Zoals u kunt zien, blijven de zwakke punten van de Deutsche Bank Groep gering in vergelijking met haar vele sterke punten. Deze remmen zijn echter obstakels die zwaar kunnen wegen op het vermogen van het bedrijf om zich in de toekomst positief te ontwikkelen en kunnen daarom een belangrijke invloed hebben op de toekomstige trends in deze actie. Daarom moet er op een intelligente manier rekening mee worden gehouden.

Een aantal veelgestelde vragen

Wie zijn de belangrijkste aandeelhouders van de Deutsche Bank-group?

Momenteel zijn de belangrijkste aandeelhouders van de Deutsche Bank Groep: Cerberus Capital Management met 6%, Hainan Traffic Administration Holding met 4,82%, Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani met 4,07%, Hudson Executive Capital met 3,14%, The Vanguard Group met 2,91%, Goldman Sachs International met 1,62%, BlackRock Asset Management Deutscheland met 1,61%, BNP Paribas Asset Management France met 1,43%, Lyxor International Asset Management met 1,27% en Capital Research & Management WI met 1,16%.

Wat zijn de verschillende diensten van Deutsche Bank?

De activiteiten van Deutsche Bank zijn momenteel verdeeld in vijf hoofddiensten. Deze omvatten de Markets dienst met handel en verkoop, staatsobligaties, particuliere schuld, valuta's, tarieven, aandelen en derivaten, de Global Transaction banking divisie met corporate financiering, private debt issues en herstructurerings- of vastgoedtransacties, de corporate finance-divisie met fusies en andere adviezen, de divisie Asset Management met de vermogensbeheeractiviteiten en de private wealth management-divisie voor klanten.

Hoe analyseer ik de grafieken van Deutsche Bank?

Om de grafieken van hetDeutsche Bank aandeel te analyseren, dient u de belangrijkste technische trend- en volatiliteitsindicatoren te gebruiken. Deze omvatten de MACD indicator, voortschrijdende gemiddelden, Bollinger Bands, en verschillende punten van versnelling of trendomkering zoals draaipunten, steunpunten en technische weerstanden.

Handel nu in Deutsche Bank!

eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt, evenals de handel in activa in de vorm van CFD's. De eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-assetbeleggingen aanbiedt.

Houd er rekening mee dat CFD's complexe instrumenten zijn en een hoog risico vormen van snel verlies van middelen door hun hefboomeffect. 67% van de rekeningen van kleine handelaren verliezen geld wanneer zij CFD's bij deze leverancier verhandelen. U moet zich afvragen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven om het aanzienlijke risico te nemen om uw geld te verliezen.

De inhoud in kwestie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet als beleggingsadvies worden beschouwd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De handelsgeschiedenis is minder dan 5 jaar oud en is mogelijk niet voldoende om als basis te dienen voor een investeringsbeslissing.

Crypto-activa zijn volatiele instrumenten die over een zeer korte periode aanzienlijk kunnen fluctueren en daarom niet geschikt zijn voor alle beleggers. Anders dan via CFD's is crypto-actief handelen niet gereglementeerd door enig regelgevend kader van de EU en is er derhalve geen enkel toezicht op de handel in crypto-activiteit. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro