CAPGEMINI

Analyse van de koers van het Capgemini aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

U zult de koers van het Capgemini-aandeel live ontdekken, maar ook een geschiedenis van de evolutie ervan en enkele verklaringen over de precieze activiteit van dit bedrijf.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats weten we dat de omzet en dus de resultaten van de Capgemini Groep zeer gevoelig zijn voor de IT-investeringen van bedrijven. Bovendien hangt deze omzet ook af van het aantal werknemers en het niveau van de intercontracten. Deze elementen zijn dus zeer belangrijk in uw fundamentele analyse op lange termijn.

Analyse nr. 2

Capgemini's aandeel toont ook een sterke reactiviteit op aankondigingen van concurrerende bedrijven met een snelle toename van de volatiliteit tijdens deze nieuwsgebeurtenissen. Dit geldt met name voor de aankondigingen van de Amerikaanse groep Accenture en het Indiase bedrijf Infosys.

Analyse nr. 3

We zullen natuurlijk ook de uitvoering van het door de groep opgestelde strategische plan volgen, dat een einddatum heeft van 2020.

Analyse nr. 4

De toekomstige overnames van de Groep in Noord-Amerika, en in het bijzonder de blokketen oplossingen die momenteel in een stroomversnelling raken, moeten op de voet worden gevolgd.

Analyse nr. 5

Verschillende geruchten over een mogelijke fusie tussen Capgemini en de Franse groep Orange blijven de investeerders aan het praten brengen. Dit soort nieuws is dus erg belangrijk.

Analyse nr. 6

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de Capgemini-waarde operationeel blijft door een gefragmenteerd kapitaal en het feit dat werknemers en bestuurders slechts 8,9% van het kapitaal in handen hebben. Een buitenlandse investeerder die zich in Europa wil vestigen, zou er dus alle belang bij hebben om een overnamepoging te doen op dit bedrijf.

--- Publiciteit ---
Verhandel het Capgemini-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Algemene presentatie van Capgemini :

De Capgemini Group is momenteel een van 's werelds grootste leveranciers van IT-diensten. Het bedrijf kan echter worden onderverdeeld in verschillende divisies, voornamelijk in het ontwerp, de ontwikkeling en de integratie van IT-systemen. Daarna volgen outsourcingsdiensten, lokale IT-diensten en adviesdiensten.

Het merendeel van de activiteiten wordt uitgevoerd in Frankrijk, maar het bestrijkt ook de Engelse, Ierse, Benelux- en Scandinavische markt en Noord-Amerika en Azië-Pacific.

 

Ken de concurrentie van het Capgemini-aandeel:

De Capgemini Group is momenteel een van 's werelds grootste aanbieders van digitale IT-diensten. Het staat op de 6e plaats in de wereld in deze sector, maar wordt nog steeds overtroffen door enkele gerenommeerde concurrenten.

 

De strategische allianties die de Capgemini Group heeft opgezet:

 

De voordelen en de sterke punten van het aandeel Capgemini als beursactivum :

In de eerste plaats geniet Capgemini een aanzienlijk voordeel wat betreft zijn positionering op de Europese en mondiale markt in zijn activiteitensector. Zo is Capgemini momenteel de nummer één op het gebied van IT-diensten in Europa en staat het op de tiende plaats in de wereld op dit gebied.

Ook geografisch gezien stelt Capgemini alles in het werk om haar aanwezigheid in de wereld te vergroten, met name door een beleid van vermindering van het gewicht van haar Europese activiteiten, die vandaag vooral de Franse, Britse en Ierse markt treffen, ten gunste van de Amerikaanse markt, die nu de grootste markt van de groep is. Capgemini profiteert ook van een groeiende aanwezigheid in opkomende markten zoals Azië.

Het feit dat Capgemini gespecialiseerd is in IT-diensten geeft haar natuurlijk een zeer interessante positie in de digitale transitie die in bedrijven over de hele wereld plaatsvindt.

De groep rekent ook op zijn ontwikkeling in de offshore om competitief te blijven ten opzichte van de zeer sterke concurrentie. Capgemini blijft zijn groei in de offshore ontwikkelen met meer dan 2/3 van het personeel van het bedrijf dat gevestigd is in landen waar de arbeidskosten en dus de productiekosten lager zijn, zoals India.

Capgemini kan ook rekenen op grote contracten om de winst in de komende jaren veilig te stellen. Zo heeft zij bijvoorbeeld onlangs haar contract met de Britse belastingdienst verlengd, waardoor zij sinds enkele jaren een comfortabel inkomen heeft.

Investeerders en aandeelhouders van de Capgemini Groep worden ook gerustgesteld door de goede zichtbaarheid op toekomstige resultaten met een orderboek dat de inkomsten uit het verleden overtreft. Dit is een veelbelovend teken voor de groei van het bedrijf.

Ten slotte wint de Groep ook punten door het maken van rendementen voor de aandeelhouders in de vorm van terugkerende aandeleninkoop.

 

Nadelen en zwakke punten van het Capgemini-aandeel als beursactivum :

In de eerste plaats moet eraan worden herinnerd dat Capgemini actief is in een sector die zeer gevoelig is voor deflatie en een hoge mate van concurrentie kent. De groep staat slechts op de tiende plaats in de wereld en heeft in dit verband moeite om marktaandeel te winnen.

De resultaten van de Groep zijn ook bijzonder gevoelig voor de personeelskosten. Deze kosten vertegenwoordigen bijna twee derde van de bedrijfskosten van de onderneming en kunnen dus nadelig zijn.

Ook de groei van de activiteiten van de Groep op het Amerikaanse continent is aanzienlijk vertraagd. Deze groeivertraging is vooral te wijten aan de tegenvallers op de energiemarkten, met name de aardgas- en oliemarkten. Met betrekking tot andere markten uiten analisten ook twijfels en onzekerheden over de toekomst van de Britse markt op de middellange termijn en de mogelijkheid van een recessie die rechtstreeks van invloed zou zijn op de verkoop van Capgemini in het land.

Ten slotte, hoewel de groep zijn activiteiten in het buitenland steeds meer ontwikkelt, is zijn aanwezigheid in de opkomende landen nog steeds onvoldoende in vergelijking met die van zijn belangrijkste concurrenten, die een stap vooruit blijven, met name in Azië-Pacific, waar hij slechts 5% van zijn omzet genereert.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de samenstelling van het aandeelhouderschap van de Capgemini Groep?

Momenteel, in november 2020, wordt het kapitaal van de Capgemini Groep verdeeld over verschillende soorten aandeelhouders en het is natuurlijk interessant om deze verdeling te kennen. Zo is 6,60% van de aandelen van de Groep nu in handen van individuele aandeelhouders. 5,81% van de aandelen is in handen van FMR LLC, 5,20% van de aandelen zijn in het bezit van de werknemers van de groep. Ten slotte is 0,20% van het aandelenkapitaal in handen van de heer Paul Hermelin en 0,10% van de Capgemini Groep zelf.

Wat zijn de laatste financiële publicaties van de Capgemini Group?

Momenteel zijn de laatste financiële publicaties van de Capgemini Group die voor het boekjaar 2019. Op te merken valt dat het nettoresultaat van de Groep voor dit boekjaar 852 miljoen euro bedroeg. De PER voor 2019 bedroeg 17,84 en het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend bedroeg €1,80 voor een rendement van 6,40%. Tot slot heeft de groep ook nog andere interessante cijfers gepubliceerd, zoals het bedrag van het eigen vermogen, dat 8419 miljoen euro bedroeg.

Hoe kan men de prijs en de variaties van het Capgemini-aandeel bestuderen?

Er zijn natuurlijk verschillende methoden om de koers van Capgemini te evalueren en de toekomstige bewegingen te bestuderen. Idealiter kunt u signalen uit de fundamentele analyse, die gebaseerd is op de studie van publicaties en gebeurtenissen die de koers van het aandeel beïnvloeden, combineren met signalen uit de technische analyse, die gebruik maakt van de studie van grafieken en trendindicatoren.

--- Publiciteit ---
Verhandel het Capgemini-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500