BIONTECH

Analyse van de koers van het BioNTech aandeel

--- Advertentie ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Het Duitse biotech aandeel BioNTech is een van de aandelen die vandaag online kunnen worden gekocht of verhandeld. Maar natuurlijk moet u, voordat u met deze activiteit begint, weten hoe u een volledige en relevante analyse van dit aandeel maakt. Daartoe moet u dus over voldoende economische en technische kennis beschikken over deze veiligheid en deze onderneming. Wij kunnen u hierbij helpen door u gegevens en informatie over BioNTech te verstrekken, zoals bijzonderheden over zijn activiteiten, zijn belangrijkste concurrenten op de markt en zijn recente partnerschappen. Wij zullen ook uitleggen hoe u een kwalitatieve fundamentele analyse van dit aandeel kunt uitvoeren.

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

In de eerste plaats is het, gelet op de activiteitensector waarin de BioNTech-groep actief is, namelijk de biotechnologie, van belang rekening te houden met het door deze onderneming verrichte onderzoek en de ontwikkeling van de verschillende fasen van de klinische proeven die met kandidaat-geneesmiddelen worden uitgevoerd.

Analyse nr. 2

Het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen door internationale gezondheidsautoriteiten is uiteraard ook een belangrijk element dat in het kader van deze fundamentele analyse moet worden gecontroleerd.

Analyse nr. 3

Wat de belangrijkste gegevens betreft waarmee in deze analyse rekening moet worden gehouden, moet nog worden gewezen op de strategische partnerschappen die BioNTech met andere ondernemingen en met name met laboratoria heeft opgezet om financiering te verkrijgen in ruil voor een vergunning voor het in de handel brengen van de afgewerkte producten.

Analyse nr. 4

Ten slotte zal uiteraard ook nauwlettend moeten worden toegezien op de activiteit van de directe concurrenten van BioNTech, d.w.z. andere biotechbedrijven die soortgelijke onderzoeksactiviteiten verrichten en die dus een min of meer sterke invloed kunnen hebben op de prijs van deze waarde.

--- Advertentie ---
Verhandel het BioNTech-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Algemene presentatie van BioNTech

Laten we het nu hebben over BioNTech en zijn activiteiten. Een goede kennis van de precieze activiteiten van deze onderneming is immers onontbeerlijk om te begrijpen hoe haar groei kan evolueren en hoe haar optreden zich bijgevolg op min of meer lange termijn zal gedragen. Hier volgt een volledig overzicht van deze groep en zijn voornaamste bronnen van inkomsten.

De BioNTech SE Group is een Duitse onderneming die actief is in de biotechnologiesector. Meer specifiek richt dit in Duitsland gevestigde bedrijf zich op specifieke immunotherapieën voor patiënten voor de behandeling van kanker en andere ernstige ziekten.

Het biotechbedrijf ontwikkelt een zeer breed scala aan producten met behulp van wetenschappelijke benaderingen en technologieplatforms, waaronder geïndividualiseerde kandidaat-producten op basis vanmRNA-gebaseerde productkandidaten, chimere antigen receptor T-cellen, immunomodulerende controles, gerichte kankerantilichamen en kleine moleculen.

De onderneming biedt ook diagnostische producten en diensten aan op het gebied van geneesmiddelenonderzoek voor andere therapeutische gebieden, zoals infectieziekten, allergieën en auto-immuunziekten.

De populariteit van BioNTech kreeg in 2020 een impuls door de ontwikkeling, in samenwerking met het Amerikaanse laboratorium Pfizer, van het eerste anticovidenvaccin met vergunning dat gebruik maakt van de boodschapper-RNA-technologie van BioNTech.

Momenteel heeft de BioNTech Group wereldwijd bijna 1.310 mensen in dienst.

Analyse van de koers van het BioNTech aandeel
--- Advertentie ---
Verhandel het BioNTech-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Concurrentie

Nu wij de balans hebben opgemaakt van de onderneming BioNTech en haar specifieke activiteiten, stellen wij u voor de activiteitensector van deze groep te ontdekken en dus ook haar voornaamste concurrenten op de markt. Andere biotech- en farmaceutische laboratoria concurreren momenteel immers rechtstreeks met de activiteiten van deze groep en u moet daarvan op de hoogte zijn en hun nieuws en resultaten op de voet volgen.

Sanofi 

Een van de voornaamste concurrenten van BioNTech is natuurlijk de Sanofi-groep, een Franse transnationale onderneming. Haar activiteiten omvatten farmaceutica met geneesmiddelen op recept op het gebied van diabetes, zeldzame ziekten, multiple sclerose en oncologie, alsook gezondheidsproducten voor de consument, maar ook vaccins.

Regeneron Pharmaceuticals

Deze andere groep is ditmaal een Amerikaans biotechbedrijf dat de behandeling Rilonacept produceert. Deze groep, gevestigd in Tarrytown, New York, heeft ook deelgenomen aan de race voor het anti-covidsvaccin.

Moderna Therapeutics 

dit bekende bedrijf is een Amerikaans biotechnologiebedrijf dat in 2010 werd opgericht en is gevestigd in Cambridge, Massachusetts. Het hoofddoel van BioNTech is de ontwikkeling van proteïne-therapieën op basis van de boodschapper-ribonucleïnezuur- of boodschapper-RNA-technologie, net als BioNTech. Bovendien is Moderna er in 2020 in geslaagd een eigen vaccin tegen Covid-19 te ontwikkelen, dat vele landen in de wereld heeft overtuigd en kort na zijn directe concurrent diverse goedkeuringen heeft verkregen, met name in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

AstraZeneca 

dit farmaceutisch concern is een Brits concern dat is ontstaan uit de fusie tussen het Zweedse Astra en het Britse Zeneca in april 1999. Momenteel stelt de groep wereldwijd meer dan 63.000 mensen tewerk in verschillende activiteitssectoren, waaronder onderzoek, ontwikkeling, fabricage, verkoop van farmaceutische producten en dienstverlening in de medische zorg. Zo is de groep aanwezig op de gebieden diabetologie, anesthesiologie, cardiologie, infectiologie, gastro-enterologie, oncologie, neurologie en pneumologie. Hij heeft ook een vaccin ontwikkeld tegen Covid-19.

CureVac

deze onderneming is een Duitse biofarmaceutische groep die gevestigd is in Tübingen. Zij is ook gespecialiseerd in de ontwikkeling van therapieën op basis van boodschapper-RNA of mRNA, en richt zich met name op de ontwikkeling van vaccins tegen infectieziekten en geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en zeldzame ziekten. De groep telt momenteel bijna 400 werknemers. Daarnaast heeft Curevac talrijke partnerschappen gesloten met andere organisaties en bedrijven zoals Sanofi Pasteur, Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations en het International AIDS Vaccine Initiative. In 2020 heeft de groep ook een vaccin tegen het coronavirus ontwikkeld en was er een verdenking van stroperij die tot een controverse tussen de Verenigde Staten en Duitsland heeft geleid.


Strategische allianties

Gelukkig heeft de BioNTech Group niet alleen vijanden op de markt, maar kan hij ook rekenen op verschillende kwaliteitspartners, zoals deze voorbeelden van recente strategische allianties die de onderneming heeft weten op te zetten, aantonen:

Pfizer 

Allereerst, en in 2020, was het met het Amerikaanse laboratorium Pfizer dat de Duitse biotech een strategische overeenkomst tekende voor de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. De twee bedrijven hebben samengewerkt bij de ontwikkeling van een experimenteel vaccin, dat nu is goedgekeurd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door BioNTech ontwikkelde boodschapper-RNA-technologie, BNT162, om infectie door het nieuwe coronavirus te voorkomen. De samenwerking was erop gericht de ontwikkeling van dit vaccin te versnellen door gebruik te maken van de middelen van beide entiteiten. In 2018 hebben de twee groepen een contract ondertekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van een op mRNA gebaseerd griepvaccin.

Sanofi

Een andere recente samenwerking is die tussen Sanofi en BioNTech. Dit is de eerste samenwerking in de farmaceutische industrie en moet het Franse bedrijf, na zijn mislukking bij de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, in staat stellen het door BioNTech en Pfizer ontwikkelde vaccin te produceren. Deze samenwerking gaat in de vroege zomer van 2021 van start en zal de productieproblemen helpen oplossen van de producenten van vaccins tegen Covid-19 waarvoor een vergunning is verleend. Sanofi zal dus de laatste productiefasen voor zijn rekening nemen met het oog op de levering van meer dan 125 miljoen doses vaccin aan de Europese Unie.

Novartis 

Tenslotte is het laatste partnerschap met Novartis vergelijkbaar met dat met Sanofi. Novartis heeft een voorlopige overeenkomst getekend met BioNTech voor het bottelen van zijn mRNA-vaccin via zijn aseptische productielocatie in Se Stein, Zwitserland. Onder voorbehoud van een definitief akkoord zal de Zwitserse farmaceutische reus in het tweede kwartaal van 2021 met de productie beginnen en zullen de eerste doses in het derde kwartaal uit de fabriek beschikbaar zijn.

--- Advertentie ---
Verhandel het BioNTech-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Een aantal veelgestelde vragen

Wat waren de laatste resultaten van de BioNTech Group?

De laatste door de BioNTech Group gepubliceerde resultaten zijn momenteel die voor het jaar 2019. Zo bedroeg de omzet van de groep voor het boekjaar van dit jaar 91.228.000 euro. Het nettoresultaat bedroeg echter - 179.172.000 euro, een aanzienlijk verlies. Dit nettoverlies is toe te schrijven aan het feit dat de onderneming belangrijke investeringen heeft gedaan die haar in staat moeten stellen op langere termijn winst te maken. Uiteraard werd voor dit boekjaar in 2020 geen dividend uitgekeerd.

Welke technische analyse moet worden uitgevoerd voor het BioNTech aandeel?

Als u de koers van BioNTech wilt analyseren, moet u natuurlijk naast de fundamentele analyse ook een technische analyse uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve en moderne grafieken die het mogelijk maken trendindicatoren, volatiliteitsindicatoren of strategische drempels voor omkering of versnelling weer te geven. Uiteraard moeten deze indicatoren correct worden geïnterpreteerd en moet men dus over een goede basiskennis beschikken.

Waar en hoe kan ik BioNTech aandelen kopen?

Het is mogelijk om BioNTech aandelen te kopen via bepaalde specifieke beursbeleggingsproducten, in het bijzonder producten die gespecialiseerd zijn in biotechnologieën. Het is ook mogelijk derivaten te gebruiken om de prestatie van het onderliggende activum te volgen en zo online op de prijs ervan te speculeren.

--- Advertentie ---
Verhandel het BioNTech-aandeel!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500