ARCELORMITTAL

Analyse van de koers van het ArcelorMittal aandeel

--- Publiciteit ---
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

In de grote industrieën worden vaak grote winsten gemaakt en met de aandelen uit deze industrieën kun je dus geld verdienen via het dividend of door rechtstreeks te mikken op de koersontwikkelingen. Maar daarvoor moet je wel weten met welke activiteiten ze zich bezighouden, om zo de koersontwikkeling van de aandelen te kunnen voorspellen. Daarom krijgt u in dit artikel meer informatie over het aandeel ArcelorMittal.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Het ArcelorMittal-aandeel wordt in de eerste plaats beschouwd als een aandeel met een hoog risico op terugname, vooral sinds de grote verliezen die in 2015 en na de kapitaalverhoging in 2016 werden geleden. Technische analyse moet daarom centraal staan in uw strategieën, ongeacht de marktsituatie.

Analyse nr. 2

Zoals we hierboven hebben gezien, is de winstgevendheid van de onderneming ook sterk blootgesteld aan de ijzerertsprijzen en aan de economische en industriële groei van de opkomende landen. Er zal met name aandacht worden besteed aan de processen ter bescherming van het Europese staal tegen agressieve concurrentie uit China.

Analyse nr. 3

De ArcelorMittal-groep heeft enkele jaren geleden het actieplan 2020 geïmplementeerd, dat tot doel heeft om tegen 2020 een kostenreductie van 3 miljard dollar te realiseren. De verwezenlijking van deze doelstelling moet uiteraard nauwlettend in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 4

De winst van de onderneming wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door investeerders met beloften van groei voor de komende jaren.

Analyse nr. 5

Hoewel de huidige concurrentie van ArcelorMittal in sommige geografische gebieden zwak of onbestaande is, is het sterk aan te raden om een oogje in het zeil te houden voor bepaalde buitenstaanders uit Azië die het gezicht van de internationale markt kunnen veranderen.

--- Publiciteit ---
Speculeer dankzij ArcelorMittal!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. CFD's handelen met Plus500

Over de ArcelorMittal-groep:

De Franse groep ArcelorMittal is op dit moment marktleider in de staalindustrie. De omzet van de groep komt dus uit verschillende activiteiten die verband houden met deze industriële sector. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de verkoop van platte koolstofstalen, maar de groep verkoopt ook lang koolstofstaal, buisvormige producten en biedt daarnaast verwerkings- en distributiediensten.

Klanten van ArcelorMittal zijn onder meer ondernemingen uit de autosector, de sector van elektrische huishoudapparatuur, de verpakkingsindustrie en de bouw.

 

De belangrijkste concurrenten van ArcelorMittal:

De ArcelorMittal-groep is momenteel de wereldwijde sectorleider in ijzer en ferrometalen. Natuurlijk is het niet als enige actief binnen dit segment. Het moet binnen zijn sector dus opboksen tegen steeds hardere concurrentie van enkele internationale bedrijven. Om een samenhangende en volledige analyse van de koerswaarde van het aandeel ArcelorMittal op de beurs te kunnen maken, moet u deze concurrenten natuurlijk kennen: zo kunt u hun resultaten en de evolutie van hun marktaandeel opvolgen. Om u te helpen stellen wij u hierna de belangrijkste wereldwijde concurrenten van ArcelorMittal voor:

 

De belangrijkste partners van ArcelorMittal:

De strategie die ArcelorMittal tegenover de concurrentie hanteert berust op bepaalde strategische partnerschappen, zoals de hieronder vernoemde.

 

Analyse van de koers van het aandeel ArcelorMittal:

Het aandeel ArcelorMittal staat genoteerd op de markt NYSE Parijs en maakt deel uit van de beursindex Euronext 100.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel ArcelorMittal:

Alle informatie die u tot hiertoe in dit artikel las, geeft u een beter inzicht in welke elementen de aandelenkoers van ArcelorMittal kunnen doen stijgen of dalen. Toch is het is net zo belangrijk om enkele essentiële fundamentele gegevens met betrekking tot dit aandeel en zijn plaats op de aandelenmarkt te leren kennen. Hieronder vindt u dus wat gegevens die eigenlijk verplichte kennis zijn.

Uiteraard kunnen of zullen deze gegevens mettertijd evolueren; u moet ze dus stelselmatig verifiëren.

 

Economische en financiële geschiedenis van ArcelorMittal:

Om te begrijpen hoe de koerswaarde van het aandeel ArcelorMittal door de laatste jaren heen evolueerde, is het van primordiaal belang dat u de geschiedenis van deze onderneming en de financiële en economische gebeurtenissen die haar parcours kenmerkten leert kennen. Hierna volgt een overzicht van te onthouden gegevens.

Vergelijkt u deze gegevens eenvoudigweg met de reacties van het ArcelorMittal-aandeel op de beursgrafieken, dan kunt u via een fundamentele analyse beter anticiperen op de toekomstige schommelingen van dit aandeel en dus een efficiënte strategie te bepalen.

 

Financiële gegevens en kapitalisatiegegevens van ArcelorMittal:

Het aandeel ArcelorMittal staat in verschillende financiële centra genoteerd, waaronder New York, Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Madrid en Parijs. In 2008 haalt dit aandeel een koerswaarde van €65 bij een beurswaarde van meer dan 100 miljard euro; dat is een van de grootste in de Franse CAC 40-beursindex. De beurswaarde van de groep wordt omhooggestuwd door de aankoop van 2,6 miljard euro aan aandelen in 2007 en 1,08 miljard in 2008. Toch verhogen de kosten van de schuldenlast van de onderneming met factor 6 tijdens de drie jaren die volgen op het openbare overnamebod van 2006.

ArcelorMittal is in die tijd de nummer één op verschillende markten zoals automobiel, bouw, elektrische huishoudapparaten en verpakking.  In 2007 levert het bijvoorbeeld 116 miljoen ton ruwstaal, wat 10% van de wereldwijde productie vertegenwoordigt. Toch blijven gespecialiseerde kredietbeoordelaars de schuld als excessief beschouwen. In dat opzicht zal het agentschap Standard & Poors het bedrijf in datzelfde jaar een speculatieve rating toewijzen. Op het einde van 2007 doet Moody's hetzelfde.

Om zijn schuld terug te brengen desinvesteert ArcelorMittal vanaf begin 2009; het baseert zich daarbij op algemene financiële regels met betrekking tot schulden voor erg cyclische industrieën, zoals de staalindustrie. Dit soort schulden moet kleinschalig of onbestaand blijven om het hefboomeffect, dat ontegensprekelijk een groot risico inhoudt, te beperken.

In 2011 slaagt ArcelorMittal erin een bruto-exploitatieoverschot van 10 miljard dollar te boeken. Na aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en voorzieningen betekent dit voor de groep een netto jaarwinst van zowat 1,75 miljard dollar.

In 2012 versnelt de groep zijn strategie van desinvestering met een netto omzet die op een jaar tijd 12,3% daalt: dit betekent een nettoverlies van meer dan 700 miljoen dollar. Tijdens de 9 daaropvolgende maanden daalt de netto winst nog meer, tot 0,3 miljard dollar. Het dividend dat in 2012 nog meer dan 1 miljard dollar bedroeg, zal in 2013 vier keer lager liggen. In diezelfde periode behoudt de groep zijn vooruitzicht met betrekking tot een bruto-exploitatieoverschot van meer dan 7 miljard dollar voor het jaar 2012, een bedrag dat net onder de in kredietovereenkomsten vastgelegde limiet ligt.

 

Interne organisatie en leiding van ArcelorMittal:

ArcelorMittal, dat ontstond uit de omgekeerde fusie van Mittal Steel Company in Arcelor, heeft zijn operationele zetel in Rotterdam, hoewel het bedrijf in Luxemburg opgericht is en een werkelijke verblijfplaats in Londen heeft. Zijn eerste Londense aandeelhouder is Lakshmi Mittal.

De algemene leiding van de groep bestaat uit CEO Lakshmi Mittal, CFO Aditya Mittal, Michel Wurth voor de lange stalen, Gonzalo Urquijo voor Azië, Afrika en distributie, Sudhir Maheshwari en Lou Schorsch voor platte stalen in Amerika, Peter Kukielski voor de mijnen en Davinder Chugh voor de gedeelde diensten.

De raad van bestuur bestaat uit 11 directeuren zoals het Memorandum van Overeenstemming, ondertekend in 2006, bepaalt.

 

Wat zijn de voordelen en sterke punten van het ArcelorMittal-aandeel als beursactiva?

Het allereerste wat als een onmiskenbaar voordeel van ArcelorMittal kan worden genoemd, is natuurlijk de positionering van het bedrijf in zijn sector. De groep is momenteel de leider in de staalsector in de wereld en vertegenwoordigt alleen al meer dan 7% van de internationale staalproductie. Het blijft ook de wereldleider in de mijnbouw, ver voor zijn concurrenten.

De markten waarop de ArcelorMittal-groep het meest actief is, zijn ook vanuit strategisch oogpunt activa voor de onderneming. De groep is met name zeer actief op de Europese markt, die het voordeel heeft dat zij door antidumpingmaatregelen tegen staal uit China wordt beschermd. ArcelorMittal heeft ook een marktaandeel van meer dan 60% van de staalverkoop in Noord-Amerika, een sector die ook door bedrijven in deze sector wordt bevoordeeld.

De ArcelorMittal-groep heeft in de loop der tijd kunnen profiteren van zijn ervaring en biedt nu een verticale integratie van zijn activiteiten door de verschillende taken zelf uit te voeren, van eenvoudige extractie tot distributie en metaalverwerking, wat uiteraard zorgt voor aanzienlijke extra inkomsten en een nog sterkere aanwezigheid op de markt.

De internationale ontwikkelingsstrategie van de groep, met name in opkomende landen waar steeds meer vraag naar is, zoals Brazilië en Zuid-Afrika, is een ander element dat ArcelorMittal's actie ondersteunt.

De inspanningen van de onderneming om haar schuldenlast te verminderen zijn ook prijzenswaardig. ArcelorMittal heeft daarom gekozen voor een strategie van kapitaalverhoging in combinatie met een stabielere winstgevendheid om dit doel te bereiken.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de aandelen van ArcelorMittal tot de hoogste beurswinsten van de laatste jaren behoren en in de ogen van de investeerders een interessante status genieten als pure spelers.

Een aantal veelgestelde vragen

Is Arcelormittal opgenomen in andere beursindexen dan de CAC 40?

Het is immers bekend dat de Arcelormittal-groep momenteel deel uitmaakt van de Franse nationale beursindex CAC 40 en dus een van de 40 grootste Franse beurskapitalisaties is. Maar deze waarde is ook opgenomen in andere beursindexen zoals de CAC All Share, CAC All Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, IBEX 35, LuxX en AEX. De belangrijkste noteringsindex blijft echter de Franse CAC 40.

Hoe heeft Arcelormittal's aandelenkoers zich recentelijk ontwikkeld?

Als u de prestaties van het Arcelormittal-aandeel over de afgelopen jaren wilt weten, dan stellen we vast dat het aandeel het afgelopen jaar een stijging van 63,72% heeft laten zien. In de afgelopen twee jaar was er sprake van een daling van 33,91%. In drie jaar tijd is de koers van het aandeel met 41,27% gedaald en in vijf jaar tijd met 40,91%. Deze gegevens zijn nuttig om de onderliggende trends van dit bestand te begrijpen.

--- Publiciteit ---
Speculeer dankzij ArcelorMittal!
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. CFD's handelen met Plus500