Het aandeel ArcelorMittal kopen

In de grote industrieën worden vaak grote winsten gemaakt en met de aandelen uit deze industrieën kun je dus geld verdienen via het dividend of door rechtstreeks te mikken op de koersontwikkelingen. Maar daarvoor moet je wel weten met welke activiteiten ze zich bezighouden, om zo de koersontwikkeling van de aandelen te kunnen voorspellen. Daarom krijgt u in dit artikel meer informatie over het aandeel ArcelorMittal.  

66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Over de ArcelorMittal-groep:

De Franse groep ArcelorMittal is op dit moment marktleider in de staalindustrie. De omzet van de groep komt dus uit verschillende activiteiten die verband houden met deze industriële sector. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de verkoop van platte koolstofstalen, maar de groep verkoopt ook lang koolstofstaal, buisvormige producten en biedt daarnaast verwerkings- en distributiediensten.

Klanten van ArcelorMittal zijn onder meer ondernemingen uit de autosector, de sector van elektrische huishoudapparatuur, de verpakkingsindustrie en de bouw.

 

Het aandeel ArcelorMital in het kort:

 • Totale beurswaarde: 14 Miljard Euro
 • Aantal aandelen: 3.065.710.869
 • Plaats van notering: Euronext Parijs
 • Markt: Compartiment A
 • Index: AEX
 • Sector: IJzer en staal

 

De belangrijkste concurrenten van ArcelorMittal:

De ArcelorMittal-groep is momenteel de wereldwijde sectorleider in ijzer en ferrometalen. Natuurlijk is het niet als enige actief binnen dit segment. Het moet binnen zijn sector dus opboksen tegen steeds hardere concurrentie van enkele internationale bedrijven. Om een samenhangende en volledige analyse van de koerswaarde van het aandeel ArcelorMittal op de beurs te kunnen maken, moet u deze concurrenten natuurlijk kennen: zo kunt u hun resultaten en de evolutie van hun marktaandeel opvolgen. Om u te helpen stellen wij u hierna de belangrijkste wereldwijde concurrenten van ArcelorMittal voor:

 • ThyssenKrupp AG
 • Salzgitter AG
 •  States Steel Corporation

 

De belangrijkste partners van ArcelorMittal:

De strategie die ArcelorMittal tegenover de concurrentie hanteert berust op bepaalde strategische partnerschappen, zoals de hieronder vernoemde.

 • In 2014 verkiest Technip ArcelorMittal als exclusieve partner voor de levering van ijzerdraad met hoge resistentie die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van petroleum- en gasvelden in zee.
 • Staalgroep ArcelorMittal kondigt op vrijdag 10 februari 2017 de oprichting van een joint venture met het Italiaanse Cellino aan. Het vehikel zal Steelcame heten. Deze onderneming zal activa terugnemen van Solustil, de Franse dochtermaatschappij van ArcelorMittal die gespecialiseerd is in de verwerking van staalproducten.
 • Air Liquide en ArcelorMittal, wereldwijd de grootste producent van staal, ondertekenen in 2017 twee langlopende verlengingscontracten voor de levering van zuurstof, stikstof en argon aan de productiesites van ArcelorMittal in de Franse havenindustriezones van Fos-sur-Mer en Duinkerke. Air Liquide versterkt ook zijn positie in Gent (België) door een nieuw leveringscontract op de lange termijn met ArcelorMittal; het ondersteunt zo de groeiende nood aan industriële gassen van de staalproducent. In het kader van dit nieuwe contract gaat Air Liquide zijn pijpleidingennet in de Benelux uitbreiden.

 

Analyse van de koers van het aandeel ArcelorMittal:

Het aandeel ArcelorMittal staat genoteerd op de markt NYSE Parijs en maakt deel uit van de beursindex Euronext 100.

Een snelle technische analyse van de koers van het aandeel ArcelorMittal over de afgelopen tien jaar laat duidelijk zien dat deze koers grote schommelingen kent. Zo steeg de koers van dit aandeel tussen juni 2006 en juni 2008 ongekend en werd een hoogste niveau bereikt van € 65,22. Net na deze stijging ging de koers steil omlaag tot een laagste niveau van € 14,14 in maart 2009.

Hoewel het leek alsof het effect zich in het jaar 2010 herstelde, blijft er sindsdien sprake van een dalende trend.

 

Belangrijke beursgegevens met betrekking tot het aandeel ArcelorMittal:

Alle informatie die u tot hiertoe in dit artikel las, geeft u een beter inzicht in welke elementen de aandelenkoers van ArcelorMittal kunnen doen stijgen of dalen. Toch is het is net zo belangrijk om enkele essentiële fundamentele gegevens met betrekking tot dit aandeel en zijn plaats op de aandelenmarkt te leren kennen. Hieronder vindt u dus wat gegevens die eigenlijk verplichte kennis zijn.

 • In 2017 haalt ArcelorMittal een totale beurswaarde van zowat 22.345,97 miljoen EUR.
 • Het aantal beursaandelen dat door ArcelorMittal op de aandelenmarkt in omloop gebracht werd, bereikt op datzelfde moment 3.065.710.869 stuks.
 • De aandelenkoers van ArcelorMittal staat momenteel genoteerd op Compartiment A van de Euronext Paris-aandelenmarkt in Frankrijk.
 • De ArcelorMittal-groep maakt ook deel uit van de samenstelling van de AEX-beursindex.
 • De groep van ArcelorMittal-aandeelhouders is samengesteld uit zwevende aandelen voor 56,86% van het kapitaal, 37,38% aandelen van HSBC Trust en 5,49% aandelen van Capital Group Companies.

Uiteraard kunnen of zullen deze gegevens mettertijd evolueren; u moet ze dus stelselmatig verifiëren.

 

Economische en financiële geschiedenis van ArcelorMittal:

Om te begrijpen hoe de koerswaarde van het aandeel ArcelorMittal door de laatste jaren heen evolueerde, is het van primordiaal belang dat u de geschiedenis van deze onderneming en de financiële en economische gebeurtenissen die haar parcours kenmerkten leert kennen. Hierna volgt een overzicht van te onthouden gegevens.

 • In 2001 ziet de groep ArcelorMittal het levenslicht door een fusie tussen het Spaanse Arcélia, het Belgische Arbed en het Franse Usinor.
 • In 2003 ondergaat de groei van deze sector een sterke daling; tegenover zijn concurrenten blijft alleen Arcelor rendabel, met 42,8 miljoen ton verkocht staal en een bedrijfsresultaat van 1,9 miljard euro voor het jaar 2002. Toch kent het aandeel Arcelor een sterke val op de aandelenmarkt, met een CAC 40-index die zijn laagste niveau in tien jaar tijd bereikt. Volgend op deze crisis, die de staalmarkt met volle kracht raakt, voorziet het plan Apollo Chaud de sluiting van kleine ovens en hoogovens op een termijn van 7 tot 8 jaar. Hoewel de groep sterke verliezen verwacht, boekt hij in datzelfde jaar een resultaat van 14,5 miljard euro bedrijfswinst over de drie daaropvolgende jaren en een omzet die meer dan 60% stijgt, mede dankzij een herstel van de staalprijzen op de grondstoffenmarkt.
 • In 2005 lanceert Arcelor voor het bedrag van 4,3 miljard dollar een openbaar overnamebod op het Canadese Dofasco. Dat bod wordt in december van hetzelfde jaar verhoogd om een voorstel van ThyssenKrupp AG te counteren. Hoewel Arcelor uiteindelijk voor een hoog bedrag het verkoopcontract naar zich toe trekt, blijft de hele operatie erg rendabel door de prestaties van dit bedrijf binnen de sector.
 • In 2006 blijft de omzet van Arcelor stijgen: hij bereikt een resultaat van 40 miljard euro, waarvan 15 miljard euro bruto-exploitatieoverschot. Nog steeds in 2006 lanceert Mittal een eerste vijandig openbaar overnamebod op de Arcelor-groep. In de Europese Unie is dit het eerste in zijn soort. Door zijn erg positieve situatie met weinig schulden en een aanzienlijk eigen vermogen, weigert Arcelor dit voorstel eerst. Het Russische Severstal, daarentegen, aanvaardt in datzelfde jaar om meer dan 12 miljard euro te investeren in ruil voor 30% van de kapitaalaandelen van Arcelor. In juni - 5 maanden later dus - verhoogt de Mittal-groep uiteindelijk zijn voorstel met 44% extra. De Arcelor-leiding verandert van mening en aanvaardt het vijandige openbare overnamebod van Mittal ter waarde van 26,9 miljard euro, hetzij 40,37 euro per Arcelor-aandeel.
 • In 2013 neemt ArcelorMittal het Japanse Nippon Steel over voor een bedrag van 1,5 miljard dollar, net als de in Alabama gevestigde activiteiten van ThyssenKrupp.
 • In 2014 verkoopt de groep zijn staalfabriek Gallatin in Kentucky voor een bedrag van om en bij 770 miljoen dollar aan Nucor.
 • In 2015 kondigt ArcelorMittal het verdwijnen van 2.800 banen in Mexico aan. Deze aankondiging volgt op soortgelijke beslissingen bij concurrenten in de Mexicaanse staalproductiesector.
 • In 2016 kondigt ArcelorMittal de verkoop van Solustil (gespecialiseerd in staalproductie voor autofabrikanten) en WireSolutions (gespecialiseerd in productie van metaaldraad en nagels) aan. Beide ondernemingen telden samen niet minder dan 2.000 Franse werknemers.

Vergelijkt u deze gegevens eenvoudigweg met de reacties van het ArcelorMittal-aandeel op de beursgrafieken, dan kunt u via een fundamentele analyse beter anticiperen op de toekomstige schommelingen van dit aandeel en dus een efficiënte strategie te bepalen.

 

Financiële gegevens en kapitalisatiegegevens van ArcelorMittal:

Het aandeel ArcelorMittal staat in verschillende financiële centra genoteerd, waaronder New York, Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Madrid en Parijs. In 2008 haalt dit aandeel een koerswaarde van €65 bij een beurswaarde van meer dan 100 miljard euro; dat is een van de grootste in de Franse CAC 40-beursindex. De beurswaarde van de groep wordt omhooggestuwd door de aankoop van 2,6 miljard euro aan aandelen in 2007 en 1,08 miljard in 2008. Toch verhogen de kosten van de schuldenlast van de onderneming met factor 6 tijdens de drie jaren die volgen op het openbare overnamebod van 2006.

ArcelorMittal is in die tijd de nummer één op verschillende markten zoals automobiel, bouw, elektrische huishoudapparaten en verpakking.  In 2007 levert het bijvoorbeeld 116 miljoen ton ruwstaal, wat 10% van de wereldwijde productie vertegenwoordigt. Toch blijven gespecialiseerde kredietbeoordelaars de schuld als excessief beschouwen. In dat opzicht zal het agentschap Standard & Poors het bedrijf in datzelfde jaar een speculatieve rating toewijzen. Op het einde van 2007 doet Moody's hetzelfde.

Om zijn schuld terug te brengen desinvesteert ArcelorMittal vanaf begin 2009; het baseert zich daarbij op algemene financiële regels met betrekking tot schulden voor erg cyclische industrieën, zoals de staalindustrie. Dit soort schulden moet kleinschalig of onbestaand blijven om het hefboomeffect, dat ontegensprekelijk een groot risico inhoudt, te beperken.

In 2011 slaagt ArcelorMittal erin een bruto-exploitatieoverschot van 10 miljard dollar te boeken. Na aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en voorzieningen betekent dit voor de groep een netto jaarwinst van zowat 1,75 miljard dollar.

In 2012 versnelt de groep zijn strategie van desinvestering met een netto omzet die op een jaar tijd 12,3% daalt: dit betekent een nettoverlies van meer dan 700 miljoen dollar. Tijdens de 9 daaropvolgende maanden daalt de netto winst nog meer, tot 0,3 miljard dollar. Het dividend dat in 2012 nog meer dan 1 miljard dollar bedroeg, zal in 2013 vier keer lager liggen. In diezelfde periode behoudt de groep zijn vooruitzicht met betrekking tot een bruto-exploitatieoverschot van meer dan 7 miljard dollar voor het jaar 2012, een bedrag dat net onder de in kredietovereenkomsten vastgelegde limiet ligt.

 

Interne organisatie en leiding van ArcelorMittal:

ArcelorMittal, dat ontstond uit de omgekeerde fusie van Mittal Steel Company in Arcelor, heeft zijn operationele zetel in Rotterdam, hoewel het bedrijf in Luxemburg opgericht is en een werkelijke verblijfplaats in Londen heeft. Zijn eerste Londense aandeelhouder is Lakshmi Mittal.

De algemene leiding van de groep bestaat uit CEO Lakshmi Mittal, CFO Aditya Mittal, Michel Wurth voor de lange stalen, Gonzalo Urquijo voor Azië, Afrika en distributie, Sudhir Maheshwari en Lou Schorsch voor platte stalen in Amerika, Peter Kukielski voor de mijnen en Davinder Chugh voor de gedeelde diensten.

De raad van bestuur bestaat uit 11 directeuren zoals het Memorandum van Overeenstemming, ondertekend in 2006, bepaalt.

 

Voorspellingen voor de koers van het aandeel ArcelorMittal:

Om voorspellingen te doen voor de koers van het aandeel ArcelorMittal moet worden gekeken naar de goede indicators en moeten de gebeurtenissen worden gevolgd die direct van invloed zijn op deze markt. De volgende elementen moeten in de gaten worden gehouden:

 • De technische indicators zoals de trendanalyse
 • De economische toestand van de materialen
 • De ontwikkeling van de vraag uit de industrie en bouw
 • De prijzen van de grondstoffen
 • De algemene economische situatie in Europa

 

Beoordeling: 3.71 21 stemmen

Online investeren door traden van het aandeel ArcelorMittal:

Met de instrumenten van online effectenhandelaars kunt u rechtstreeks op de aandelenmarkten - en dus op het aandeel ArcelorMittal - speculeren om uw strategie├źn uit te testen. Geniet van deze kans om met investeringen op de beurs te beginnen.

Speculeer dankzij ArcelorMittal!
66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.